Érettségi: Bombafenyegetés - Ismertek a történelem feladatok!

Budapest (MTI) - Egy iskolában bombafenyegetés, míg további négy intézményben nyomdai hibás feladatlapok miatt volt kisebb fennakadás a szerdai történelem írásbeliknél, rendkívüli intézkedést azonban nem kellett hozni - közölte az MTI kérdésére az Oktatási Hivatal elnöke.

Szausev Xénia

Bakonyi László közölte: a bombafenyegetés miatt nem kellett rendkívüli intézkedést hozni. Az érettségi vizsgát rendben meg tudták kezdeni a diákok.
    
Egy fővárosi és három vidéki iskolában emelt szinten nyomdahibásak voltak a feladatlapok, ezeket kicserélték, s a diákok itt is rendben meg tudták írni a vizsgákat.

Középszinten a Rákóczi-szabadságharc, a tatárjárás és a rendszerváltás, míg emelt szinten a reneszánsz, a törökellenes harcok és a gyermekek jogai szerepeltek a történelem írásbeli érettségi feladatainak témái között - tájékoztatta az oktatási tárca szerdán az MTI-t.

*

A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga 180 perces volt, ezen belül a diákok tetszőleges sorrendben oldhatták meg a feladatokat. A maturálóknak két, eltérő feladattípust kellett megoldaniuk. 
    
A feladatlap első felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegű feladat szerepelt, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszéfeladatokból állt. 
    
A 8 esszékérdésből - bizonyos választási szabályok betartásával - hármat kellett kidolgozni. A témák között a tatárjárás, a második ipari forradalom, a Rákóczi-szabadságharc, a két világháború közötti magyar társadalom szerepelt. 
    
A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoztak, időrendben követték egymást, téma volt többek között a népvándorlás, Hunyadi Mátyás, az angol alkotmányos monarchia, a nők helyzete, a magyarországi rendszerváltás. 
    
A feladatok között térképelemzés, igaz és hamis állítások elkülönítése, adatsorok értelmezése, ábrák kiegészítése egyaránt szerepelt. 
    
Mindkét feladattípusnak fontos elemei voltak a jelenismeret, az állampolgári ismeretek, a XX. század második felének és napjainknak a jelenségei, történései, problémái. A diákok a vizsga egész időtartama alatt használhatták a középiskolai történelmi atlaszt. 
    
A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, számos ábra vagy adatsor kapcsolódott. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kell pontos választ adnia. 
   
A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsgára 240 percük volt a diákoknak. 
    
Az első rész megoldására 90 perc állt rendelkezésre. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kellett a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlaszt nem lehetett használni. 

A feladatok között a reneszánszra, a felvilágosodásra, a törökellenes harcokra, a II. világháborúra vonatkozót egyaránt találtak a diákok, és itt is megjelentek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések, mint például a fejlődő világ problémái, a gyermekek jogai Magyarországon. 
    
A második rész megoldására 150 perc állt rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a középiskolai történelmi atlasz is segítette a megoldásban. 

A tíz esszéfeladatból két egyetemes történelmi és két magyar történelmi kérdés megoldása kötelező volt, a diákok a keresztes hadjáratok, a két világháború közötti gazdaság, a magyar nyelv a reformkorban, Bethlen István politikai pályája témáját is választhatták. 
    
A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódott. A megoldás ezeknek felhasználását, az elsajátított ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését kívánta meg. 
    
Az esszéfeladatok értékelésében mindkét szinten a szakmai tartalom részletesebb kifejtése mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

   


Címkék#érettségi

Ezek is érdekelhetik