Sümeg

2006.09.22. 02:27

A városért tennének

1. Hogyan értékeli Veszprém elmúlt négy évét? 2. Címszavakban emelje ki programja legfontosabb elemeit! 3. Mi jelenti a legnagyobb problémát az itt ...

Mórocz Zsolt

1. Hogyan értékeli Veszprém elmúlt négy évét?

2. Címszavakban emelje ki programja legfontosabb elemeit!

3. Mi jelenti a legnagyobb problémát az itt élőknek, és miben rejlik a város legértékesebb tartaléka?

Tovább romlott Veszprém lakosságának hangulata. A jelenlegi városvezetés a nagyberuházások mellett (amelyek megvalósítása egyébként késik: repülőtér, szennyvízhálózat, hulladékgazdál- kodás, sportcsarnok) a közérzetjavító intézkedések megtételét nem tartotta fontos-nak. A peremkerületi város-részek fejlesztését elhanyagolta (Szabadságpuszta, Csatár-hegy, Csererdő, Jutaspuszta, Kádárta), a belvárosban pedig még WC sincs. Nem törődött a belvárosban élők éjszakai nyugalmának biztosításával sem. A jelenlegi vezetésnek a gazdasági társaságok csak mint adófizetők fontosak.

Veszprém nem lehet vesztes régiós társközponti szerepében. A 82-es számú fő közlekedési útvonalat korszerűsíteni kell. Veszprémnek egyenrangú félként kell kezelnie a vonzáskörzetébe tartozó településeket (hulladékgazdálkodás, repülőtér).Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat eladni nem szabad. A város területén élő lakosságnak azonos szintű infrastruktúrához, közbiztonsághoz, lakókörnyezeti nyugalomhoz van joga, ideértve a peremkerületeket is. A város érdekeit szolgáló jó ötleteket meg kell valósítani, függetlenül attól, mely párt vagy civil szervezet javasolja.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

2. Címszavakban emelje ki programja legfontosabb elemeit!

3. Mi jelenti a legnagyobb problémát az itt élőknek, és miben rejlik a város legértékesebb tartaléka?

Tovább romlott Veszprém lakosságának hangulata. A jelenlegi városvezetés a nagyberuházások mellett (amelyek megvalósítása egyébként késik: repülőtér, szennyvízhálózat, hulladékgazdál- kodás, sportcsarnok) a közérzetjavító intézkedések megtételét nem tartotta fontos-nak. A peremkerületi város-részek fejlesztését elhanyagolta (Szabadságpuszta, Csatár-hegy, Csererdő, Jutaspuszta, Kádárta), a belvárosban pedig még WC sincs. Nem törődött a belvárosban élők éjszakai nyugalmának biztosításával sem. A jelenlegi vezetésnek a gazdasági társaságok csak mint adófizetők fontosak.

Veszprém nem lehet vesztes régiós társközponti szerepében. A 82-es számú fő közlekedési útvonalat korszerűsíteni kell. Veszprémnek egyenrangú félként kell kezelnie a vonzáskörzetébe tartozó településeket (hulladékgazdálkodás, repülőtér).Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat eladni nem szabad. A város területén élő lakosságnak azonos szintű infrastruktúrához, közbiztonsághoz, lakókörnyezeti nyugalomhoz van joga, ideértve a peremkerületeket is. A város érdekeit szolgáló jó ötleteket meg kell valósítani, függetlenül attól, mely párt vagy civil szervezet javasolja.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

3. Mi jelenti a legnagyobb problémát az itt élőknek, és miben rejlik a város legértékesebb tartaléka?

Tovább romlott Veszprém lakosságának hangulata. A jelenlegi városvezetés a nagyberuházások mellett (amelyek megvalósítása egyébként késik: repülőtér, szennyvízhálózat, hulladékgazdál- kodás, sportcsarnok) a közérzetjavító intézkedések megtételét nem tartotta fontos-nak. A peremkerületi város-részek fejlesztését elhanyagolta (Szabadságpuszta, Csatár-hegy, Csererdő, Jutaspuszta, Kádárta), a belvárosban pedig még WC sincs. Nem törődött a belvárosban élők éjszakai nyugalmának biztosításával sem. A jelenlegi vezetésnek a gazdasági társaságok csak mint adófizetők fontosak.

Veszprém nem lehet vesztes régiós társközponti szerepében. A 82-es számú fő közlekedési útvonalat korszerűsíteni kell. Veszprémnek egyenrangú félként kell kezelnie a vonzáskörzetébe tartozó településeket (hulladékgazdálkodás, repülőtér).Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat eladni nem szabad. A város területén élő lakosságnak azonos szintű infrastruktúrához, közbiztonsághoz, lakókörnyezeti nyugalomhoz van joga, ideértve a peremkerületeket is. A város érdekeit szolgáló jó ötleteket meg kell valósítani, függetlenül attól, mely párt vagy civil szervezet javasolja.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Tovább romlott Veszprém lakosságának hangulata. A jelenlegi városvezetés a nagyberuházások mellett (amelyek megvalósítása egyébként késik: repülőtér, szennyvízhálózat, hulladékgazdál- kodás, sportcsarnok) a közérzetjavító intézkedések megtételét nem tartotta fontos-nak. A peremkerületi város-részek fejlesztését elhanyagolta (Szabadságpuszta, Csatár-hegy, Csererdő, Jutaspuszta, Kádárta), a belvárosban pedig még WC sincs. Nem törődött a belvárosban élők éjszakai nyugalmának biztosításával sem. A jelenlegi vezetésnek a gazdasági társaságok csak mint adófizetők fontosak.

Veszprém nem lehet vesztes régiós társközponti szerepében. A 82-es számú fő közlekedési útvonalat korszerűsíteni kell. Veszprémnek egyenrangú félként kell kezelnie a vonzáskörzetébe tartozó településeket (hulladékgazdálkodás, repülőtér).Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat eladni nem szabad. A város területén élő lakosságnak azonos szintű infrastruktúrához, közbiztonsághoz, lakókörnyezeti nyugalomhoz van joga, ideértve a peremkerületeket is. A város érdekeit szolgáló jó ötleteket meg kell valósítani, függetlenül attól, mely párt vagy civil szervezet javasolja.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Veszprém nem lehet vesztes régiós társközponti szerepében. A 82-es számú fő közlekedési útvonalat korszerűsíteni kell. Veszprémnek egyenrangú félként kell kezelnie a vonzáskörzetébe tartozó településeket (hulladékgazdálkodás, repülőtér).Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat eladni nem szabad. A város területén élő lakosságnak azonos szintű infrastruktúrához, közbiztonsághoz, lakókörnyezeti nyugalomhoz van joga, ideértve a peremkerületeket is. A város érdekeit szolgáló jó ötleteket meg kell valósítani, függetlenül attól, mely párt vagy civil szervezet javasolja.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Minden városrésznek, az ott élő lakosságnak a saját gondja a legnagyobb. De címszavakban: - az északi összekötő út még mindig nem épült meg, ezért a város közlekedése katasztrofális; - veszélyben van az egész város és vonzáskörzete egészségügyi ellátása; - Veszprém büszke egyetemi város voltára, de kultúr-emberekhez méltó viselkedést kér az egyetemistáktól; - Veszprém legértékesebb tartaléka természeti, táji adottsága. Megbocsáthatatlan bűn ezért azt vasbeton erődök be-építésével tönkretenni (lásd: a volt Csomai strand a Völgyikút-völgyben, a Kopácsi utca mellett).

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Az elmúlt négy év sikerei és eseményei városunk életében meghatározóak voltak. Veszprém a hazai nagyvárosok mellett egyedüliként fejlesztési pólus lett. 2005-ben elnyertük az Év települése címet. Ebben az önkormányzati ciklusban eddig soha nem látott mértékű - 12 milliárd forint - állami és európai uniós támogatás érkezett városunkba. A panelprogram keretében ötezer lakás felújítását támogattuk. Felújítottuk a Simonyi és Kossuth iskolákat. Új óvodát építettünk a Dózsavárosban. Épül a városi sokfunkciós csarnok. Új lakóparkok létesültek, 1500 lakás épült.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Elkészítettük a Szeglethy-tervet, mely összefoglalja az elkövetkezendő önkormányzati ciklus városfejlesztési programját. Ezt szeretném csapatommal megvalósítani. Olyan négy év következik, amelynek során 8000 milliárd forint európai uniós pénz érkezik hazánkba. Ebből sok tízmilliárdot kell Veszprémbe hozni. Ehhez tapasztalatra, szerteágazó kormányzati és európai uniós kapcsolatrendszerre, valamint lobbierőre van szükség. A csarnok mellett valósul meg az uszoda, strand, élményfürdő. Folytatjuk a panelprogramot, sor kerül a Séd- völgy teljes rehabilitációjára, összekötjük a Dózsavárost a Jutasi-lakóteleppel, a belső gyűrű továbbépítésével. Működő repterünk lesz.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Minden eddig elkészített közvélemény-kutatás szerint a legtöbb tennivaló az új utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatban van. Az elmúlt négy évben a városban 73 helyen építettünk és újítottunk fel járdákat, parkolókat, utakat, csomópontokat. Az elkezdett munkát folytatjuk. Lecsökkentettük a munkanélküliséget 3,29 százalékra, mégis sokan tartanak munkahelyük elvesztésétől. Elősegítjük, hogy a Pannon Egyetem segítségével a térségbe települt cégek létrehozzák és fejlesszék kutatási, innovációs bázisukat. A fiatal, diplomás mérnöki értelmiség találjon a városban megfelelő munka- és lakhatási lehetőséget. A város legértékesebb tartaléka a turizmus és szolgáltatások fejlesztése. Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos infrastruktúrafejlesztést és azt, hogy kulturális rendezvényeink országos, sőt nemzetközi hírűek legyenek.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Lelassult a fejlődés az EU-s lehetőségekhez képest, ennek oka a közgyűlés megosztottsága, téves döntéshozatalok és a szakmaiság hiánya. Hiányzott a frakciók közötti egyeztetés. A sikertelenség másik fő oka, hogy a baloldal többségben volt, így nem volt kompromisszumra kényszerítve. A döntések előkészítetlenek voltak, mivel a képviselők nem kapták meg időben a szükséges anyagokat. Legtöbb esetben kész tények elé állították a képviselőket. Gyulafirátótot, Jutas-pusztát, a Csererdő-lakótelepet, Szabadságpusztát, Csatárt mostohagyerekekként ke-zelték.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Befejezni az Új utakon programot, például a Jutasi és Pápai út összekötése. A közbeszerzési rendelet hatályának kibővítése. Alpolgármesterek mindkét oldalról 100 százalékos támogatása, lobbi, Európai Parlament, magyar parlament. Társasház, sorház, családi ház pályázati támogatása. EU-s civil program megvalósítása, támogatása. A nők helyzetének figyelemmel kísérése, segítése. Nyugdíjasok, nyugdíjas-klubok segítése. A városi sport fejlesztése. Egészségügy. Ifjúsági program. A városban a magyar nóta és a verbunk megjelenítése, elérhetősége.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

A lakosság folyamatos csökkenése. Nincs a városnak megtartóereje.A demokrácia hiánya (választók által jelzett és levélben beküldött problémákra választ nem kaptak). Szórakozó- és kikapcsolódásra alkalmas helyek hiánya. A politika rányomja bélyegét a város működésére. Más a kampány, más az ígéret, más a valóság! Karsztvízbázis. Káros anyagoktól mentes levegő. Oktatás az óvodától az egyetemig bezárólag. A városunkban élő nemzetiségek sokszínűsége. Gazdag művészeti kultúránk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!