Ország-világ

2021.04.17. 09:35

A tulajdonos szándéka az, hogy a Dunaferr életben maradjon

Pénteken este kiemelt rendőri jelenlét volt Dunaújvárosban, közel egy órán keresztül több helyszínen, így a vasútállomásról bevezető autóúton, illetve a Dózsa György út belvárosi részén is igazoltatások voltak. Eközben az ISD Dunaferr Zrt. főkapujához, ha csak rövid időre is, de több rendőrautó érkezett. Mindez a menetrendszerű műszakváltást nem hátráltatta.

Fokozott rendőri jelenlét

Először a rendőrséget kérdezték a Duol újságírói, akik közleményben tudatták velük, hogy „2021. április 16-án este információ merült fel arra vonatkozólag, hogy Dunaújvárosban többen jogellenes magatartásra készülnek. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a közterületek rendjének fenntartása érdekében, megfelelő létszámú erőket összevonva rendőri intézkedéseket hajtott végre – személyeket igazoltatott, gépjárműveket ellenőrzött. Ezek alapján egy esetben közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt szabálysértési eljárást kezdeményezett. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Dunaújváros területén a közlekedés rendje helyreált, a városban nyugalom van.” – állt a válaszlevélben.

Találékony a magyar

Amíg azonban a közlekedés rendje helyreállt a közösségi médiában több egymásnak ellentmondó információ is keringett. Sorra kerültek fel a közösségi hálóra a fotók és a videók a nem mindennapi hatósági jelenlétről, s ezzel együtt természetesen megindultak a találgatások és a pletykák is, hogy vajon mi történhetett.

Bankrablástól, szökött rab kereséséig, a Vasműben talált robbanótestig, számos elképzelés napvilágot látott, de biztosat senki nem tudott. A lap természetesen megkereste a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát is, ahonnan a fentebb olvasható választ kapták. Akkor a médiában keringő, meg nem erősített hírek szerint a gyár összes bejáratát lezárták, a dolgozók nem tudtak be- és kijutni. Ez a helyszínen tartózkodó munkatársak szerint nem így volt, a műszakváltás rendben volt.

Megszólalt a polgármester

Este aztán a telex.hu-nak nyilatkozott Pintér Tamás polgármester, aki azt mondta, egy 50 fős biztonságiakból álló csoport akart bejutni a városba. Pintér szerint a rendőrök – akik Budapestről is érkeztek – visszafordították a csoportot. Ezek alapján az események mögött a gyárat működtető ISD Dunaferr Zrt. tulajdonosi jogvitája állhat.

„Biztonságiaknak tűnő emberek”

Dr. Mikó István a 24.hu oldalon megjelent “ Biztonságiaknak tűnő emberek próbálnak bejutni a gyárba” cikkhez kapcsolódóan az alábbiakat kérte, hogy jelentessék meg.

Az ebben leírtakban – többi között – tényszerűen és határozottan hívta fel Dunaújváros MJV polgármestere figyelmét több olyan tényre, amely vagy elkerülte a polgármester figyelmét, vagy nem akar tudomást venni róla.

„Előzetesen is szeretném jelezni, hogy semmilyen behatolás nem történt (a gyárba – a szerk.), aki mást állít az hazudik.

A mai napon (értsd. április 16. – a szerk.) előre jeleztük, hogy az alábbiakban csatolásra kerülő iratok (iratok érkeztetése, letöltése, bírságfizetés – a szerk.) mint bizonyítékok alapján ismételten megpróbáljuk megakadályozni az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. 99,64% os tulajdonosának és a társaság több ezer munkávállalójának érdekében, hogy a társaságot felszámoltassák, a vagyon eltulajdonítását tovább leplezzék, a beszállítói és köztartozásokat kifizetetlenül hátrahagyják.

A Jobbikos Polgármester Úr figyelmébe is ajánlom azt az iratot, amelyben dr. Nagy Péter ügyvéd, az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. ez elektronikus kapcsolattartásért , a cégkapu kezeléséért felelős adminisztratív állományt arra utasította, hogy 2 felszámolási eljárás esetében is a cégkapura érkező iratokat a második kézbesítést követő 3. napon túl töltsék le, TEHÁT EZZEL A TÁRSASÁG ELLENI FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKBAN KELETKEZŐ VÉGZÉSEK JOGERŐRE EMELKEDNEK, így mind a munkavállalók mind a beszállítók egyetlen fillérhez sem juthatnak! Nem szükséges atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy kitaláljuk mire megy ki ez az egész.

Szintén a jobbikos Polgámester Úr figyelmébe ajánlom a csatolt határozatot ahol a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság mindösszesen 139.341.415.- Euro összegű büntetés megfizetésére kötelezi az ISD Power Kft.-t, amely társaságba lett áthelyezve az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. által értékesített CO2 kvóta, amelyet sikerült Tankhilevichnek harmadik fél részére értékesíteni.

Harmadsorban szintén a Jobbikos Polgármester Úr nyomatékos figyelmébe ajánlom a bizonylatáttekintési dokumentumot, melynek tartalmából kiderül, hogy 2020 évben 49.000.801.989.- forint azaz negyvenkilencmilliárd nyolcszázegyezer kilencszáznyolcvankilenc forint CO2 Kvóta bírság és ugyanennyi környezetvédelmi adó fizetési kötelezettsége áll fenn az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-nek, tehát jelenleg 98Milliárd forintos tartozást mutat az egyenleg, melyet az Eu szabályozás szerint a Magyar Államnak kell visszafizetnie az ISD Dunaferr Zrt. helyett.

A fentiek mellett szeretném megjegyezni, hogy sem ukrán sem orosz vita nincs sehol, magam is magyar állampolgár vagyok és a magyar munkavállalók illetve beszállítók érdekeit tartom szem előtt, ahogyan azt is, hogy elképzelhetetlen az a helyzet, hogy a magyar adófizetők fizessék meg 100 Mrd -os nagyságrendben az ISD Dunaferr Zrt. volt vezetői által okozott károkat.

Remélhetőleg a Tisztelt Polgármester Úr is elgondolkodik azon, hogy mi történhet abban az esetben ha Tankhilevich magát az ISD Kokszoló Kft. élére kinevezve eladja azt harmadik személynek és az ISD Dunaferr Zrt. pedig felszámolás alá kerül , a kohó pedig tönkremegy hiszen jelenleg már senki nem hajlandó alapanyagot szállítani, 30% alatt működik a gyár. Reméljük a Tisztelt Polgármester Úr rendkívüli képességeit megcsillogtatva tudja majd a választ és a megoldást arra is, hogy mi lesz a több ezer munkavállalóval, családjukkal, és a bérgarancia terhére hogyan kerül majd kifizetésre több milliárd forint a munkavállalók részére, elmaradt bérként, tekintettel arra, hogy rendkívül jól asszisztálnak ahhoz, hogy a társaság teljes bevétele a Safin Handels Gmbh-hoz került, emellett pedig 0-a azaz nulla iparűzési adó befizetés mutatkozik az ISD Dunaferr Zrt. által.

Mindemellett pedig az ISD Dunaferr Zrt. többségi tulajdonosa próbálja megmenti a társaságot, de láthatóan ez Dunaújvárosban valakinek semmiképpen sem az érdeke.”

Jó tudni

Mint ismeretes a Dunaferr-nél a legjobb esetben is múltév szeptember 30-ig cégjegyzésre jogosult személy Evgeny Tanchilevich egy osztrák cégre, a Safin Handels gmbH-ra engedményezte a Dunaferr acéltermékeinek eladásából befolyó teljes bevételt. Mindez azt jelenti, hogy a Dunaferrhez befolyó jelentősen lecsökkent bevételek után sem fizethető annyi adó, mint ami az előző években volt. Ezzel együtt a múlt év október 22-én Dunaújváros MJV közgyűlése a kormánytól várt segítséget a munkavállalók bérének kifizetésére és garanciát a beszállítói tartozásokra 2021. végéig. Eközben a cég folyamatosan eladta azt a széndioxid kvótát is, és azt pedig határidőre évek óta nem tudta vagy nem akarta visszavásárolni, tovább növelve ezzel – rossz gazdálkodásából fakadó – tartozásait. A korábbi években Dunaújváros legnagyobb iparűzési adó bevétele mindig a Dunaferrtől származott, ám manapság kérdéses a fentebb leírtak szerint, hogy a minimális Dunaferre jutó árbevétel 2 százaléka a városi költségvetésben mire elég. Jó, ha tudjuk, hogy ennek befizetésére haladékot, részletfizetést adni is közgyűlési vagy a pandémia miatt polgármesteri jóváhagyás kellett. A kérdés az, hogy a város mikor kapja vissza ezt, vissza tudja-e kapni egyáltalán. Annak örülnénk, ha igen. És joggal kérdezhetjük akkor, miért is a kormányt okolják a közvélemény előtt az iparűzési adó csökkenésével, elmaradásával? A fentebb leírtakban ott a válasz!

Felelősség, avagy felszámolás

Dr. Mikó István az ISD Dunaferr Zrt. fő részvényese, a Steelhold Ltd. képviselője megkeresésükre elmondta, hogy a cég fő tulajdonosa képviselői, megbízottjai hosszú hónapok óta nem tudnak a vasmű területére belépni. Mint ismeretes, a lap is megírta, hogy nem tudtak közgyűlést sem tartani, mert az ISD Dunaferr menedzsmentje minden alkalommal akadályozta ezt. Hol a veszélyhelyzet alatti korlátozott létszám szándékos túllépésével, hol a székhely épületében elrendelt katasztrófavédelmi gyakorlat arra a napra meghirdetett végrehajtásával és arra is volt példa, hogy épp abban az órában mérték fel a főépület állagát, amikorra a közgyűlés össze lett hívva.

Mikó szerint a vasmű menedzsmentje és a cég ügyvédje dr. Nagy Péter felszámolásba akarják vinni a vállalatot. Erről többi között az a levél is bizonyosságot nyújt, amelyben dr. Nagy Péter – mintegy ráutaló magatartással – arra „kéri” azokat a munkatársakat, akik a cégkapun keresztül érkező dokumentumokat kezelik, hogy a „Bírósági dokumentumok letöltése” tárgyában két felszámolást kezdeményező cég esetében is a Dunaferr cégkapura – a Székesfehérvári Törvényszéktől/Győri Ítélőtáblától érkező dokumentumokat csak a második értesítést követő harmadik munkanapon nyissák meg és töltsék le.

Dr. Mikó szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a rendelkezésre álló határidőn túl, tehát a jogvesztő határozat lejártát követően töltsék le a munkatársak az értesítéseket, így előidézve azt, hogy a felszámolási eljárások jogerőre tudjanak emelkedni. A főrészvényes képviselője szerint a tulajdonos egyértelmű szándéka az, hogy az ISD Dunaferr Zrt. továbbra is életben maradjon, meg tudjon egyezni a hitelezőivel, ki tudja fizetni a munkavállalóit. Emellett a magyar állammal is meg tudjon egyezni a(z) – évek során eladott, majd az államnak vissza nem fizetett – széndioxid kvóta és az e miatt kötelezően kirótt, mintegy 99 milliárd forintra duzzadt bírság kapcsán.

Aggályos ugyanakkor az is, hogy a Safin Handels gmbH -ra engedményezett bevétel miatt nem keletkezik az ISD Dunaferr-nek annyi bevétele, hogy abból a korábbi évek mértéke szerint tudjon adózni. Az ügyvéd elmondta, hogy a nem törvényes keretek között működő cégnél meghozott döntésekkel kapcsolatban több feljelentést tettek már a nyomozóhatóságoknál.

Cél a Dunaferr megmentése

Mikó megerősítette, hogy a főrészvényes célja továbbra is az, hogy az ISD Dunaferr Zrt.-t tovább működtessék és ehhez a feltételek adottak legyenek. Ennek első lépése az, hogy a cég székhelyén belül láthassák el a fő részvényes által megbízott cégjegyzésre jogosult személyek feladatukat. Ebben az elmúlt hetekben, hónapokban az ISD Dunaferr Zrt. Tankhilevich által vezetett menedzsmentje nem volt partner, be sem engedték őket a gyárba. Mikó elmondta, hogy céljuk április 16-án az volt, hogy a március 26-i rendkívüli közgyűlésen megválasztott cégvezető utasítására a biztonsági szolgálatot lecseréljék és megpróbálják megakadályozni azt, hogy az ISD Dunaferr Zrt. vagyonát a Dunai Vasmű területéről elhordják és hogy a cég asszisztáljon a felszámolási eljárások jogerőre emelkedéséhez. Tekintettel arra, hogy a Steelhold az egyedüli tulajdonos, amely a többségi befolyást gyakorolja, így ő egyébként „birtokon belül” van, úgyhogy nekik semmi mást nem kell tenniük, mint ennek érvényt szerezni, ezt biztosítani a fő részvényes megbízásából.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában