Tudományos utánpótlás

2021.11.26. 14:01

Közművelődési kutatási támogatást nyert el a balatoni közösségeket kutató egyetemista

Ahogy a korábbi években, úgy az idén is sikeresen vettek részt a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának hallgatói a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán. A tíz idei támogatott közül ketten is a győri intézményben végzik mesterszakos tanulmányaikat, köztük a balatonakali Ihász Csilla.

Rimányi Zita

Apáczai-kar épülete

Forrás: Széchenyi Egyetem

Apáczai-kar épülete

Forras: Széchenyi Egyetem

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásának célja a közművelődés tudományos utánpótlásának erősítése. A Közművelődési Tudományos Pályázati Program olyan tehetséges hallgatók, szakemberek és mentoraik kutatómunkáját segíti, akik a közművelődési szakterületen kutatnak és végeznek tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet. A Széchenyi István Egyetem hallgatói hagyományosan jól szerepelnek a pályázaton: idén ketten – köztük a balatonakali, kulturális mediáció mesterszakos Ihász Csilla – nyerték el a támogatást.

"Öröm, hogy a most tízéves kulturális mediáció szak olyan hírnevet vívott ki magának, amelynek révén a mesterképzésünkre azok a hallgatók jelentkeznek, akik a közművelődés iránt tudományos igényességgel érdeklődnek, ambiciózusak és elkötelezettek" – mondta el Varga Balázs, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék egyetemi docense. Hozzátette, ez a pályázat jó lehetőséget teremt számukra arra, hogy szakterületükön tudományos tevékenységet folytassanak, és olyan gyakorlatot szerezzenek, amit később a munkájuk során tudnak kamatoztatni

„Hallgatóinkat az is motiválja, hogy egyetemünkön az oktatók partnerként tekintenek rájuk, olyan szakmai jellegű, kollegiális kapcsolat jön létre, amelyben kérdéseiket, ötleteiket, felmerülő problémáikat bátran vitathatják meg tanáraikkal” – hangsúlyozza Varga Balázs, aki témavezetőként a két ösztöndíjasnak leginkább a kutatási módszertanban, a publikációk felépítésében nyújt segítséget.

Ihász Csilla
Forrás: Széchenyi Egyetem

Ihász Csilla „Balatonakali közösségei, balatoni közösségek, a közművelődés speciális helyzete a Balaton-parton” címmel végzi tudományos munkáját.

„Kutatásomban azt a sajátos kettősséget veszem górcső alá, amely a Balaton-parti kistelepülések jellemzője. Nyáron ugyanis a turizmusból fakadóan kisvárosias jelleget öltenek ezek a települések, szezonon kívül azonban ismét kisközösségi jellemzőkkel bírnak. Ez a kettősség a kulturális ellátottságra, a jogszabályi minimumon túlmutató szakemberre, biztosítandó feltételekre is igaz, éppen ezért dolgozatomban nemcsak magát a jelenséget és nehézségeit mutatom be, de olyan jó gyakorlatokat is igyekszem felsorakoztatni, amelyek a szakemberek számára is módszertani segítséget jelenthetnek” – magyarázta Ihász Csilla, aki a témát személyes érintettsége okán választotta, hiszen maga is egy ilyen közösség tagja. Balatonakalin él, ahol egy évtizeden át dolgozott művelődésszervezőként.

Ezek is érdekelhetik