ahány település, annyi csendrendelet

2018.09.11. 07:00

Mikor kell eltűrnünk a flexek és fűnyírók „muzsikáját”?

Gyakran felmerülő probléma, különösen kisebb településeken, hogy vajon mikor kell eltűrnünk a körülöttünk élők zajos tevékenységeit – fűnyírást, flexelést, favágást. Összeállításunkkal igyekszünk tiszta vizet önteni a pohárba.

Kovács Erika, Leitner Vera, Marton Attila, Molnár Sándor

Megtudtuk, Veszprémben a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajos tevékenység, így például motoros fűnyírás, fakivágás – leszámítva a veszélyelhárítást – nem végezhető munkanapon 20 és 7 óra között; munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével – 20 és 8 óra között; vasárnap és ünnepnapon 18 és 8 óra között. Építési, bontási, szerelési tevékenység végzése tilos munkanapon 20 és 7 óra között, munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével – 18 óra és 8 óra között, vasárnap és ünnepnapon 12 és 8 óra között. A társasházban és lakásszövetkezeti épületben a szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben meghatározott rendelkezést kell figyelembe venni. A rendelet azt is szabályozza, hogy a vendéglátóegységek szabad téren 22 óráig szolgáltathatnak zenét.

A fűnyírás szükséges munka a ház körül, de sajnos elég nagy zajjal jár. Jó, ha olyankor végezzük, amikor nem zavarjuk vele mások pihenését Fotó: Balogh Ákos/Napló

Alsóörs

Alsóörsön a zajjal kapcsolatos tudnivalókat a környezetvédelmi rendelet tartalmazza, közölte Hebling Zsolt polgármester. Újdonság náluk, hogy a motoros kerti gépek, építkezéseken használt zajos eszközök üzemeltetése 19 órától reggel 8 óráig, szombat–vasárnap és ünnepnapokon pedig reggel 9-ig tilos. Június 1-jétől augusztus 31-ig pedig 12 és 13 óra között hétköznap sem lehetséges.

Vendéglátó-, szórakozóhelyen szabadtéri zenét lehet működtetni május 15. és szeptember 15. között 23 óráig, hétvégén 24 óráig, az év többi részén 22 óráig. Szabadban, nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy más módon nem lehet zavarni. A polgármester utalt rá, a szabályokról évente írásban tájékoztatják az embereket, év elején postán küldik ki ezeket a tájékoztatókat. Hebling Zsolt aláhúzta, áramszünetnél előfordul, hogy a nyaralókon a riasztó napokig vijjog. Ezért célszerű, ha a szomszédok ismerik egymás telefonszámát.

A polgármester a tapasztalatokról elmondta, a déli csendes pihenőt gyakran többen megsértik. Alsóörsön több nagy építkezés is zajlik, emiatt sok panasz érkezett az önkormányzathoz a közelben élőktől, de a munkát végzőktől is az erős hangot érintő új korlátozás miatt. Többször konfliktust okoznak a zenei rendezvények, fesztiválok, amelyek fontosak a település életében. A kempingben lévő négy fesztivál közvetlen önkormányzati bevétele évente meghaladja a 25 millió forintot, nem beszélve a közvetett, a partnereknél, szobakiadóknál, szolgáltatóknál jelentkező bevételekről. A többség belátja, hogy a turizmusból élő községben a vendégek egy része a rendezvények miatt érkezik, a világ bármely turisztikai térségében ugyanez a helyzet. Több vendéget viszont zavar a zaj. – Ezért a szervezőkkel ősszel értékeljük a főszezont, és új zajrendeletet alkotunk – fogalmazott Hebling Zsolt. Hozzátette, nyáron magánterületen egy cirkusz 50 napig működött, és a hangos műsor a környék ingatlantulajdonosait zavarta. Panaszolták, hogy este nem tudtak pihenni teraszukon, kertjükben. Az önkormányzat tervezi, hogy jövőre ezen is változtatnak.

Balatonfüred

Balatonfüred honlapján tette közzé az önkormányzat csendrendeletét, mely szerint a város belterületén zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenység végzése – kivéve a közcélú hibaelhárítást –, valamint motoros és elektromos gépek használata hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap tilos. A belterületen június 1. és augusztus 31. között a déltől 3 óráig tartó csendes pihenő időszakában nem lehet olyan tevékenységet végezni, készüléket, berendezést üzemeltetni, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz. Vendéglátóegységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények zenét május elseje és szeptember 30. között 24 óráig, egyéb időszakban 22 óráig adhatnak.

A rendelet megszegése szabálysértésnek minősül, az elkövető 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ami ismételhető. Azok, akik a rendeletet nem tartják be, a szabálysértési törvény alapján helyszíni bírságra is számíthatnak. A rendelet betartását az elsőfokú környezetvédelmi hatóság és a közterület-felügyelet ellenőrzi.

Tihany

– Egész évben, de főleg az idegenforgalmi időszakban tapasztaljuk, hogy sok tihanyi lakos vagy vendég panaszkodik arról, hogy zaj miatt nem tud pihenni, aludni – mondta Németh Tünde, Tihany jegyzője. Ezért a zaj kapcsán rendeletet alkottak, amelyben figyelembe vették mindenkinek az érdekét. Eszerint magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon hanggal járó kerti munkát csak hétköznap 7 óra és 20 óra között, szombaton 9 óra és 12 óra között végezhet. Ezeket a munkákat Óvár és Cserhegy településrészeken hétköznap 7 óra és 20 óra között, szombaton 9 óra és 12 óra között, illetve 16 óra és 20 óra között lehet elvégezni. A jelzett időn túl vasárnap, valamint ünnepnapokon tilos hangoskodni. 20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, június 1. és augusztus 31. között mindennap reggel 7 és 9, valamint a 12 és 15 óra közötti csendes pihenő alatt tilos minden olyan tevékenységet végezni, berendezést működtetni, amely zavaró. Ilyen például az építés, bontás, a motoros és elektromos gépek használata, hangjelzést használó kereskedelmi járművek. Mindezek alól kivételt jelentenek a szabadtéri színpadon rendezett előadások, az önkormányzati rendezvények, hajóállomások és strandok tájékoztatói. Egyedi esetekben hajnali négy óráig a polgármester engedélyezheti a hangos berendezések működtetését. Közterületi rendezvényt a szervezőnek 15 nappal a program előtt kérvényeznie kell a polgármestertől. Ha a rendezvény a környéken élők nyugalmát zavarná, a kérelmet elutasíthatják.

Balatonkenese

Fűnyírás és építési tevékenység kapcsán érkezik olykor bejelentés a városházára, ám ez éves szinten elenyésző számú – tájékoztatott Balatonkenese önkormányzata. Az utóbbi években ezzel kapcsolatban nem szabtak ki bírságot a településen. A város a zajkeltésből fakadó esetleges problémáknak a lakosság informálása révén próbálja elejét venni, tájékoztatást adnak ki az előírásokról, előzetesen értesítik a lakosságot a nagyobb zajhatással járó tevékenységekről. Balatonkenesén a város képviselő-testületének 2015-ös önkormányzati rendelete határozza meg az ember egészséghez, egészséges környezethez való jogának védelme érdekében a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat. Ebből kiderül, a város belterületi magánterületein zajkibocsátással járó, hangosító berendezést alkalmazó rendezvények hétfőtől szombatig 9–22 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon egész évben 10–22 óráig szervezhetők, de nem engedélyezett például a szabadtéri zajkeltő rendezvény vagy élő zene az éjféltől reggel 9 óráig terjedő időtartamban. A kerti összejövetelek és családi rendezvények megtartásakor fokozottan kell ügyelni a szomszédok nyugalmának biztosítására. Aki a rendeletben foglalt szabályokat megsérti, 5000–50 ezer forintig terjedő helyszíni, vagy magánszemélyként 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Balatonfűzfő

Balatonfűzfőn a közösségi együttélés szabályairól szóló 2016-os rendelet szabályozza a zajkeltéssel járó tevékenységeket. Eszerint hétköznaponként 20 órától reggel hét óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá június 1. és augusz­tus 31. között mindennap 12 és 15 óra között tilos olyan tevékenység végzése, készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz. A rendelet ezek közé sorolja az építési, bontási, szerelési tevékenységet – kivéve a közcélú hibaelhárítást –, a motoros és elektromos gépek, valamint a szabad térben üzemeltetett mozgó vagy fix telepítésű hangsugárzó berendezések használatát. A rendelet megszegését közigazgatási bírsággal bünteti, eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás magánszemély elkövetője kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kétmillió forintig terjedő közigazgatási vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

A benzines fűszegélynyíró berregése is elég hangos, ezért ezt is csak a pihenőidőszakon kívül használhatjuk, ha nem akarjuk megszegni a település zajrendeletét Fotó: Balogh Ákos/Napló

Nemesvámos

– 2017 október elsején lépett hatályba a zajvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet, amelynek megalkotását Sövényházi Balázs polgármester szerint a testület már két-három éve tervezte, mert sok panasz érkezett a vasárnapi fűnyírások, láncfűrészelések, az egész napos sarokcsiszoló-használat miatt. A helyzet egyre inkább elmérgesedett, és sok esetben a zajt okozó ingatlantulajdonos nehezményezte, ha a zajjal járó tevékenység megszüntetésére kérték. – Ezért döntöttünk úgy, hogy ha az együttélés szabályai nem mennek maguktól, akkor megalkotjuk ezt a rendeletet – fogalmazott a polgármester. A szabályozás értelmében vasárnap és ünnepnapokon tiltják meg ezeket a munkavégzéseket. A rendelet megjelenésekor kaptak hideget-meleget a közösségi portálon, és bár egy éve hatályos a rendelet, de sajnos valaki mindig talál okot a vasárnapi zajjal járó fűnyírásra, motorfűrész-használatra. A másik probléma az, hogy a közösségi oldalon keresztül jelentik be az eseteket, pedig van ennek egy hivatalos módja, a jegyzőnek kell jelezni a problémát, ami eddig csak egyszer történt meg. A bírság 200 ezer forintig terjedhet, és a rendelet hatására csökkent a hétvégi zajhatással járó kertimunka-végzés, de néhányan még mindig úgy gondolják, hogy úgysem történik semmi, ha vétenek a szabályok ellen.

Zirc

Az önkormányzati hivatalhoz konkrét bejelentés nem érkezett, így közigazgatási bírságot sem szabtak ki az utóbbi években. Általában fűnyírás, permetezés, fűrészgép által okozott zajokkal kapcsolatban érkezik telefonos megkeresés, ám főleg érdeklődő jelleggel, hogy mit tudnának tenni a problémával, mivel a betelefonáló általában nem kívánja nevesíteni a zajt okozót. A hivatal a betelefonálót minden esetben tájékoztatja a zajvédelmi szabályokról, az eljárás menetéről. A szabálysértésekről szóló törvény értelmében aki lakott területen indokolatlanul zajt okoz, amivel mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. Ilyen ügyekben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala illetékes, az érintett állampolgár közvetlenül hozzájuk is fordulhat.

Zajkibocsátással járó tevékenységek a városban munkanapokon időbeni korlátozás nélkül, szombaton 8–20 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 9–12 óráig végezhetők, ám társasházak esetében ezek a szabályok szigorúbbak is lehetnek. A zajvédelmi rendeletben foglaltakat be nem tartók ellen 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!