Követendő katonai erények

Veszprém - A honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlésen jutalmazta legjobbjait szerdán az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság és az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred.

Szabó Péter Dániel

A csapatzászló majd a parancsnok fogadását követően a légtérellenőrző ezred zenekarának nívós, ismert klasszikusokat felvonultató műsorával indult a honvédelem napja alkalmából tartott ünnepi állománygyűlés a Helyőrségi Művelődési Központban. 

- A csaták, a háborúk szükségességét illetően megoszlanak a vélemények, ám katonaként az gondolom, hogy például az 1848-49-es szabadságharcnak nagy jelentősége van Magyarország és a magyar honvédség történetében. 

Ezért büszke vagyok arra, hogy Buda várának visszafoglalására emlékezve, 1992 óta a hősök előtt tisztelegve ünnepelhetjük meg a honvédelem napját - mondta el köszöntőjében Szűcs Pál mérnökezredes, a légtérellenőrző ezred parancsnoka. 

- Nehéz helyzetben katonának lenni is nehezebb, márpedig az 1990-től átalakuló szövetségi politika, a sorkatonaság megszüntetése és professzionális haderő bevezetése, valamint a mind szűkösebb honvédelmi költségvetés nehéz helyzetek sorát eredményezte. 

Folyton megújuló és megújulni képes erő mégis a magyar honvédség, amelyre a magyarság biztosan számíthat. Mi, veszprémiek is büszkék vagyunk katonáinkra, akik birtokában vannak a régi katonaerényeknek. 

Bátorság, hősiesség, elkötelezettség a nemzet iránt a XXI. században is. Ezekre az erényekre a civil életben is nagy szükség lenne manapság - hangsúlyozta ünnepi megemlékezésében Porga Gyula alpolgármester. 

Ezt követően az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság és az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred legjobb katonáit díjazták. A szolgálati érdemjel arany fokozatát érdemelte ki Hideg Attila őrnagy, a Híradó zászlóalj parancsnokhelyettese. 

Szurics Nándor őrnagy, a Híradó zászlóalj törzsfőnöke a szolgálati érdemjel ezüst, míg Juhászné Konyhás Ilona százados, a légtérellenőrző ezred belső ellenőre a bronz fokozatot vehette át a Szűcs Pál ezredparancsnoktól. 

A felsoroltakon kívül közel 50 katona kapott elismerést, a díjazottak részletes listáját a következő oldalakon olvashatják!

OLDALTÖRÉS: honvédelem


OLVASÓPARANCS


OLVASÓPARANCS


OLVASÓPARANCS

Kivonat a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének  278-283/2009. és
 305/2009. számú határozatából,

a Honvédelmi Minisztérium Államtitkárának 327/2009, számú határozatából,

a Honvédelmi Minisztérium Kabinetfőnökének 328/2009. számú határozatából,

az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának
   373/2009/Szü. számú parancsából

valamint a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred parancsnokának 476/2009/Szü. parancsából.


A határozatokat, valamint a parancsokat aláírták: Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Dr. Szeredi Péter HM Kabinetfőnök, Benkő Tibor altábornagy és Szűcs Pál mérnök ezredes.


Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a Honvédelem Napja, 2009. május 21-e alkalmából a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

a  B A B É R K O S Z O R Ú V A L   É K E S Í T E T T
S Z O L G Á L A T I   É R D E M J E L E T
adományozza

Simon Gyula Mátyás ( 1958.06.26. Tobak Gizella ) alezredesnek,
a Logisztikai zászlóalj, zászlóaljparancsnokának
(KÖZPONTI ÜNNEPSÉGEN VESZI ÁT)

a  S Z O L G Á L A T I   É R D E M J E L
arany fokozatát
adományozza

Hideg Attila ( 1973.04.17. Venczel Gabriella ) őrnagynak,
a Híradó zászlóalj, parancsnokhelyettesének

a  S Z O L G Á L A T I   É R D E M J E L
ezüst fokozatát
adományozza

Szurics Nándor ( 1960.11.26. Tercs Mária ) őrnagynak,
a Híradó zászlóalj, törzsfőnökének

a  S Z O L G Á L A T I   É R D E M J E L
bronz fokozatát
adományozza

Juhászné Konyhás Ilona ( 1953.04.28. Lucza Ilona ) századosnak,
az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző ezred, belső ellenőrének

OLDALTÖRÉS: jutalmak

a Honvédelmi Minisztérum kabinetfőnöke

a Honvédelmi Minisztérum kabinetfőnöke

a Honvédelmi Minisztérum kabinetfőnöke

P É N Z J U T A L O M B A N
részesíti

Zentai László alezredest,
az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred, parancsnokhelyettesét


a Honvédelmi Minisztérium államtitkára

P É N Z J U T A L O M B A N
részesíti

Dr. Badics Ildikó századost,
a Jogi és igazgatási főnökség, főnökét,

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Honvédelem Napja, 2009. május 21-e alkalmából a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

a TISZTI SZOLGÁLATI JEL
III. fokozatát adományozza

10 év után

Óváry-Nagy Andrea főhadnagynak

a Törzs állományából:

Borsody Levente századosnak
Pesti Gábor századosnak

a Híradó zászlóalj állományából:

Gubis Tímea főhadnagynak

az 1. Légi irányító központ (Veszprém) állományából:

Bódog Szabolcs századosnak
Eőry Sándor századosnak
Markotán Zoltán századosnak
Markotánné Cséfai Éva századosnak
Mürkli Norbert századosnak

a Logisztikai zászlóalj állományából:

Tóth Balázs századosnak


a TISZTHELYETTESI SZOLGÁLATI JEL
II. fokozatát adományozza
20 év után

a Törzs állományából:

Kiss Balázs zászlósnak


a TISZTHELYETTESI SZOLGÁLATI JEL
III. fokozatát adományozza
10 év után

a Törzs állományából:

Hidvégi Nikoletta főtörzsőrmesternek
a Híradó zászlóalj állományából:

Szabadi Olga főtörzsőrmesternek


a Támogató zászlóalj állományából:

Szűcs Andrea főtörzsőrmesternek


az Egészségügyi központ állományából:

Pordánné Reichard Gabriella törzsőrmesternek


a LEGÉNYSÉGI SZOLGÁLATI JEL
II. fokozatát adományozza
10 év után

a Logisztikai zászlóalj állományából:

Vinklerné Szentes Gabriella sz. szakaszvezetőnek


a LEGÉNYSÉGI SZOLGÁLATI JEL
III. fokozatát adományozza
5 év után

a Híradó zászlóalj állományából:

Kovács Balázs sz. szakaszvezetőnek
Stern Anita sz. szakaszvezetőnek

a Logisztikai zászlóalj állományából:

Szigeti Gábor sz. szakaszvezetőnek

O K L E V E L E T
adományoz
30 év után

a Törzs állományából:

Góger Józsefné közalkalmazottnak


a Logisztikai zászlóalj állományából:

Kohánszkiné Piedl Teréz közalkalmazottnak


O K L E V E L E T
adományoz
10 év után

a Törzs állományából:

Réger Balázsné közalkalmazottnak


a Támogató zászlóalj állományából:

Sámpár Ferenc közalkalmazottnak
Sommer Antal közalkalmazottnak

OLDALTÖRÉS: díj

A Vegyivédelmiek Napja, 2009. május 04-e alkalmából beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismedréseként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka

A Vegyivédelmiek Napja, 2009. május 04-e alkalmából beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismedréseként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka

A Vegyivédelmiek Napja, 2009. május 04-e alkalmából beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismedréseként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka

E M L É K T Á R G Y A T
adományoz

az 1. Légi irányító központ (Veszprém) állományából:

Horváthné Albrecht Anita zászlósnak


Beosztásában huzamos időn át végzett eredményes munkája elismeréséül, a Honvédelem Napja, május 21-e alkalmából az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred parancsnoka

pénzjutalomban részesíti

a Törzs állományából:

Turzó Lajos alezredest 
Pesti Gábor századost 
Harmati József századost 
Péterné Filus Ilona századost 
Kempelen Balázs  főtörzszászlóst 
Szente Ferencné zászlóst 
Szarka Edit zászlóst 
Szabó Titanilla szakaszvezetőt 
  
az Informatikai központ állományából: 
  
Rigó Csaba főhadnagyot 
  
    
a Híradó zászlóalj állományából: 
  
Szalai Tamás zászlóst 
Dunajcsikné Vajda Márta főtörzsőrmestert 
Páhy Zoltán törzsőrmestert 
Kis Gabriella szakaszvezetőt 
Hódy Zoltán szakaszvezetőt 
Gadó Imréné közalkalmazottat 
  
  
az 1. Légi irányító központ (Veszprém) állományából:
  
Egyed Mátyás  századost 
Ivanicskó István hadnagyot 
Sas Tamás főtörzsőrmestert 
 
a 11. Radarszázad (Kup) állományából: 
  
Vörös Zoltán őrnagyot 

a Réskitöltő radarszázad (Medina) állományából:
  
Tóth Lajos századost 

a Logisztikai zászlóalj állományából:
  
Rózsás István századost 
Szép Gyula törzsőrmestert 
Berta Szabolcs szakaszvezetőt 
Burkus Csaba szakaszvezetőt 
Harnócz Zoltán szakaszvezetőt 
Pásztor Gábor közalkalmazottat 
  
a Támogató zászlóalj állományából:
  
Dombrády Árpád törzsőrmestert 
Heinbach Anikó őrmestert 
Kele Ferenc szakaszvezetőt 
Angerman Tünde szakaszvezetőt 
Rábel Tamás szakaszvezetőt 
Molnár Jánosné közalkalmazottat 
Nagy Jánosné közalkalmazottat 
    
a Zenekar állományából:   
  
Hovorka István főtörzsőrmestert 
  
az Egészségügyi központ állományából:
  
Zseleznik Emilia főtörzsőrmestert 
Tihanyi Klára szakaszvezetőt 
Fekete Gabriella közalkalmazottat 

EMLÉKPLAKETTET
adományoz

az ezredért kifejtett eredményes munkája elismeréseként,

Fülöp Gyula tűzoltó alezredesnek


közös tevékenységükért

Bártfai János nyá. ezredesnek
Rákos László nyá. alezredesnek
László János nyá. alezredesnek
Balla Gyula nyá. őrnagynak


beosztásában végzett eredményes munkájáért

a Törzs állományából:

Hajdu Lajos századosnak
Rózsahegyi Krisztián főtörzsőrmesternek
Fülöp Margit szakaszvezetőnek

a Logisztikai zászlóalj állományából:

Jenes Beatrix tőrzsőrmesternek
Paulik Károly zászlósnak
Cseh József szakaszvezetőnek
Barta András közalkalmazottnak


EMLÉKTÁRGYAT
adományoz

Vadas Gyula közalkalmazottnak


EMLÉKLAPOT
adományoz

a Logisztikai zászlóalj állományából:

Bődös István őrmesternek
Balaskó Ildikó szakaszvezetőnek
Bódi Tamás tizedesnek
Szabó Sándorné közalkalmazottnak
Udvari Ildikó közalkalmazottnak