-3°

A történelem és a vízi világ

Zalaegerszeg vagy Zalakaros felől érkezve és a Kis-Balaton északi csücskén áthaladva az út mentén nemcsak elszánt horgászokat, de nagyon békésen ácsorgó vízi madarakat is láthatunk.

Az állatvilág itt alighanem annyira megszokta a turistákat, hogy szinte a halak is maguktól ugranak a szákba. De mi most nemcsak miattuk, hanem az ezer évvel ezelőtt erre történtek miatt nyújtunk át egy invitációt. Zalavár Sármellékkel összenőtt neve először talán a nemzetközi repülőteret juttatja a messziről érkezők eszébe, de a rendezett tájba helyezett kápolna, szoborpark, bazilikarom egyhamar felidézi: Zala vármegye egykori központjában járunk.

A mai község mellett, a Zala folyó egyik szigetén, a Várszigeten már 840 körül megerősített város állt, ahol hosszabb időt töltött Cyrill és Metód, a szlávok két térítő apostola, írásuk létrehozója. A települést akkor Mosaburgnak (mocsárvár) hívták. A honfoglaló magyarok is letelepedtek itt, majd Szent István király bencés apátságot alapított. 

A Várszigettől északra, Recéskúton található egy szintén e korból való templom maradványa. Valószínűleg Szent László király korában a várispán ide helyezte át a megye székhelyét. A vár a török időkig volt jelentős, azután elnéptelenedett. De addig a hazai középkori írásbeliség egyik fellegvárának számított, hiszen itt működött az egyik hiteles helyi konvent, ahol az emberek oklevelekbe foglalt ügyeiket intézték. A területen igen régóta folynak régészeti kutatások, de még mindig jócskán akad feltáratlan terület. 

A sétát kezdhetjük a Karoling-korban itt működő fejedelem, Priwina és fia, Chozil emlékkövénél, aztán Cyrill és Metód emlékoszlopánál, majd folytathatjuk Szent István királyunk és életműve előtti tisztelgésként először 1938-ban állított, majd 1996-ban megújított emlékművénél.
A kövek a rétegzett múltba repítenek: a 870-es években a salzburgi érsekséghez tartozó terület és Mosaburg a frank uralkodó által adományozott hűbérbirtok volt, Pannonia provincia egyik fontos központja. Ma ebből csak az a bazilikarom látszik, amely a legenda szerint Szent Adorján feltételezett nyughelye volt.

Ki is volt Hadrianus vagy Adorján? Lapozzuk fel a szentek legendáinak könyvét:
"Midőn a mondott Maximianus Nikomédia városában a bálványoknak áldozott, parancsára mindenki keresztények után kutatott. Közülük harminchármat elfogtak, és a király elé vezettek. Így szólt hozzájuk a király: Nem hallottátok, hogy milyen büntetést rendeltem el a keresztények ellen? Így válaszoltak: Hallottuk és kinevettük esztelen parancsodat. Erre a király haragra gyúlva, nyers szíjakkal korbácsoltatta meg őket, és parancsot adott arra, hogy szájukat kövekkel zúzzák szét, és elrendelte, hogy miután valamennyiük vallomását feljegyezték, vasra verve zárják őket börtönbe. Állhatatosságukat látva Adorján, a katonai szolgálattevők kapitánya, így szólt hozzájuk: Az Istenre kérlek benneteket, mondjátok meg, mi viszonzást vártok ezekért a kínokért? Erre ezt mondták a szentek: Szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem hatolt, amiket Isten készített azoknak, akik őt szeretik. Erre Adorján azt mondta: Jegyezzetek be engem is ezekkel együvé, mert én is keresztény vagyok! Mikor ezt a császár meghallotta, vasra verve börtönbe vetette."

Liutpram salzburgi érsek építtette azt a templomot, ahol elhelyezték Hadrianus (Szent Adorján) mártír maradványait. Az építés 852-53 körül kezdődött. A Szent Hadrianus-templom is azt a célt szolgálta, hogy a frissen megkereszteltekben erősítse a keresztény hitet.
A templom mellé szerzeteseket rendeltek, feltehető, hogy létezett itt egy kolostor is. A templom ötven méter hosszú, huszonöt méter széles volt, s ilyen korai időből egész Kelet-Európában nem ismert ekkora méretű istenháza. A szentély körül félkörívben föld alá süllyesztett folyosó fut végig, amelyet az oldalhajókból lehetett megközelíteni, ahonnan három kápolna nyílt. A Nyugat-Európában is egyedülálló lelet a szentélykörüljárós templomok őstípusa lehetett. 

A történelmi időutazást az első magyar király által alapított Benedek-rendi apátság helyén álló kápolnánál fejezzük be. Belépve neves zalai szobrászok – Szabolcs Péter, Farkas Ferenc, Fischer György, Béres János, Hadnagy György – királyszobrait láthatjuk. Az emlékkápolnát 1996-ban emeltette a megyei önkormányzat.

Pár lépés után  egy EU-konform játszótér mellett a Schneller Vilmos építész által tervezett házhoz érünk. Zalavár-Várszigeten nyitotta meg a millennium évében a kapuit a Kis-Balaton Ház, amely bemutatja a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerét, a Balaton vízminőségének védelmében betöltött szerepét, szemléleti a térség történeti és néprajzi vonatkozásait, értékeit.
Az előtérben a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer működését többféle üzemmódban bemutató terepasztal látható. A földszint időutazásra invitál. A séta elején kis fahídnál régészeti feltárással megnyitott sírhelyek, majd Karoling-kori gazdasági épület belső szerkezete látható. A vár és bazilika eredeti állapotát maketten és grafikán tekinthetjük meg. Helyet kapott a víz alatti világot bemutató dioráma is. A sötétség leple alatt, egy kis folyosón ismerkedhet meg a látogató a mocsárvilág fényeivel, hangjaival, illatával. 

A moziban filmek által nyerünk bepillantást a táj varázslatos világába. A Kis-Balaton belső területe zárt, látogatása csak csoportosan, külön engedéllyel lehetséges. E terület egyedi világát a házban fotók sokasága érzékelteti márciustól október végéig.
A zalavári történelmi park hamarosan új épülettel, egy Makovecz Imre által tervezett kápolnával bővül.


-3°
Közepesen felhős
V
-4°
H
-2°
K
-1°
Sz
-1°

Hirdetés

Fergeteges retrobuli az Arénában

Hirdetés

Miért a Közgáz?

Hirdetés

Társ a gyógyulásban: Csúcsfelszereltségű járóbeteg-központ nyílik Veszprémben
nagy a tét
A klímaváltozás beindíthatja a kihalás dominóeffektusát
időjárás / 4 perce
Vasárnap az északi hegyekben akár havazhat is
De délelőtt még jut nekünk egy kis napsütés.
Gyász
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: gyere haza." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FICZKÓ JÁNOSNÉ szül. Rózsavölgyi Teréz 87 éves korában elhunyt. Temetése november 19-én 13 órakor lesz az ajkarendeki temetőben. Előtte 12 órakor szentmise az ajkarendeki templomban. Gyászoló család
"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk, hogy SEGESDY KÁLMÁN 25 éve, SEGESDY KÁLMÁNNÉ 20 éve, SEGESDY ZSUZSANNA 6 éve örökre megpihentek. Gyászoló családjaik
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIKNÉ TÓTH ÉVA 63 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 21-én, szerdán 15 órakor lesz Balatonfüreden a köztemetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PÁLFI MIHÁLYNÉ Sz. Racskó Anna Várpalota, Körmöcbánya u. 24. szám alatti lakos 2018. november 9-én, 80 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2018. november 20-án, kedden 15 órakor, a várpalotai alsóvárosi köztemetőben veszünk végső búcsút polgári szertartás keretében. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEF 50 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 2018. november 19-én, hétfőn a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a borzavári temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ LAJOS életének 71. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése november 19-én 15 órakor lesz a herendi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy REIZINGERNÉ SEBŐK ERZSÉBET 59 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. november 20-án 15 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk temetésén részt vesznek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeznek. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint a büszke fák végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÓZSEF 74 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni temetése november 19-én 15.30-kor lesz a nagyalásonyi temetőben. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁRPI LÁSZLÓNÉ szül.: Vér Ilona Életének 83. évében váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 20-án 13 órakor kísérjük a veszprémi Vámosi úti temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 7:30-kor lesz a Margit templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Szerető gyermekei, testvére
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik CZIRÁKI FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Elfogadni muszáj, megérteni nem a hiányod kegyetlen nem pótol semmi sem.” MOLNÁR JÓZSEF életének 76. évében örökre megpihent. Temetése 2018. november 17-én 13.00 órakor a Balatonfőkajári Katolikus temetőben lesz. Gyászmiséje 2018. november. 17-én 12.00 órakor a Balatonfőkajári Katolikus templomban lesz. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház központi intenzív osztály főorvosának, Dr. Szabó Lóránd Sándor úrnak, valamint az osztályon dolgozó orvosoknak, ápolóknak és minden dolgozónak MOLNÁR OTTÓ odaadó, gondos ápolásáért. A család
"Búcsúztam volna Tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETRÉTEI LAJOS 73 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018. november 20-án, kedden 11 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a tapolcai régi temetőben. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagyanyánk GŐGÖS GYŐZŐNÉ életének 84. évében csendesen megpihent. Temetése 2018. november 19-én 13 órakor lesz a dabronyi temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a külsővati Szociális Otthon dolgozóinak áldozatos munkáját. Gyászoló család
"Elbúcsúzom, ez a föld már nem az otthonom, de a szívem örökre nálatok hagyom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁRDI ZSOLT 55 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára november 17-én 13 órakor kísérjük a lovasi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYIRŐ LÁSZLÓ volt veszprémi lakos 90. évében örökre megpihent. Temetése 2018. november 17-én 11 órakor kezdődik a litéri temetőben. A gyászoló család
A Veszprémi Törvényszék tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Hadnagyné dr. Göllén Mária a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája 65 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 20-án 11 órakor lesz a Veszprémi Vámosi úti temetőben. A Veszprémi Törvényszék az elhunytat saját halottjának tekinti. Veszprémi Törvényszék
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN 62 éves korában váratlanul itt hagyott bennünket. Hamvait november 17-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az úrkúti temetőben. Szerető családja
"Csillag lett ö, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk HORVÁTH FERENCNÉ szül.: Schmutz Anna halálának 1. évfordulójára. Szerető család
Mély fájdalommal tudatjuk,hogy HERCZEG JÓZSEFNÉ szül: Nagy Zsófia 86 éves korában örökre megpihent. Temetése 2018. november 16-án pénteken 10 órakor lesz a balatonfűzfői temetőben. A gyászoló család
mutatvány / 13 perce
Két focista megmutatta, hogy egy kis szédülés nem állhat a gólok útjába
jövő hétvégén / 17 perce
A vadételeké lesz a főszerep az első Füred Gastro fesztiválon
A Harmonikás lett az alabárdosa / 55 perce
Süle Zsolt: Mindig féltem attól, nehogy civil legyek a színpadon
Leitner Vera
bühnagy szótár / 2 órája
Sántha Attila: a székely nyelvjárás az, amely leginkább kifejezi a székely embert
páratlan kilátás / 2 órája
Megépült a világ első lefelé épült hotelje Kínában
terepjárókkal túráztak / 2 órája
Autózással csaltak mosolyt a sérült fiatalok arcára
Tóth B. Zsuzsa