Fajok inváziója a Balatonban

Elkalauzolnám az olvasókat a Balaton dinamikusan változó élővilágába. Nem is gondolnánk, mennyi új faj forgatta fel gyökerestől a tó életét az elmúlt évtizedekben.

A Balaton életében a 19. században megvalósuló emberi beavatkozások, mint a Sió-zsilip megnyitása (1863) – a tó összeköttetése más vízgyűjtőkkel – sérülékennyé tette a tó őshonos élővilágát. Az 1930-as évektől napjainkig kilenc, csak a ponto-káspi régióból (Kaszpi- és Fekete-tenger vidékéről) behurcolt invazív jövevényfaj (többféle kagyló, rák) honosodott meg a tóban. A természetes partszakaszok lekövezése, kikötők építése és az élénkülő hajóforgalom, vízi sport- és horgászturizmus elősegítette e fajok intenzív bekerülését és tömeges elterjedését a tóban.

Az 1930-as években elsőként a Dunából a Sió-csatornán keresztül behajózó jövevények, a vándorkagyló és a tegzes bolharák (a), rövidesen a balatoni makrogerinctelen élőbevonat 50-90 százalékát alkotta. Közben újabb fajok is bekerültek a tóba: 1950-ben haltáplálék céljából a Dunából a tóba telepítették a pontuszi tanúrákot (b) és ezzel egy időben véletlenül három Dikerogammarus rákfajt (pontuszi, kétpúpú és kéttüskés bolharák [c]) is behurcoltak a Balatonba, melyek kiszorították az addig tömegesen előforduló, őshonos tüskés bolharákot. 1994-ben a lapos víziászka (d), 2001-ben pedig a telepes hidroidpolip (e) került elő újonnan a tóból.

Mintegy 6-8 éve egy, a korábbi fajoknál agresszívabb kagylót, a kvagga kagylót (f) is megtaláltunk a Balaton kövezésén. Az új faj rövid idő alatt tömegesen elszaporodott és erős versenybe került a korábban domináns invazív fajokkal. Mára, hat év elteltével a Balaton szilárd felületein e faj vált uralkodóvá és egyes területeken teljesen kiszorította a korábban domináns vándorkagylót. E két kagylófaj (Dreissena fajok) erőteljes inváziója révén hívta fel magára a figyelmet világszerte, inváziójukat elősegíti a kezdeti lárvastádium (a zooplankton részeként a mikroszkopikus lárva áramlik a vízben) és a rögzült életmód, melyek révén hajók ballasztvizében vagy fenékdeszkájára rögzülve jutottak el távoli tájakra. E szilárd felületen megtelepedő, intenzív szűrő, lebontó szervezetek balatoni tömeges megjelenésük révén jelentős ökológiai szereppel bírnak a parti zóna anyag- és energiaforgalmában, valamint új táplálékláncok szerveződésében. Egy közepes méretű Dreissena kagyló laboratóriumban 1-1,5 liter balatonvizet tisztít meg naponta, amiből következtethető, hogy a Balaton jelenlegi Dreissena-állománya ideális esetben a tavat 3-4 nap alatt is átszűrheti. A tóban élő halak közül meghatározó táplálékforrása a pontynak, karikakeszegnek és a bodorkának, ezzel magyarázhatók e halfajok növekedési adatai. A Dreissena-fajokat nagy mennyiségben fogyasztják a bukó vízimadarak is.

Az eseteleges globális klímaváltozás okozta lokális szélsőségek, a kialakuló hőmérséklet-emelkedés e tömegesen előforduló kagylófajok intenzívebb szűrését – jelentősebb algaeltávolítást – és lárvaprodukciót, valamint kitelepedést eredményezhet. Gyakrabban előfordulhatnak szélsőséges nyarak, melyek során a vízszintcsökkenés jelentős, és a szárazra került kőszóráson a nagyobb kagylótelepek pusztulása kellemetlen szagot és látványt nyújt a tóhoz érkező turistáknak is.

Kérdés, mire számíthatunk a jövőben, mely új fajok jelennek meg a tóban és azok milyen mértékben alakítják át környezetüket: kiszorítják-e a már jelen lévőket, vagy csak egy újabb taggal bővül a Balaton állatvilága/élőlény-együttese?


Szponzorált tartalom 
Érdekességek a tojásról, amit nem biztos, hogy tudtál
alacsony koncentráció mellett
Veszprém szennyvizében is stagnál a koronavírus örökítőanyaga
nagy csata volt / 5 perce
Létrejött a Közös Agrárpolitikáról szóló megállapodás
Megszületett a megállapodás az új Közös Agrárpolitikáról a Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban szerda hajnalban – közölte Nagy István agrárminiszter.
Gyász
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MARTINKOVICS ATTILÁRA halálának 20. évfordulóján. Barátai
"Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába várjuk, emléke szívünkben otthont talál." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy PIFFÁTH JAKABNÉ életének 92. évében hazatért a megváltó Úrhoz. Szeretett halottunktól 2020. október 22-én 15 órakor veszünk végső búcsút a balatonfüredi köztemetőben. Emléke szívünkben örökké él. Köszönetet mondunk azoknak, akik temetésén részt vesznek és gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szerettek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MEKLER FERENCNÉ szül.: Galler Ilona 2020. október 17. napján életének 86. évében elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 24-én, szombaton 13 órakor a veszprémi Vámosi úti temetőben lesz. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család
"Lelked mint fehér galamb, Csendesen messze szállt Hiába keresünk, könnyes szemünk Többé már nem talál De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy Utat mutatsz mert a szívünkben Örökké itt maradsz." Fájó szívvel emlékezünk SRÁMLI ISTVÁN halálának 1. évfordulóján Szerető feleséged és családod
"Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR JÓZSEFNÉ szül.: Békefi Mária 78 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. október 22-én 14 órakor lesz a városlődi felső temetőben. Gyászoló család
Megemlékezés "Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok útján utazol tovább, Ott várj reánk, ha a mi időnk is lejár." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága fiamra MARTINKOVICS ATTILA halálának 20. évfordulóján. Szerető édesanyád, nővéred és családja
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy DR. SZABÓ LORÁND SÁNDOR emberfeletti, kitartó küzdelem után életének 50. évében örökre elment. Búcsúzunk Tőle 2020. október 24-én 13 órakor a felsőörsi temetőben és az azt követő szentmisén. Gyászolják: felesége, lányai, szülei és testvére
"Váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rózsát tépte szét. Az élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér bennünket egy életen át." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FUITH FERENC 65 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 21-én, szerdán a 15 órakor tartandó gyászmise után 15.30 órakor kísérjük az úrkúti temetőben. Egyben megköszönjük, hogy utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Köszönetet mondunk azoknak, akik GUBA SÁNDORNÉ temetésén részt vettek és gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSABA EGON életének 91. évében végleg megpihent. Drága halottunk hamvait 2020. október 22-én 15 órakor a veszprémi, Vámosi úti temetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család
"Egy szál virág, egy gyertyaszál, Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt van velünk Amíg élünk, el nem feledünk." Fájó szívvel emlékezünk IVÁNKOVICS BALÁZS halálának 3. évfordulóján Szerető családod
"Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, Egy élet, mely percek alatt véget ért. Itt hagytad azokat, akik szerettek téged, Emléked örökre a szívünkbe égett." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BÓKA SÁNDOR halálának 1. évfordulóján. Szerető feleséged és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH GYULÁNÉ szül.: Ihász Zsófia 71 éves korában elhunyt. Hamvaitól végső búcsút 2020. október 16-án vettünk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Külsővati Idősek Otthona vezetőinek, nővéreinek, ápolóinak az áldozatos munkájukért. Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család
"Telhetnek hónapok, múlhatnak évek. Szívből szeretünk és nem feledünk Téged." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZALAI KÁROLY halálának 5. évfordulóján. Szerető családod
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, váratlanul csendesen átölelt az Isten." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy AMBRUS BÉLÁNÉ szül. Szauer Mária életének 65. évében csendesen megpihent. Temetése október 19-én (16.30-kor kezdődő gyászmise után) 17 órakor lesz a veszprémfajszi temetőben. Gyászoló családja
"Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak, Igazi nyughelyük a szívünkben marad..." Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ŐSZE JÓZSEFNÉ szül. Györkös Mária hajmáskéri és volt mórichidai lakos 91 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 19-én, hétfőn 13 órakor lesz a Győrszabadhegyi, Szabadi úti új köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS GÁBORNÉ szül. Kiss Erzsébet türelemmel viselt hosszú betegség után életének 80. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára 2020. október 22-én, csütörtökön a 14.30-kor kezdődő gyászmise után 15 órakor kísérjük a pápai Kálvária temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAJCZI GYULÁNÉ szül. Molnár Rozália 80 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 21-én, szerdán 15 órakor lesz a veszprémi Dózsavárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy ORBÁN SÁNDORNÉ szül.: Németh Ilona 61 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 20-án, kedden 15 órakor lesz a Cholnoky úti Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban. Gyászoló család
napi adatok / 19 perce
48 krónikus beteg hunyt el, 1423 fővel emelkedett a fertőzöttek száma
bajnokok ligája / 20 perce
Rebrov: még hosszú az út
biztonságban / 24 perce
A gazdasági eredmények biztos alapot adtak a járvány hatásainak enyhítésére
pergetős kupa / 51 perce
Baráti hangulatú csónakos verseny
Molnár Sándor
kicsinyes bosszú / 55 perce
Nem tudta elviselni a szakítást, elégette élettársa minden holmiját
megélénkül a szél / 2 órája
Felhős, de csapadékmentes szerdánk lesz Veszprém megyében