Életükön átgázolt a történelem

Több mint 15 millió ember halálát okozta az 1914. július 28-án kitört első világháború, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának.

A háború végén a monarchia szét-esett, jött Trianon. Nótafoszlányokat suttogott a Fekete-hegy oldala, majd a dal is némult, amikor kihúzott a bevonuló katonákat szállító vonat. Gyula, az alig húsz éves siheder útra készen várta a bevonulókat szállító vonatot. A mellette álló apa – János bácsi – nagyot szippantott a tőle elválaszthatatlan pipájából. Azaz, csak szippantott volna, mert az nem szelelt, így komótosan előszedte a kalapjának füzérébe tűzött pipaszurkáló tűjét, megdöfködte vele a dohányt, amit gondosan tömködött a pipatokba, eztán kattintással lezárta a kupakot.

– Így mán jó! – nyugtázta elégedettséggel. Nagyokat szívott, aprókat pöffentett, eközben behúzott a vasútállomásra a celli vonat.– Aztán vigyázz magadra gyerek! Rögvest írj, ha tudsz! Tudod, az anyád!– Ahogy lehet – ígérte Gyula, a monarchia katonája. A búcsúzkodásra nem sok idő jutott. Jobb is volt ez így, mert a férfiember nem szereti, ha érzékenynek látják. A forgalmista felemelte indítótárcsáját, s fel-le karmozdulatokkal zöldet jelzett: – Mehet! – A mozdonyvezető megrántotta a sípszelep fogantyúját, ettől a gép felszisszent, miként a derékfájós ember tesz, ha görcsbe rándul.

Az arcokról hamar eltűnt a bizakodás: 1915 februárjában már nem reménykedtek abban, hogy hamar véget ér a háború 

„Huuuhhh! Shíííí!” Hangos füttyentéssel kifújta magát a gőzmasina, s minden erejével nekigyürkőzött a városlődi emelkedőnek. Lassan, komótosan mozdultak a kerekek. Nagyon hosszú volt a szerelvény, meg hát, igaz, ami igaz, sok-sok terhes gondolat, anyai aggódás tapasztotta a vasat a vashoz, s szívet ehhez az istenáldotta, tatár, török, labanc taposta szülőföldhöz, amit – a feljegyzések szerint – előbb István király, később, a XIV. század derekán, I. Károly királyunk adományozott a Torna-patak völgyében élő alattvalóknak a kincstári birtokaiból Gyula katona felmenőinek is.Az öreg János nézte, kísérte szemével a távolodó szerelvényt, leste, hátha feltűnik még egyszer a fej, az integető kéz, ám erre nem volt esély. – Pedig jó lett volna még egyet inteni a gyereknek: Isten veled! Látni az arcát, mert ki tudja?

Lehet, hogy utójjára. Nem férnek a bőrükbe. Holnap kitörhet a háború, s akkor pedig a tűzvonalban találhatja magát, ott meg a goló nem vállogat! Még gyámoltalan dalfoszlányokat suttogott a Fekete-hegy oldala, ahol a fehértörzsű nyírfák tavaszi barkájukkal törölgették a frissében hullajtott könnyeiket. „Nem lehetek én rózsa, el-her-vaszt…” E dallam is némult, s az állomás peronjára, ahogy az őszi köd a fák lombjára ül, rátelepedett a csend.– Úri zsivánság a háború! Vágna a menkű a kitalálójába! – morgott János bácsi, s hatalmasat sercintett a pipát tartó ajakának jobboldali szögletéből.

– Elment! Elment! – ismételgette, s hogy nyugtassa magát, káromkodott egy kacifántost, amit jobb, hogy mások nem hallottak, mert az felért egy felségsértéssel.– Mire lehullnak a falevelek, itthon leszünk! – állították, de hamar alábbhagyott ez a fenenagy bizakodás, eltűnt az arcokról a mosoly, az a derűs optimizmus, amely még arról a csoportképről sugárzott a család felé, melyet Gyula katona 1915. február 15-én küldött egy kemény tél után. Gyula jó katona volt, esze is fogott, s mivel az öreg János keményen tartotta gyeplőjét a csikajnak, nem volt furcsa számára a katonás fegyelem. Ismerte a fákat, bokrokat, az iránytű használatának tudományát, geográfiát, matematikát, hamarosan kisebb csoport, az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének szakaszvezetője lett.

 

Az I. világháborúban elesett ajkaiak emlékére az életben maradottak és a hozzátartozók közadományaiból emelték a szobrot 1926-ban (Somogyi Sándor alkotása)

A két-frontos háború keleti vonalán Bruszilov csapatai támadásba lendültek. Gyula Lembergből adott életjelt. Vagy hárommillió emberélet sínylette a csatákat, ennyi nem jelentkezett, legfeljebb gyászjelentés formájában, ha nem szaggatta szét felismerhetetlenségig a gránát. Gyula orosz fogságba esett. Raboskodás idegenben, Orosz Polgári Forradalom, itthon az őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, mind állomásai voltak életének. Az akkor már huszonöt éves fiatalember nem kapott munkát. Messze az otthontól, Komárom közelében, egy kőbányában dolgozott, később saját vállalkozásba kezdett, homok- és mészkőbányát nyitott, családot alapított.

A szulákok gyökereiből súrolókefét, lófarokszőrből ruha-, cipőkefét gyártott. Ezekkel házaltak a gyerekei, így ha szűkösen is, de biztosította a családja számára a kenyeret. Még ki sem heverték a családok az első világégés sorscsapásait, jött a második. Gyula vállalkozásai megrendelők hiányában csődbe mentek. A kutatásokat, melyek szén- és más ásvány-, kőzetvagyon feltárására irányultak, fel kellett függeszteni. A hadra fogható férfiak már a fronton voltak. Miért is akart volna építkezni az országban valaki, amikor a szövetségesek repülőgépei, akár a darazsak a fészek körül, a nap huszonnégy órájában zümmögtek, rajoztak a fejük felett? Verem, bunker, lövészárok kellett itt a népnek, katonaságnak is, mert közeledett a front, az orosz csapatok átlépték a Dunát. Az öreg János meghalt, Gyula felesége szívével súlyosan beteg, a legidősebb fiú pedig 1944 karácsonyán önkéntes leventeként a frontra tartott.

Gyulának nem tetszett fia vállalkozása, hangoztatta is: Még nem tudja, mire vállalkozott. Furcsa kettősség alakult ki a családban. Az apa várta a szövetséges angolokat, a fiú pedig ingben, gatyában, dióverő puskával a kézben harcolni ment az orosz tankok ellen. Tehette ezt addig, amíg fogságba nem esett a székesfehérvári Csala-pusztán.Ajka elfoglalása 1945 virágvasárnapjára esett. A család a Templom-domb alatt kialakított bunkerben élte át az eseményeket. 

– Nem kell félni tőlük, ezek sem emberevők! – nyugtatta Gyula a családot, s a bunkerlakókat, akik a folyamatos légiriadók miatt már hetek óta vakonddá, föld alatt lakóvá váltak. Az evangélikus templom tornyából figyelők jelezték, hogy az orosz előőrsök a Vörös-domb közepénél lévő Pál-majornál járnak. Hamarosan meg is jelentek a bunker főbejáratánál. – Német! Német tiszt! katona? – hajtogatták futkározás közben. Gyula, aki tudott oroszul – ez volt hosszú fogságának egyetlen hasznos hozadéka – eléjük lépett. – Nincs itt katona! Pláne német! Néhány göthös, beteg vénember, öregasszony, meg gyerek lapul a verem alján. – Amikor meggyőződtek, hogy a bunkerban valóban csak öregek és gyerekek vannak, a felderítők távoztak. 

– Látják! Mondtam én! – húzta ki magát Gyula, aki ettől a naptól kezdve a bunkerlakók körében tekintélyes ember lett. Katonai konvoj átvonult Ajka községen, a mai Petőfi Sándor utcán, Tósokberénd irányába. Az ajkai emberek előmerészkedtek az óvóhelyek, bányajáratok sötétjéből. Gyula családja is így cselekedett. Otthon meglepetés várta őket. A lakást feldúlva, kifosztva találták. A nyulaik ketrece is üresen tátongott, s a kedves tyúkanyó – mely naponta megajándékozta a családot egy-egy tojással – nyakánál kötve himbálózott a szomszédék diófáján. Ingóságaikból néhány lim-lom maradt a padláson, meg a lajtorjaszerű gyaloghintó, amit Gyula eszkábált akácfából beteg feleségének szállítására. Így kezdődött Gyula és családja számára a szép, boldog békeidő.A világ elcsendesedett, elege lett minden nemzetnek a hadakozásból, elhallgattak végleg a fegyverek Ő meg alig egy évre rá elment. Távozott egy ember, akinek nemzedéke életén átgázolt a világtörténelem.

Igazságtalan trianoni békerendszer

1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. Az első világháború gyarmatok, érdekeltségi rendszerek újrafelosztásáért folyt. A szemben álló felek meg voltak győződve arról, hogy gyors offenzívával legyőzhetik ellenfeleiket. Küzdelmük több mint 15 millió ember halálát okozta. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesett. A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második világháború kitörésének melegágyává vált, további tízmilliók haltak meg, váltak nincstelen földönfutóvá.


szponzorált tartalom
Díjakat alapít és adományoz a Magyar Batthyány Alapítvány
negatív rekord
Már Vas megyényi őserdőt veszített el idén az Amazonas
őszintén megbánta / 4 órája
Ittasan vezetett a skót focista, 11 millióra büntették
És még a jogsijától is elbúcsúzhatott 16 hónapra.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÓZSEFNÉ Magda néni 81 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. július 13-án, hétfőn 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a sümegprágai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSEKE ISTVÁN 75 éves korában elhunyt. Hamvszórásos temetése 2020. július 16-án, 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk MAKOVI GYULA 78. évében elhunyt. Temetése 2020. július 17-én 11 órakor lesz az oroszlányi temetőben. Gyermekei
„Meghalt, oly egyszerű a magyarázat, mikor lemegy a nap beáll az éjszaka…” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk KÖVESI GÁBORNÉ szül. Kiszlinger Mária nemesvámosi lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 13-án, hétfőn 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KONTÓ FERENCNÉ 79 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 13-án 11 órakor lesz a vörösberényi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk KÜRTHY GYULÁNÉ szül. Beck Erzsébet életének 96. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. július 16-án 11 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család
"Elhagytad a ha´zat, amit u´gy szerette´l, Minket e´s mindent, amie´rt küzdötte´l. Szorgalmas ke´t kezed nem dolgozik többe´, Megpihent a szi´ved mindörökke´." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENKŐ LÁSZLÓ ELEMÉR életének 78. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. július 14-én, 15 órakor lesz a Cholnoky úton lévő Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Gyászmiséje 19 órakor. Kérjük, egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH ZOLTÁN 86 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2020. július 11-én 14 órakor lesz a mihályházi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MÓROCZA ZSIGMOND 69 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. július 15-én 13 órakor lesz az alsóörsi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS IMRE gáz szerelő Kögáz volt dolgozója elhunyt 2020. április 9-én 72. évében. Halálára emlékezünk Nemesvámoson a Református templomban 2020. július 12-én 11 órakor. A gyászoló család
"Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DEMETER SÁNDORNÉ 2020. június 29-én hosszú szenvedés után 83. évében elhunyt. Temetése 2020. július 11-én (szombaton) 10 órakor lesz a badacsonytördemici temetőben. Gyászolja lánya ,veje, unokái és dédunokája Szívünkben örökké élsz, mert szeretünk nagyon.
"Hosszú volt az út, amely most véget ért, Fáradt teste megpihenni tért." Fájdalommal tudatjuk, hogy JÁNOSA GYULA életének 100. évében csendesen elaludt. Temetése 2020. július 11-én 15.30-kor lesz a nemesgörzsönyi alsói temetőben. Hálásan köszönjük mindenkinek a megemlékezést, és az irántunk való együttérzést. Nyugodjék békében! A gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él és örökre ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MEZŐ VERONIKA életének 37. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni, végső búcsút 2020. július 11-én 11 órakor veszünk tőle a pápai Alsóvárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúznak tőle, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték GYARMATI JÓZSEFNÉT, hogy Ella néni, életének 81. évében tragikus hirtelenséggel 2020. március 17-én elhunyt. Temetésére szűk családi körben került sor. Megemlékezése 2020. július 12-én 10 órakor a Dózsa Gy. u. Református templomban lesz. Szerető családja
Köszönetet mond a gyászoló család mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, akik SZÖLLŐSI O. LÁSZLÓT utolsó útjára elkísértek, virágokkal velünk búcsúztatták, fájdalmunkban együttérzéssel osztoztak. Gyászoló család
"Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." (Ady E.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BONCZ ERNŐ aranydiplomás faip. mérnök életének 86. évében elhunyt. Temetése július 11-én 15 órakor lesz az egeraljai temetőben. Gyászoló család
„Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PERGE IBOLYA szíve életének 64. évében megpihent. Temetése 2020. július 10-én 9 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BÖRÖCZ FERENCNÉ szül. Szigligeti Matild temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak. Köszönetet mondunk a Török Ignác utcai Idősek Otthona ápolóinak odaadó, szeretetteljes gondozásukért. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ifj. DÖME JÓZSEF 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 11-én 14.30-kor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYÉKI IMRÉNÉ szül. Molnár Erzsébet 70 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. július 10-én 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család
Szijjártó Péter miniszter: „A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van” / 6 órája
Közel három milliárd forinttal támogatják a Tihanyi Apátság felújítását, turisztikai látnivalókkal történő bővítését
Kovács Erika
védekezés / 6 órája
Operatív törzs: jövő héten várhatóak újabb járványügyi intézkedések
baleset / 7 órája
Combsérülés miatt pihenőre kényszerül Marcelo
Győztest hirdettek / 8 órája
Ez ma a Top 10 legerősebb androidos mobil
értékes nyeremények / 8 órája
Már lehet jelentkezni a Magyarország Szépe versenyre
a világörökség része / 8 órája
Újra mecsetté alakítják a keresztény templomnak épült isztambuli Hagia Sophiát