Gazdaság

2006.10.13. 02:29

Együtt elérhetőbb a siker

Veszprém - A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyik támogatási jogcíme a termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása. Ezt a dotációs formát november 1-30-a között ismét igénybe vehetik a gazdálkodói csoportok.

Mórocz Zsolt

Azok a csoportok élhetnek a lehetőséggel, amelyek a 133/2004. (IX. 11.) FVM-rendeletben foglalt feltételnek megfelelnek. Azaz 2004. május 31. és 2006. december 31. közötti időszakban államilag elismert termelői csoporttá váltak, illetve válnak. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az Európai Unióhoz való csatlakozás sikerességének elősegítése, valamint a gazdálkodók termelői szerveződései számának növelése érdekében, továbbá a termelők piaci ér- dekérvényesítő képességének megerősítése érdekében rendeletet tett közzé az államilag elismert termelői csoportok alapításának feltételeiről. A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelői együttműködések. Ezek a piaci pozícióik megerősítésére, a termelők által önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, termékeik piacképes áruvá történő előkészítésére, feldolgozására, tárolására, valamint közös értékesítésére önkéntesen létrejött társulások. A termelői csoportnak a tagjai által termelt termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek eladását is - szárma- zó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevétel 70 százaléka. A tagok közvetlenül a fogyasztóknak értékesíthetik teljes termelésük legfeljebb 25 százalékát. Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó éves várható árbevétel elérje legalább a 300 millió forintot. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 100 millió forintot ki kell tenni. A termelői szervezetnek öt évre előzetes elismerés adható. Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelőssé- gű társasági, illetve zárt körű részvénytársasági formában működő gazdálkodószervezeteket ismeri el. Az elismerés alapvető feltétele a gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében a termékre jellemző tagi beszál- lítói érdekérvényesítő szabályokat meg kell alkotni és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve alapító okiratban. Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el ter- melői csoportként, ha a társasági szerződés rögzíti azt, hogy egyetlen tag sem rendelkezik 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg. Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el ter- melői csoportként, ha az ala- pító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társa- ság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes földművelésügyi hivatalban öt példányban kell benyújtani. A kérelemhez a jogszabályban előírt dokumentumokat, terveket, nyilatkozatokat is csatolni kell. A hivatal a kérelmet a beérkezéstől számított öt napon belül továbbítja az agrártárcához. A kérelmet a benyújtott dokumentumok alapján a minisztérium bírálja el. Egy határnap megjelölésével egyszeri hiánypótlásra is lehe- tőség van. Az elismerésről vagy az elutasításról a hatá- rozatot harminc napon belül kiadják.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!