Hallgassa élőben!

Globális fenyegetések és kihívások, harc a nemzetközi terrorizmus ellen (5.)

Osváth Sarolta, Budapest – Lapcsoportunk sikerrel vett részt a Külügyminisztérium biztonságpolitikai kommunikációs pályázatán, amelynek keretében a magyar diplomácia lehetõségeinek, eredményeinek bemutatására vállalkozott. Az öt cikkbõl álló sorozat utolsó részében Deák Péter válság-, veszély- és konfliktuskutatóval, az MTA doktorával a térségünket fenyegetõ globális veszélyekrõl és az ellenük való fellépés lehetõségeirõl beszélgettünk.

A XXI. század a globalizáció évszázada. Az emberek könnyen kimondják ezt a szót, s a legtöbben nem is gondolják végig, mit is jelent. Deák Péter válság-, veszély- és konfliktuskutató így fogalmaz:
– A globalizáció objektív folyamat, a történelem egy korszakasza, amikor a tõke, a munkaerõ, az információ, a monetáris elemek, a civilizáció szinte korlátlanul vagy nehezen korlátozható módon terjed. Fel kell készülni a kihívásaira, naivitás ellene fordulni – hangsúlyozza. – Napjainkban kétségkívül minden eddiginél erõteljesebben érzékeljük a globalizáció veszélyjelenségeit – mondja a kutató –, hiszen hihetetlen mértékû a technikai fejlõdés, mondhatjuk technológiai robbanásnak is. A nagy kérdés, hogy ilyen léptékû fejlõdés meddig tartható fenn anélkül, hogy a környezetben viszszaütne. Bizonyos területeken már megjelentek a negatív következmények. A globális felmelegedés hatását napjainkban éppen az árvízzel való küzdelemben tapasztalhatjuk, de látni fogjuk a mezõgazdasági termelés átalakulásában is. A természeti jelenségek mellett a globalizáció társadalmi veszélyforrásokat is gerjeszt, a migrációtól az új járványokon át az etnikai konfliktusokig. A globalizációs kockázatok csúcsán a terrorizmus áll, minden kockázatelemzõ a világon ezt teszi az elsõ helyre az emberiséget fenyegetõ veszélyek közül. Néhány országban a terrorizmus veszélyéhez nukleáris fenyegetettség is társul. Irán esetében például a nukleáris potenciál kifejlesztése a nagyhatalmi törekvések érvényesítését szolgálja.

– A terrorizmus egy izmus, a globalizációval együttjáró jelenség, amelyben civilizációk ütköznek – mutat rá Deák Péter. – Miközben a világ egyetemes, jelentõs a szegénysorsú népesség, akikben megjelenik a szegényérzet, s ez ideológiailag könnyen manipulálható. Az izmus lélektani oldala, hogy feszültséget, félelemérzetet kelt, és nem megfontolt, stratégiai lépéseket, hanem félelembõl fakadó lépéseket indukál. A terrorista merényletek megrendítik az egész világot. A terrorizmustól tartani kell. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomnak is tartania kell tõle, mert létezik és aktivizálódhat – ezért részt kell venni az ellene folyó nemzetközi küzdelemben. Ez pedig alapvetõen a nemzetközi eljárásokban, deklarációkban, stratégiaalkotásban való részvételt és titkosszolgálati együttmûködést jelent. Szükségessé teszi bizonyos biztonsági szabályok fenntartását, illetve bevezetését, szigorúbb belsõ ellenõrzést is. Ma a terrorizmus elleni küzdelem nagy dilemmája, és ez vonatkozik a nemzetközi bûnözés, a maffiajelenségek és az ezzel járó nemzetközi korrupció elleni fellépésre is, hogy a rendõrállam irányába mozduljon el a demokrácia vagy maradjon puha.

A kérdésnek a közelmúlt francia eseményei, illetve a G8-ak elleni genovai tüntetés ad aktualitást, hiszen egyértelmûen azt jelentik, hogy ismét megjelent az utcai anarchizmus erõszakos formája. Ez egy új biztonsági kockázat, amely belsõ és nemzetközi feszültségeket okoz. A tapasztalatok szerint ezek a mozgalmak nagyon könnyen túllépnek a polgári engedetlenség határain. Az elemzések szerint a globalizmus – vagy annak egyes jelenségei – ellen fellépõ mozgalmaknak általában van egy békés, naiv tábora, mögötte fellelhetõ az aktuális politika által felbujtott réteg, és ehhez csapódik az anarchisták sajátos csoportja, mint például a Fradi-meccsek öntomboló közönsége – részletezi Deák Péter. – Tisztában kell lennünk azzal – emelte ki a kutató –, hogy a különbözõ konfliktusok egymásból fakadnak és általában erõsítik egymást. A háború elõl menekülnek az emberek, megindul a migráció, ez magával hozza a csempészetet, közben terheli a fogadó ország infrastruktúráját, emiatt megjelenik az idegengyûlölet, a rasszizmus, ami belpolitikai konfliktust okoz, ez pedig országok közötti ellentéteket generál. A válságés konfliktusjelenségek kezelése ugyanakkor csökkenti is egymást.

Arra a kérdésre, hogy a globalizáció egyetemes kihívásaira Magyarország milyen válaszokat adhat, Deák Péter leszögezte: – Mivel a kihívások nemzetközi vonatkozásúak, ezért csak nemzetközi öszszefogással lehet szembeszállni velük. Az egyik eszköz a prevenció, ami titkosszolgálati tevékenységbõl, információgyûjtésbõl és helyzetelemzésbõl áll. A másik mód a tartós stratégiák kidolgozása és következetes megvalósítása, amely a kihívások indító okait hivatott mérsékelni. Például ha beruházások indulnak valahol, azzal járjon együtt a tudásfejlesztés, a képzés, de ide sorolható az úgynevezett új misszionárius mozgalom is, amely a másság megismerését, értékeinek elismerését célozza. E stratégiák kidolgozásában a tudománynak, pontosabban a jelen gondolkodóinak van nagy felelõsségük.

– Arra utalok, hogy a terrorizmus veszélyét elõre látni kellett volna, mint ahogy a hidegháború veszélyére már 1946-ban volt, aki felhívta a figyelmet. A politikának pedig kötelessége a tudományos figyelmeztetéseket komolyan venni és összehangolni a reálpolitikai célokkal. Szerencsére a globális kihívások közül számunkra nem mindegyik jelent közvetlen fenyegetést – hangsúlyozta Deák Péter. Magyarországnak is tartania kell a terrorizmustól, de több szempontból nem valószínû, hogy az egyébként rendkívül szervezett terrorizmus közvetlen célpontjává váljék. A terrorizmusnak elsõsorban a lakosság megrettentése a célja, s mi nem vagyunk jelentõs népességû ország, nem vagyunk vezetõ nagyhatalom, nálunk nincs fontos urbanisztikai célpont, nincs jelentõs iszlám népesség.

A tendencia azt mutatja, hogy a nagy terrorcselekmények Európában ritkulnak, s inkább iszlám területen szaporodnak. Ezt igazolja a legutóbbi egyiptomi tragédia is. Az iszlám fundamentalizmus erõsödése a nyugat által kedvelt, és szerintük ezzel megalázott iszlám országokban váltja ki a terrorcselekményeket. Deák Péter szerint Magyarországon jelenleg négy globális veszélyforrás jelent kihívást: a természeti katasztrófák, amelyeknek ugyanakkor van pozitív következményük is, a szolidaritás összekovácsolja az országot. A második a migráció, ez azonban folyamatosan csökken és a schengeni határok kiterjesztésével megszûnik. A harmadik a nemzetközi bûnözés és a korrupció, végül a negyedik veszélyforrás az informatikai rendszerek elleni támadás külföldrõl és belföldrõl.

Az ország biztonságpolitikai teendõit a nemzetbiztonsági stratégia tartalmazza – hangsúlyozza a kutató, és úgy véli, az intézmények és a humánerõforrás tervezett fejlesztésével, a prevenció megerõsítésével, Magyarország békepárti habitusának, európai státusának megfelelõ, aktív nemzetközi szerepvállalásával a biztonsági kockázatok kezelhetõk. Ugyanakkor a terrorizmus megjelenési formája a merénylet, a katasztrófa, amelyre az országoknak – jobb félni, mint megijedni alapon – fel kel készülniük. Az országoknak, amelyek tartanak a terrorizmustól, intézkedéseket kell hozni, intézményeket létrehozni, terveket készíteni. Minden katasztrófatípusnál ez a helyzet, így a terrorizmusnál is.


NBI
Győzött a Fehérvár: Oenning kiütéses hazai vereséggel mutatkozott be az újpesti kispadon
az év legjobbjai / 4 órája
Átadták a Petőfi Zenei Díjakat: tarolt a Bagossy Brothers
Az év férfi előadója Bagossy Norbert, az év női előadója Rúzsa Magdi lett.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR GYULÁNÉ szül. Bácsi Magdolna 90 éves korában elhunyt. Temetése, szeretett férje, PINTÉR GYULA hamvaival együtt 2021. januárt 30-án, szombaton 11 órakor lesz a nagydémi temetőben. Gyászmise a temetői szertartás előtt 10.15-kor lesz a nagydémi katolikus templomban. Gyászoló család
"Szeretet és jóság voltál, A családodért éltél-haltál. Örök álmodat őrizze csend, és a végtelen nyugalom!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LAJOSNÉ Szül.: Pintér Irén Mária 64 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. január 27-én, szerdán 15 órakor lesz a badacsonytomaji alsó temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TORNAI MIKLÓS életének 67. évében elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. január 26-án 15 órakor lesz a kertai temetőben. Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NEMES KÁLMÁNNÉ szül. Gáty Ildikó 86 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 29-én 15 órakor lesz a felsőörsi temetőben. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk, hogy KEMERLE JÓZSEFNÉ szül. Gazdag Margit 2021. január 8-án életének 93. évében távozott közülünk. Szűk családi körben búcsúzunk Tőle, szívünkben őrizzük emlékét. A gyászoló család
"Nem így akartam, nem így szerettem volna, Szerettem volna még élni, köztetek lenni, De a halál közbe szólt, el kellett menni." Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. VINTER SÁNDOR (Cila) 65 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Utolsó útjára 2021. január 26-án 12.15-kor tartandó gyászmise után 13 órakor kísérjük a Kislődi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem a veszprémi születésű KOVÁCSNÉ DEBRECENYI JUDIT 73 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése a veszprémi Vámosi úti temetőben január 26-án, kedden 11 órakor szűk családi körben történik. Gyászolja: Szerető férje és családja
" Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. " /Juhász Gyula/ Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSOHÁR CSABA 62 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 28-án, csütörtökön 11 órakor lesz a tapolcai új temetőben. Gyászoló család
"Szeretet és jóság voltál, A családodért éltél-haltál. Örök álmodat őrizze csend, és a végtelen nyugalom!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÓZSEFNÉ Szül.: Kiss Gyöngyi 71 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. január 26-án, kedden 15 órakor lesz a hegyesdi temetőben. Gyászoló család
Jókedvű, tevékeny, csodálatos ember voltál. Szeretünk és soha nem feledünk. Fájdalommal emlékezünk BALOGH KÁROLYNÉ sz.: Zimits Éva halálának 4. évfordulóján. Szerető családod
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hogy ISTENES KÁROLY kőműves mester 2021.01.13 napján életének 79. évében csendesen megpihent. Búcsúztatása a Vörösberényi katolikus templomban 2021.01.26.-án 13 órakor lesz, gyászmisével egyben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését, és kérjük hogy 1 szál virággal búcsúzzanak tőle. Gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. TAKÁCS PÁLNÉ szül. Vecsei Ilona életének 88. évében elhunyt. Temetése 2021. január 25-én 15 órakor lesz a Farkasgyepűi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy KALMÁR FERENC (volt VÁÉV dolgozó) 97 éves korában csendben megpihent. Temetéséről a család később gondoskodik.
"Nézd fenn az égen, hogy ragyognak a csillagok, hullanak könnyeink, tudod hogy fáj nagyon. Ha itt lennél, kérdeznéd mi bajunk, csak annyit mondanánk hiányzol nagyon!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk STUMPFHAUSER TERÉZ halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
"Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." (Tóth Árpád) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŐKE GYÖRGYNÉ szül. Kovács Emma 83 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2021. február 5-én 14 órakor lesz Budapesten a Fiumei úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Miklósné (Panni) életének 76. évében elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. január 25-én 13.00 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Emléke szívünkben örökké él!
"A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt, Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz." Fájó szívvel emlékezünk POLGÁR TIBORNÉ Ida halálának 4. évfordulójára. Szerető férje és családja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy WITTMANN GYULA zirci lakos életének 90. évében elhunyt. Lelki üdvéért gyászmise 2021. január 26-án 13 órakor Zircen a Kistemplomban lesz. Utolsó útjára 14 órakor kísérjük az Alsó-temetőbe. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA GYULA 2021. év január hónap 17. napján, 88 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól január hónap 22. napján, pénteken 11 órakor az ösküi temetőben veszünk végső búcsút katolikus szertartás keretében. Gyászmise a temetői szertartás előtt, 10 órakor lesz az ösküi katolikus templomban. Gyászoló család
"Egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon, érted ég. Egy fénykép mely őrzi emléked, S egy út mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk BARKA PÉTER halálának 1. évfordulójára. Gyászoló család
felfoghatatlan / 6 órája
Végzetes felelőtlenség: a 1,5 éves kisgyerek talált otthon egy fegyvert – tragédia lett belőle
eladott egy luxusvillát... / 6 órája
Eva Rezesova négy ember halálát okozta, most több száz millió forintból új életet kezdett
A lengyeleket a vártnál magabiztosabban verte a válogatott / 6 órája
A legjobb nyolc között a magyar csapat!
Bényi-Virág Rita
A bakonyiak érvényesítették a papírformát / 6 órája
Gólzáporos sikert aratott a veszprémi futsalcsapat
Horváth Gábor
nem kínozza magát / 6 órája
Ezzel az egyszerű módszerrel fogy Pataki Zita, már látszik is az eredmény
Megmentették Lompost / 7 órája
Micsoda motoros! – Dobai Attiláék egy vörös rókával vacsoráznak
Kovács Erika