15°
20°

Veszprém megye gazdasága, 2016 I. félév

Veszprém megye gazdaságának idei első féléve ellentmondásosan alakult. Bővült a megyei ipar teljesítménye: a termelési érték, a belföldi, valamint az export-árbevétel egyaránt meghaladta az egy évvel korábbit. A járműiparnak ebben nagy szerepe volt: a megyei székhelyű ipar teljesítményének felét, alkalmazottainak mintegy 30 százalékát a járműipari cégek adták.

A beruházások szerényebb mértében nőttek. A növekedésben a vegyianyag-gyártásnak van nagy szerepe, ugyanakkor a járműipari beruházások 18 százalékkal elmaradtak az előző évitől.

A megyei székhelyű építőipar teljesítménye visszaesett. Az idei első félévi termelési értéke nem csak a tavalyi, de még a 2014-es szintet sem érte el. A visszaesés minden építőipari ágazatot érintett, és az új szerződések értéke is kevesebb volt, mint egy évvel korábban.

A megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégforgalma lényegesen nem változott, és egyre inkább a hazai vendégek a meghatározóak: a belföldi vendégek száma 3,5-szerese, vendégéjszakáik száma kétszerese a külföldiekének. Az első nyolc hónap adatai alapján – az előző év azonos időszakához mérten – a megye szálláshelyein több belföldi és kevesebb külföldi vendégéjszakát regisztráltak. A vendégéjszakák felét a szállodákban töltötték el a vendégek.

Ipar

2016 első félévében a megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások termelésének értéke 453,1 milliárd forint volt, összehasonlító áron 6,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A megye minden lakosára 1,3 millió forint termelési érték jutott, ami megközelítette az országos átlagot, Budapest és a megyék rangsorában pedig a 9. legmagasabb értéket jelentette. Az ipari teljesítmény döntő része a feldolgozóipari ágazatokból származott. A legnagyobb súlyú ágazat, a megyei termelés felét adó járműipar kibocsátásának volumene 12 százalékkal bővült, így elérte a 231,4 milliárd forintot.

A kohászat és fémfeldolgozás az össztermelés egynyolcadát képviselte; ebben az ágazatban csaknem 30 százalékkal nőtt a termelés. A gumi-, műanyag , építőanyag-ipari, valamint a villamos berendezéseket gyártó vállalkozások termelése ugyancsak bővült, míg a gép-, gépi berendezés-gyártás, a vegyianyag-gyártás és az élelmiszeripar teljesítménye elmaradt a 2015. első félévitől.

Az ipari tevékenységből június végéig összesen 355,4 milliárd forint export- és 93,6 milliárd forint belföldi árbevétel folyt be a vállalkozásokhoz. A kivitel volumene 6,5, a hazai eladásoké 7,7 százalékkal meghaladta a tavaly első félévit. A megyei exportárbevétel közel hattizedét és a belföldi árbevételnek is mintegy 30 százalékát a járműipari cégek könyvelhették el.

A külföldi piacokon elért bevétel az elsősorban exportra termelő ágazatok csaknem mindegyikében nőtt. A járműipari cégek kivitele 13 százalékkal (205,5 milliárd forintra), a kohászati és fémfeldolgozó vállalkozásoké az ötödével (45,5 milliárd forintra) bővült, ezzel szemben a gépek, gépi berendezések gyártói a 2015. első félévinél 11 százalékkal kevesebb (34,4 milliárd forint) export-árbevételt realizáltak.

Az év első felében a megyei székhelyű, legalább 50 fős ipari vállalkozásoknál 23 300-an álltak alkalmazásban. Az alkalmazottak több mint negyede, 6900 fő a járműiparban dolgozott, ahol a létszám 2015. első félévéhez képest 680 fővel emelkedett. A kohászat és fémfeldolgozás ágazataiban együttesen 640 fős, a gumi-, műanyag-, építőanyag-iparban pedig mintegy 180 fős létszámbővülés valósult meg egy év leforgása alatt. Csökkent viszont az élelmiszeripari dolgozók száma, megközelítőleg 130 fővel.

Az ipar egészében a termelékenység a tavaly első félévihez hasonlóan alakult: egy-egy ipari alkalmazottra átlagosan 19,4 millió forint termelési érték jutott. Kiemelkedően magas volt a járműipar, valamint a vegyianyag-gyártás termelékenysége: meghaladta az ipari átlag 1,5-szeresét.

Beruházás

2016. I. félévben a Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezeteknél 58 milliárd forint értékű új beruházás létesült, 2,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Egy lakosra 168 ezer forint teljesítmény érték jutott, amivel Veszprém az ötödik a megyék és Budapest rangsorában. A beruházások háromnegyedét ipari, ezen belül szinte teljes mértékben a feldolgozóiparban működő vállalkozások valósították meg, A legnagyobb beruházó vegyianyag-gyártásba az egy évvel korábbinál 24 százalékkal több, 19,9 milliárd forint értékű invesztíció áramlott. A szintén meghatározó járműgyártás esetében a beruházások volumene azonban 18 százalékkal (1,7 milliárd forinttal) csökkent egy év alatt.

A mezőgazdaságban 14, az építőiparban 7,6 százalékkal többet fordítottak fejlesztésekre, mint egy évvel korábban (folyó áron 3,3 milliárd, valamint 783 millió forintot). A szolgáltató ágak közül a kereskedelembe 15 százalékkal többet invesztáltak, ugyanakkor a szállítás-raktározás ág beruházási teljesítményének volumene csaknem a felére esett vissza.

Anyagi-műszaki összetétel szerint a beruházások 32 százalékát építések, 65 százalékát pedig gépbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások, illetve járművásárlások adták. A hazai partnertől beszerzett gépekre 19, a külföldről vásároltakra 8,3 százalékkal többet költöttek. Az egyéb tárgyieszköz-beszerzések értéke 1,5 milliárd forintot tett ki, amit első sorban tenyészállatok vásárlására fordítottak.

Építőipar, lakásépítés

2016 első félévében a Veszprém megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások termelési értéke 11,3 milliárd forint volt, ami a magyarországi építőipari termelés 2,2 százalékát jelentette. A megye építőipari teljesítménye nem csak a 2015. első félévi, országos viszonylatban is kiemelkedő növekedést elért termelési volumenhez képest esett vissza (a harmadával), de a két évvel korábbitól is elmaradt. Építményfőcsoportok szerint a termelési érték kétharmadát kitevő épületek építésénél 31, míg az egyéb építmények építésénél 38 százalékos csökkenés volt tapasztalható. A termelés visszaesése nem járt együtt a foglalkoztatottak számának hasonló mértékű csökkenésével, 2015 első félévében 3,2, egy évvel később 3,1 ezren dolgoztak az építőiparban.

Az épületépítések visszaesését az ágazati bontás szerinti adatok is jól mutatják. A megyei építőipari vállalkozások termelésének 42 százaléka a lakó- és nem lakóépületek szerkezetépítéséből származott, az alágazat teljesítményértéke 2015. első félévéhez képest 41 százalékkal csökkent. A szaképítési munkák (épületgépészeti szerelések, befejező építés, bontási munkák) a termelési érték négytizedét adták, e tevékenységek volumene 23 százalékkal csökkent. A termelés legkisebb hányadát (17 százalékát) kitevő egyéb építmények (utak, hidak, vasutak, közművek) építése ágazat teljesítménye 36 százalékkal esett vissza egy év alatt.

2016 első felében a megyei építőipari vállalkozások 9,9 milliárd forint értékű új szerződést kötöttek, 16 százalékkal kevesebbet, mint egy esztendővel korábban. Épületek építésére és egyéb építményekre is kevesebb megrendelés érkezett. Az építőipari cégek 2016. június végén fennálló szerződésállománya 3,0 milliárd forint értékű teljesítendő munkát foglalt magában, amelyek döntő része lakó- és nem lakóépületek szerkezetépítésére szólt.

Az év első felében másfélszer annyi lakást (124) adtak át a megyében, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyen 34, a városokban 60, a községekben 30 lakás használatba vételét regisztrálták.

Elsősorban magánszemélyek építkeznek, de emelkedett a vállalkozások által értékesítés céljára építtetett lakások száma is. Az építési formák között a többszintes, többlakásos épület volt a legkedveltebb.

Turizmus, 2016. január-augusztus

A kereskedelmi szálláshelyek első nyolc havi vendégforgalma tavalyhoz képest nem változott jelentősen: 481 ezer vendég 1 millió 478 ezer vendégéjszakát töltött el a megyében. Az idelátogatók közel 80 százaléka belföldi vendég volt, vendégéjszakáik az összes eltöltött vendégéjszaka kétharmadát tették ki. A belföldi vendégforgalom a 2015. január-augusztusinál kedvezőbben alakult, a külföldi forgalom viszont elmaradt attól: a hazai vendégek száma 2,0, eltöltött vendégéjszakáik száma 3,6 százalékkal nőtt, míg a külföldi vendégek száma 3,3, vendégéjszakáik száma pedig 4,8 százalékkal csökkent. Az egy évvel korábbihoz hasonlóan a belföldi vendégek átlagosan 2,6, a külföldiek 4,6 éjszakát töltöttek a szálláshelyeken.

A 105 ezer külföldi vendég 95 százaléka az európai kontinens országaiból érkezett. Tavalyhoz képest kevesebb német (27,4 ezer fő), osztrák (9,9 ezer fő), holland (6,8 ezer fő) és dán (5,1 ezer fő) vendég szállt meg a megyében. Egytizedével nőtt viszont a cseh (10,5 ezer fő), 8–9 százalékkal a szlovák (9,1 ezer fő) és a lengyel (8,3 ezer fő), 40 százalékkal pedig a román (2,5 ezer fő) vendégek száma.

A főszezonban 215 kereskedelmi szálláshely működött Veszprém megyében, összesen közel 30 ezer férőhelyet kínálva. A szállásférőhelyek harmadával a kempingek rendelkeztek, de a megyei vendégforgalom döntő része – a vendégek 54, illetve a vendégéjszakák 48 százaléka – a szállodákban jelent meg. A hotelek az időszak egészében átlagosan 53 százalékos, ezen belül augusztusban (a szállástípust országosan jellemzőnél magasabb) 75 százalékos kihasználtsággal működtek.

Az összes férőhely négyötöde a megye balatoni idegenforgalmi régióhoz tartozó településein állt rendelkezésre, s a vendégforgalom jelentős hányada – 383 ezer vendég, 1 millió 239 ezer eltöltött vendégéjszaka – is ide koncentrálódott. Veszprém megye teljes kereskedelmi szálláshelyi forgalmának egyharmadát a balatonfüredi szálláshelyek regisztrálták. Balatonfüreden a külföldi vendégek és eltöltött vendégéjszakáik száma ugyan elmaradt a tavalyitól, erősödött viszont a belföldi forgalom.

Augusztus végéig bruttó 14,6 milliárd forint árbevétel folyt be a kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetőihez, 2,6 százalékkal több, mint 2015 azonos időszakában. Az összbevételből 9,0 milliárd forintot tett ki a szállásdíj és 2,5 milliárd forintot a vendéglátás árbevétele. A szállásdíj-bevételek 80 százaléka – közel 7,2 milliárd forint – a balatoni régióban, ezen belül csaknem 4,1 milliárd forint a balatonfüredi szálláshelyeken keletkezett.

A megyébe érkezők 179 kereskedelmi szálláshelyen fizethettek SZÉP-kártyával. Ezzel a fizetőeszközzel 1,4 milliárd forint értékű költséget egyenlítettek ki, ami a tavalyinál 4,3 százalékkal magasabb összeg.

Bruttó hazai termék

Előzetes adatok szerint 2014-ben Veszprém megyében piaci beszerzési áron 840 milliárd forint bruttó hazai termék (GDP) képződött, a magyarországi GDP 2,6 százalékát a térségben állították elő. Ezzel a hányaddal Veszprém a megyék rangsorában a 11. helyet foglalta el.

Egy lakosra 2 415 ezer forint jutott, ami az országos átlag háromnegyedét tette ki. Veszprém az egy főre jutó GDP alapján mért területi fejlettség megyei rangsorában 2006 óta összességében 1 hellyel hátrébb került, a 2014-es évet a 11. helyen zárta. Az egyes országok egy lakosra jutó bruttó hazai termékét a nemzetközileg elfogadott módszertan szerint vásárlóerő-paritáson (PPS) lehet összehasonlítani. Ezáltal az egyes országok árszínvonalának különbségei kiküszöbölhetők és lehetővé válik a volumenadatok összehasonlítása. A fajlagos összeg vásárlóerő-paritáson számolva a megyében 13 809 PPS volt, ami az EU-28 átlagának a felét jelentette.

A bruttó hozzáadott érték előállításában az egyes gazdasági ágak hozzájárulása megyénként jelentősen eltér.

2014-ben Magyarországon a bruttó hozzáadott érték közel 64 százalékát a szolgáltatást nyújtó, 36 százalékát árutermelő ágak adták. Ezzel szemben Veszprém megyében a termelőágak szerepe jóval hangsúlyosabb (44 százalék). Az ipar, azon belül is a feldolgozóipar a gazdasági teljesítmény 29 százalékát termelte meg.

Az építőipar a magyarországinál valamivel nagyobb arányban (5,6 százalékkal) részesedett a kibocsátásból. Az agrárium hozzájárulása is viszonylag alacsony (5,9 százalék), de az országos átlagot 1,4 százalékponttal meghaladta. A szolgáltatási szférában a vendéglátás és az ingatlanügyletek kivételével valamennyi ág részesedése elmaradt az országostól, a tevékenységi szerkezetben a legnagyobb súlyt ez utóbbi képviselte.

Gazdasági szervezetek

2016. június 30-án 57 436 Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetet szerepelt a nyilvántartásokban, melyeknek döntő többségét (51 917) vállalkozásként regisztrálták. A megyei vállalkozások háromnegyede önálló vállalkozóként tevékenykedett, 46 százalékuk mellék-, 36 százalékuk főfoglalkozás keretében dolgozott. A társas vállalkozások közül a kft-k és bt-k a legelterjedtebbek. Méret alapján a 10 fő alatti vállalkozások domináltak, a legnagyobbakból (500 fő feletti) pedig 15-öt tartottak nyilván a megyében.

A jelentős számú önálló vállalkozó jelenlétéből adódóan a megyében az ezer lakosra jutó vállalkozások száma (151) meghaladta ugyan a régió átlagát (141), de még így is jelentősen elmaradt az országostól (173).

Balatonfüred a reformkorban sem tündökölt így, mint manapság. Tömegeket vonz

Minden ötödik vállalkozás mezőgazdasági tevékenységet végzett, 13 százaléka az ipar, építőipar, 12 százaléka az ingatlanügyletek, további 10-11 százaléka pedig a kereskedelem és a vendéglátás nemzetgazdasági ágakban tevékenykedett. Közülük csak a mezőgazdaság és az ingatlanügyletek területén bővült a szervezetek száma.

2016. június végén az előző évinél 30 százalékkal kevesebb, 745 megyei székhelyű vállalkozás ellen folyt fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás. Továbbra is a kereskedelem és az építőipar vezette a legnagyobb cégbedőlési aránnyal rendelkező tevékenységek listáját, de az országoshoz hasonlóan egyre kockázatosabb szektornak számít a szálláshely-szolgáltatás is.

Az utóbbi években elterjedt cégmegszűnési forma, a kényszertörlés meggyorsította a társaságok kivezetését a cégnyilvántartásból. Az első évek felfutását követően idén már lényegesen csökkent a kényszereljárás alá vont társaságok száma, félév végéig összesen 133 esetben kellett a bíróságoknak ezzel a retorzióval élniük.

Készítette: Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztály, Tájékoztatási osztály

15°
20°
Derült
Sz
19°
V
14°
H
15°
K
12°

Hirdetés

Sobri Jóska Kalandpark

Hirdetés

Hooligans Symphonic – Hooligans és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Tényleg különleges látásmód
Leonardo da Vinci kancsal volt, ezért alkotott nagyot
Egyesült Államok Nagydíja / 22 perce
Hamilton volt a leggyorsabb az első szabadedzésen
Viszonylag nagy fölénnyel, 1.304 másodperccel bizonyult jobbnak csapattársánál, a másodikként záró finn Valtteri Bottasnál.
Gyász
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KERKAPOLY KÁROLY temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Simonics Ildikó életének 55. évében, október 3-án váratlanul elhunyt. Búcsúztatása október 20-án 11 órakor a felsőörsi temetőben lesz. A gyászoló család.
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy testvérünk HUNYADVÁRI ANTAL 60 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 24-én, szerdán 13 órakor lesz a Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. MAJOR JÓZSEFNÉ szül. Mayer Magdolna életének 88. évében szenvedéseit türelemmel viselve 2018. október 13-án elhunyt. Temetése október 20-án 15 órakor lesz a Balatonalmádi-vörösberényi temetőben. Lelki üdvéért szentmise október 20-án 14 órakor a balatonalmádi Szent Imre római katolikus templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Mély fájdalommal gyászolják: gyermekei, unokái, dédunokái, testvére, menye és veje.
"Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég a bánat a fájdalom örökre megmarad mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk IVÁNKOVICS BALÁZS halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOVAS JÓZSEF Bozsi, Cina 65 éves korában örökre itthagyott bennünket. Utolsó útjára 2018. október 26-án, pénteken 11 órakor kísérjük a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család
"Oly csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR LAJOS 60 éves korában örökre itthagyott bennünket. Búcsúztatása 2018. október 25-én, csütörtökön 15 órakor lesz a litéri temetőben, hamvait Tiszafüreden helyezzük örök nyugalomra. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak Tőle. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. PROTÁR ANDRÁS 78 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése végakarata szerint szűk családi körben történt. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyám SCHMIDT ANTALNÉ /szül.: TŐZSÉR KATALIN/ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KŐHEGYI MIHÁLYNÉ 68 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 26-án 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagyapánk ID. NÉMEDI LAJOS 90 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. október 24-én 13 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, Nagyink és Testvérünk DR. SZOKOLY LÁSZLÓNÉ sz: Stampf Ilona szeptember 29-én 81 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Hamvait október 25-én 15 órakor gyászmise keretében a Veszprémi Magyarok Nagyasszonya templomban helyezik örök nyugalomba. A résztvevők egy szál fehér virággal búcsúzhatnak el tőle. "Csendesen alszik, megpihen végleg angyalok bölcsője ringatja már nem jöhet vissza, hiába hívjuk emléke szívünkbe otthont talál..." Gyászoló család
" Pihenj te drága szív, mely megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Elfelejteni Téged nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA LAJOSNÉ szül Török Mária 82 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2018. október 19-én, pénteken 13 órakor kezdődő gyászmisével lesz a monostorapáti temetőben. Szerető család
"Elindult lelked, tovább szállt. Távolra tőlünk, mely nagyon fáj." Fájó szívvel tudatjuk, hogy BARÁTH MÁTYÁS életének 83. évében elhunyt. Végső búcsút 2018. október 20-án 15 órakor veszünk tőle a kislődi temetőben. Előtte lelki üdvéért gyászmise 14 órakor. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, De Te számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FRICK JÁNOS életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2018. október 19-én 9 órakor a Dózsavárosi temetőben lesz. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk, nagypapánk, dédnagypapám STEINDL ANTAL 90 éves korában meghalt, váratlanul el kellett hagynia bennünket. Utolsó útjára 2018.október 20-án, szombaton 11 órakor kísérjük a márkói temetőben. Lelki üdvéért 10.30 órakor lesz gyászmise a márkói templomban. Gyászoló család
"Elköltöztél, nem vagy többé, Nekünk mégis élsz örökké." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZARKA LÁSZLÓNÉ szül. Széll Ilona 89 éves korában elhunyt. Temetése október 22-én, a 14.15-kor tartandó gyászmise után, 15 órakor lesz a halimbai temetőben. A gyászoló család
,,Én nem haltam meg, az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek.” Szomorúsággal szívünkben tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy édesapánk DEBRECZENYI LÁSZLÓ MIHÁLY életének 86. évében itt hagyott bennünket. Hamvaitól 2018. október 19-én, pénteken 12 órakor búcsúzunk a veszprémi Károly templomban. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. Végső búcsút szűk családi körben veszünk Tőle. Gyermekei és családjaik
"Az élet vándorbotját letettem, nem fáj többé a földi gyötrelem. Most hozzám hajolt az örök szeretet és magához vette fáradt lelkemet. Akik szerettek és emlékeznek rám, mondjatok értem egy imát. Emlékem itt hagyom köztetek, mindenkitől búcsúzom, Isten veletek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WEINGARTNER BÉLÁNÉ született Simon Izabella 80 éves korában örökre megpihent. Végső búcsút veszünk tőle 2018. október 20-án, szombaton 8:30 órakor a veszprémi Szent Margit-templomban tartandó gyászmise, gyászszertartás keretében. Hamvait kívánsága szerint a szentbékkállai temetőben 2018. október 20-án, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
"Én nem haltam meg, az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek.” Szomorúsággal szívünkben tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy drága szerettünk DEBRECZENYI LÁSZLÓ életének 86. évében itt hagyott bennünket. Hamvaitól 2018. október 19-én, pénteken 12 órakor búcsúzunk a veszprémi Károly templomban. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. Végső búcsút szűk családi körben veszünk Tőle. Szerető családja
Szokatlan, de szuper szereposztás / 39 perce
Judi Dench Idris Elbával cicázik
Freddie Mercurynak is tetszene / 1 órája
Itt a Bohém Rapszódia filmzenéje
Elismerés / 1 órája
Rangos díjat kapott a Nanushka
Gyász / 1 órája
Tízezrek búcsúztatták Kercsben az iskolai ámokfutás áldozatait
A diagnosztizálásban is segít a cég / 2 órája
Diszlexiás gyerekek tanulását segítő eszközöket fejleszt a Microsoft
hátborzongató látvány / 2 órája
Ismét valóra vált a pókiszonyosok rémálma