Hírek

2009.05.30. 02:28

Hogyan védjék?

Balatonfüred - A képviselők elutasították és újratárgyalásra javasolták az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet módosítását.

Martinovics Tibor

A több tucat, eddig nem óvott épület védetté nyilvánítását tartalmazó, a város arculatát megőrizni kívánó indítvánnyal kapcsolatban több aggály is felmerült. Tihanyi László tanácsnok a következetességet hiányolta az előterjesztésből. Mint mondta, követhetetlen, milyen szempontok alapján nyilvánítanak többtucatnyi házat védetté, ráadásul úgy, hogy a bennük lakó tulajdonosokkal előzetesen erről nem egyeztetett az önkormányzat. Kifogásolta azt is, hogy az ingatlanjukon már meglévő helyi védettség megszüntetését kezdeményezők kérelmeit sem kezelték egységesen. 
A felvetésekkel több képviselő is egyetértett. András István, a város főépítésze, a rendelettervezet készítője hangsúlyozta: míg a város parti része dinamikus és látványos fejlődésen megy keresztül, új értékek jönnek létre, addig Füred más területein a város arculatába nem illeszkedő, sőt azt jelentősen rontó beruházások tapasztalhatók. 
- Sürgősen kell egy rendelet, amely megvédi azokat a házakat, villákat vagy akár kerítéseket és közterületeket, amelyek Füred hangulatát és jellegét adják, őrzik a múltat, ugyanakkor nem műemléki épületek. Az épített környezet a kulturális értékek részét képezi, ha a város régi hangulatát őrző épületeit nem védjük meg, akkor Füred elveszti egyéniségét - vélekedett a főépítész. Bóka István részben egyetértve a kritikákkal hangsúlyozta, a város építészeti értékeinek megóvása érdekében minél előbb meg kell alkotni a helyi védettségről szóló rendeletet. 
- Ne feledjük, a helyi védelem a tulajdonosoknak korlátot jelent, mivel befolyásolja az ingatlan hasznosíthatóságát. Ha vesztegetjük az időt, lehet, hogy nem lesz majd már mit megvédeni - fogalmazott a polgármester, aki azt javasolta, záros határidőn belül alkossanak rendeletet, aztán az egyéni elbírálások és értékvizsgálatok után még mindig van lehetőség módosítani a szakértői véleményt, és indokolt esetben adott épüle-teket kivonni a helyi védelem alól. A testület úgy határozott, hogy ennek szellemében rövid egyeztetések után újra napirendre tűzi a kérdést. A testületi ülésen elhangzott, a nyár közepére elkészül Füred egyik meghatározó épületének, a Tagore sétányon fekvő Ipoly szállónak a rekonstrukciója, ezzel egy hosszú évek óta húzódó be-ruházás fejeződhet be a vá-rosban.

Ezek is érdekelhetik