Hirdetés

2023.03.22. 07:00

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonban levő ingatlan hasznosítására

Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosításra meghirdeti Kővágóörs-Pálköve Strandfürdőt (8254 Kővágóörs, 1473/2., 1474., 0282/11., 0282/10., és 1473/1. hrsz.; valamint Balatonrendes 077/1. és 077/2. hrsz.), a jelen felhívásban szereplő feltételek szerint.

PR-cikk

Forrás: Kővágóörs Község Önkormányzata

- Az ingatlan adatai: 

helyrajzi száma: Kővágóörs, 1473/2., 1474., 0282/11., 0282/10., és 1473/1. hrsz.; valamint Balatonrendes 077/1., 077/2. hrsz. 

fekvése: belterület

Az ingatlanok összterülete: 7212 m2 

A Strandfürdő területén található építmények: Látogató fogadóépület mely magába foglalja a jegypénztárat, vízimentő kabint, tusolót, mellékhelyiségeket. A Strandfürdő keleti telekhatárán található egy felújított mellékhelyiség/mosdó épület (külön női-férfi mellékhelyiségek, mosdók, illetve gyermek mellékhelyiség, mosdó).  A Strandfürdőn található 48db öltözőkabin, 2db gyermekjátszótér, 1db röplabdapálya, 2db kinti tusoló, automata öntözőrendszer. A Strandfürdőn térfigyelő kamerarendszer működik. A Strandfürdőn ingyenes Wifi áll rendelkezésre időlimittel.

A Strandfürdőn található 4db + 1db büféépület, melyek nem részei a pályázati felhívásnak, azokra érvényes bérleti szerződés van hatályban.

Az épületek műszaki állapota: Az épületek tetőhéjazata, nyílászárók, gépészetei, burkolatai felújított állapotban vannak. Az épület állékonyságát veszélyeztető szerkezeti hiba nem azonosítható, nincs. Az épületek nem téliesítettek (fűtéssel nem rendelkezik).

Közműellátottság:

Elektromos ellátás: kiépített, közműhálózatról ellátott, egyedileg mért

Vízellátás: kiépített, közműhálózatról ellátott, egyedileg mért

Szennyvízkezelés: kiépített csatornahálózat hiányában szennyvíztárolóval megoldott

Gázellátás: nincs kiépítve

HÉSZ szerinti besorolása: Ki (Különleges intézményi övezet)

- A hasznosítás feltételei

A minimális bérleti díj: 3.200.000 Ft + Áfa/ hasznosítás időtartama

  A közüzemi díjak, a wifi és az annak a működtetéséhez kapcsolódó költségek, valamint az ingatlan működtetésének költségei a bérlőt terhelik a bérleti díjon felül. 

A kaució összeg 2.000.000 Ft, melyet a bérleti szerződés megkötéskor kell megfizetni utalással az Önkormányzat 73200134-10000647 számú bankszámlája javára

A bérleti díj megfizetésének ideje: a bérleti díjat havonta előre minden hónap 15. napjáig kell megfizetni

A hasznosítás célja: fizetős strandfürdő

A hasznosítás időtartama: 2023. június 1-2023. december 31. 

A pályázó köteles betartani a strandok működtetésére vonatkozó országos jogszabályokat, valamint Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a strand használatának rendjéről és a belépődíjairól szóló 6/2006. (V.18.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat, különös tekintettel a meghatározott nyitvatartási időt és az 1. mellékletben szereplő Strandbelépők és bérleti díjak összegét.

A pályázó köteles vízimentő szolgálatot működtetni a Strandfürdő nyitvatartási ideje alatt. A szolgálat fenntartási költségeit a pályázó köteles vállalni.

A pályázó köteles a strandszezonban legalább 1 alkalommal, hínárkaszálást végeztetni, melyet számlával igazol.

A pályázó köteles a strandszezont megelőző időszakban a fürdővíz használati engedélyezési eljárást, valamint a medervizsgálati eljárást lefolytatni, annak költségeit viselni.

A Strandfürdő rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele a bérlő feladata. Az ingatlanon végzett beruházás, az abból adódó értéknövekedés elkészültekor az Önkormányzat tulajdonába kerül, annak beszámítására lehetőség nincs. 

- Pályázóval szembeni feltételek: 

A pályázóval szembeni elvárás a köztartozásmentesség, valamint, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

Pályázatot szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet nyújthat be.

- A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések

A pályázat közzétételének időpontja: 2023. március 16. 

A pályázati biztosíték összege 100. 000 Ft, melyet a pályázat benyújtását megelőzően az Önkormányzat 73200134-10000647 számú bankszámlája javára kell megfizetnie a pályázónak.  A pályázat nyertese a pályázati biztosítékot jogosult az általa fizetendő bérleti díjban érvényesíteni. A többi pályázó részére a pályázati biztosíték a pályázati eljárás lezárását követő 5 munkanapon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, a pályázati biztosítékra nem tarthat igényt, az az Önkormányzatot illeti meg.

Ajánlati kötöttség ideje: a szerződéskötési kötelezettség határidejéig áll fenn. 

Mit kell a pályázatnak tartalmaznia:

A pályázó adatait (név, lakóhely/székhely)

A pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan, ami nem lehet kevesebb a minimális bérleti díjtól 

A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

Átláthatósági nyilatkozatot. 

Köztartozásmentesség igazolását

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az Önkormányzattal szembeni lejárt tartozása

Pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések bemutatását. 

Referenciák bemutatását

Pályázatok benyújtásának határideje, módja: Pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani Kővágóörs Község Önkormányzata Polgármestere címére (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2.) A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kővágóörs-Pálköve Strandfürdő hasznosítása” A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 17. hétfő – beérkezési határidő 

- A pályázatok értékelése 

A pályázat elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, ami alapján a pályázatot az a pályázó nyeri meg, amelyik a bérleti díj tekintetében a legmagasabb összeg megfizetését vállalta. 

A pályázatok bontását, érvényességük, valamint a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó pályázat megállapítását a Pályázatbíráló Bizottság végzi.

Amennyiben a pályázók közül többen azonos összeg megfizetését vállalták, vagy a vállalt összegek között 5 %-nál nem nagyobb az eltérés, az érintett pályázók részvételével pályázati tárgyalást kell tartani, ahol a pályázóknak a vagyontárgy vételárára, bérleti- vagy egyéb díjára kell licitálni. A pályázati tárgyalást a Pályázatbíráló Bizottság bonyolítja le. A pályázati tárgyaláson a licit során az induló díj a pályázati tárgyaláson résztvevő pályázók által a benyújtott pályázatukban vállalt azonos összeg; vagy amennyiben az 5 %-nál nem nagyobb különbség miatt kerül sor pályázati tárgyalásra, akkor az eltérő összegek közül a legmagasabb összeg. 

A licitlépcső összege: 50. 000 Ft 

A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek. 

 A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű vételár, bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A pályázati tárgyalás eredményét a Pályázatbíráló Bizottság állapítja meg. A tárgyalás menetéről és eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A pályázati tárgyalás ideje: 2023. április 19. (szerda) 10: 30 óra; helye: Kővágóörs Község Önkormányzata hivatali helyisége (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 

A Képviselő-testület a pályázati eljárás és a pályázatok eredményességéről a Pályázatbíráló Bizottság általi tájékoztatását követő 20 napon belül hoz dönt.

Szerződéskötésre a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül kerül sor. 

Amennyiben a pályázat nyertese a fenti határidőben nem köt szerződést, akkor az utána következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázót kell a pályázat nyertesének tekinteni. 

- Egyebek

A Képviselő-testületet fenntartja a jogot bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül a pályázati felhívás visszavonására, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

További információt Horváth Dezső, polgármester nyújt a 06-87/464-017 telefonszámon. 

Az ingatlan 2023. április 03. hétfőn 10: 30 órakor tekinthető meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában