Egyetem

2015.07.03. 09:45

Interjú Gelencsér Andrással, a Pannon Egyetem új rektorával

Úgy éreztem, az előttünk álló, várhatóan nem könnyű időszakban az intézmény hasznára lehetek. Vállalom a kihívást, nem félek tőle, mondta Gelencsér András egyetemi tanár, a Pannon Egyetem július 1‑jén hivatalba lépő rektora, aki első munkanapján adott interjút lapunknak.

Balla Emőke

‑ Az elmúlt hetek történései után jogos a kérdés: hogy érzi magát?

‑ Nagyon furcsán. Nem kívánnék egy vezetőnek sem olyan kezdést, mint amilyenbe én kényszerültem. Felgyorsultak az események és már a hivatalba lépés előtt be kellett avatkozni az egyetem ügyeibe.

‑ Rendezték a műszaki informatikai kar ügyét?

‑ Több szálon fut a történet. Van egy jogi szál, a kancellár törvényességi felügyeleti jogánál fogva megállapította, hogy a kari tanács döntése jogot sértett. Ezt az észrevételt továbbították a minisztériumnak, a törvényességi kifogást a jogi főosztály vizsgálja. Tart a vizsgálat. A szenátusi határozatban megfogalmaztuk, hogy a karon próbáljuk a bizonytalanság állapotát megszüntetni. Miután kiengedtük a szellemet a palackból, nem olyan könnyű azt visszakényszeríteni.

‑ Megállapították, hogy jogsértés történt a karon. Ezek után vissza kell vonni a karnak a határozatát?

‑ Ha a minisztérium főosztálya jóváhagyja a törvényességi kifogást, nem kell visszavonni, mert akkor a döntés végleg semmis. Nagyon sok információ jelent meg ez ügyben, mindenki különbözőképpen rakja össze a képet. Most van a felvételi időszaka, ezekben a napokban a hallgatók módosíthatnak a felvételi jelentkezési sorrenden. Ha bizonytalan helyzetet érzékelnek, elképzelhető, hogy másik intézményt választanak. Nyugodtan kijelentem, hogy ebből a kezdeményezésből az egyetemre jelentkezők semmit nem érzékelnek. Azokat, akik a műszaki informatikai karra jelentkeztek, ide vesszük fel, Veszprémbe, nem a Pázmány egyetemre. Szeretném megnyugtatni a jelentkezőket, hogy továbbra is a Pannon Egyetem öt karán oktatják majd őket, abban a szellemben és minőségben, amit az intézménytől korábban megszoktak.

‑ Kikkel, milyen tanárokkal?

‑ A kar döntése miatt hátrány senkit nem ér, a nem vezetői beosztású kari dolgozók számára nem jár következménnyel. Felhívtuk a figyelmet, hogy az ilyen döntéseket körültekintéssel és a megfelelő megfontoltsággal hozzák meg. A dékán és a korábbi rektor esetében azonban éltem a törvény adta munkáltatói jogommal: a korábbi rektor közalkalmazotti jogviszonyát megszüntettem és a dékán vezetői megbízását visszavontam.

‑ Az elmúlt hetekben mindenki az egyetem egysége mellett foglalt állást. Egységes most az intézmény?

‑ Az egyetem helyzete ‑ ezt az intermezzót megelőzően ‑ stabil volt. Az intézményt nem jellemezték működési nehézségek, zavarok, a karok kiegyensúlyozottan, megfelelően, fenntarthatóan működtek. A sokszínűségben és kiegyensúlyozottságban van az erő.

‑ A dunántúli régió felsőoktatási térképén hol helyezkedik el az egyetem?

‑ A régióban vannak olyan elképzelések, amelyek az intézmény erősítését szolgálják. Nagykanizsán erősödik a meglévő kampuszunk, szó van a zalaegerszegi műszaki képzés bővítéséről, kőszegi telephelyünkön a fejlesztés lehetőségét vizsgáljuk.

‑ A keszthelyi Georgikon kar helyzete stabil? Korábban azt hallottam, a Kaposvári Egyetemhez csatlakozna.

‑ Ez nem a kar kezdeményezése volt, de én is hallottam ilyen szóbeszédet. A Georgikon kar megerősítette szándékát, hogy a Pannon Egyetemen belül képzeli el a jövőjét és nem kíván ezen változtatni. Ha az a kérdés, lehet‑e arra számítani, hogy az egyetemből egymás után válnak ki a karok és csatlakoznak más intézményhez, akkor azt válaszolom: nem.

‑ Kiválás helyett inkább bővülés?

‑ Az oktatásban óvatosan kell felelősséget vállalni. Olyan képzések esetében, ahol nagyobb beruházás szükséges, kockázatos kihelyezett képzéseket folytatni. Azok a fejlesztések életképesek, ahol a vállalati, ipari szereplők támogatják az intézményt. A nagykanizsai modell azért sikeres, mert az önkormányzat és az ipari partnerek a kezdeményezések mögött állnak.

‑ Veszprém városával milyen az intézmény kapcsolata?

‑ Az egyetemnek hagyományosan jó volt a várossal való kapcsolata és ez nem változott. Az informatikai kar ügyében a város határozottan foglalt állást, az intézmény egysége melletti kiállás egybecsengett a szenátus határozatával. Ebben a kérdésben a város és az intézmény még inkább egymásra talált, erős szövetséget kötött. Ez alapot ad arra, hogy a jövőben a közös fejlesztéseket, tárgyalásokat konstruktív módon intézzük.

‑ És a helyi ipar képviselőivel?

‑ A vállalati ipari szereplők a partnereink, intenzív a kapcsolatunk, a kutatás‑fejlesztések, szakmai gyakorlatok, képzések területén. Remélem, ez a kis működési zavar nem tántorította el őket az intézménnyel való együttműködéstől. Mi továbbra is nyitottak vagyunk a kooperációra, kapcsolatok bővítésére és erősítésére.

‑ Mi motiválta önt, mikor rektornak pályázott?

‑ Sokat gondolkoztam, hogy vállalkozzam‑e rá. Talán lehetett volna még várni, negyvenkilenc évesen nem vagyok túl idős erre a pozícióra. Majdnem tíz éve része voltam az egyetemi vezetésnek, jól beleláttam az egyetem működését szabályozó folyamatokba. A magyar felsőoktatás életében az elkövetkező évek nagy változásokat hoznak, fontos, hogyan reagálunk ezekre a kihívásokra. Úgy éreztem, a várhatóan nem könnyű időszakban az intézmény hasznára lehetek.

‑ Az egyetem iránt érzett felelősség is hajtotta.

‑ Vállalom a kihívást, nem félek tőle. Nem vagyok konfliktuskereső ember, de konfliktuskerülő sem. Nem félek a dolgok elé állni, kimondani, megoldani a problémákat. Megvártam, miként valósul meg a kancellári rendszer. Amikor a pályázatomat beadtam, megkerestem a kancellárt, megkérdeztem, mi a véleménye, el tudja‑e képzelni, hogy velem dolgozzon. Ő is bátorított. Ismertük egymást régebbről, az egyetem gazdasági tanácsának tagja volt. Az intézményt tartom olyan erősnek és jól működő szervezetnek, melynek a vezetését nyugodt szívvel el lehet vállalni. A hazai felsőoktatási intézmények körében jó a megítélésünk. Amikor költségvetési biztosokat neveztek ki az egyetemek élére, a huszonkilenc egyike volt a veszprémi, ahova nem jelöltek ki biztost. Működésünk, gazdálkodásunk kiszámítható. Nem egy süllyedő hajóra kellett felszállni, hanem egy stabil intézmény élére állni. Az elmúlt hetek történéseinek fényében ez nyilván nem így tűnik, de alapvetően nem változott.

‑ A kancellár belépésével a rektor feladata, jogköre is átalakult.

‑ Az intézmény működésével kapcsolatos feladatok nem a rektort terhelik, annak gazdasági irányítása és a működtetés felelőssége a kancelláré. A rektor az akadémiai terület működéséért felel, amin a karokat és az oktatást támogató egységeket kell érteni.

‑ Ez állandó egyeztetést jelent a kancellárral?

‑ Jogilag szabályozott, viszonylag élesen határolt jogkör. Azokban az esetekben, ahol mind a két oldal érintett, mind a kettő együttműködése, ellenjegyzése szükséges. Ha van párbeszéd, együttműködés, a problémás ügyeket meg tudják oldani. Az egyetem legfőbb döntéshozó szerve a szenátus, amelynek döntéseit a rektor végrehajtja. Van egy vezetői döntéshozó fórum, a kancellárból, dékánokból, különböző csoportok vezetőiből álló rektori tanács, mely az egyetem egészét érintő ügyeket tárgyal, stratégiai döntéseket készít elő.

‑ Új szakok indítását tervezik‑e?

‑ Ez a karok kompetenciája. A változó felsőoktatási piacon a karok alapos mérlegelés, előkészítés után dönthetnek úgy, hogy más jellegű képzéseket is indítanak. Ezek feltételrendszerét is meg kell teremteni; meg kell vizsgálni, az új fejlesztések mennyire gazdaságosak.

‑ A rektori feladatok mellett tudományos munkáját is végzi majd?

‑ A szakmai munkát tartom a legfontosabbnak, ezt nem szabad abbahagyni. Nekem ehhez vissza kell térnem, mert nem maradok ebben a pozícióban nyugdíjig, rektorként két ciklust lehet vállalni. Van egy akadémiai kutatócsoportom, ebből nem szeretnék kimaradni. Szeretem a munkámat, és a mai világban a téma is olyan jelentőségű ‑ az éghajlatváltozás ‑, amelyet nem lehet megunni és ahol állandó megújulásra, kutatásra van szükség.

‑ Említette korábban, hogy most van a felvételi időszak. Milyen eredményre számít?

‑ Érdekes lesz a felvételi eljárás annak tükrében, vajon a jelentkezők felvételi adataiban az elmúlt hetek történései mennyire játszottak bele, az intézmény hírneve mennyire változott. Tanulságos megnézni, hogyan alakulnak a felvételi számok. Azt tervezem, hogy a felvételi eredményét, tapasztalatait vezetői értekezleten értékeljük.

‑ Nemcsak az informatikai képzésre jelentkezőket, hanem másokat is befolyásolhatnak a történtek?

‑ Más karra is kihathatnak az események. De remélem, hogy ezek nem fognak az intézmény működésén meglátszani. Stabil, kiegyensúlyozott a működésünk, a karok elkötelezettek a tehetséggondozás mellett. A Pannon Egyetemre jelentkező tehetséges hallgatóknak anyagi lehetőségeket, ösztöndíjakat biztosítunk, tudományos diákköri munkában vehetnek részt. A minőségi felsőoktatást erősítjük.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!