Vörösiszap

2010.10.30. 18:36

Hallgattassék meg a másik fél is! - kéri az alperes

A Mal Zrt. vitatja az ellene indított egyik kártérítési perben hozott ideiglenes intézkedést, amelyben tízmillió forint nyolc napon belüli kifizetésére kötelezték, és a további lépésekkel megvárja a fellebbezésének elbírálását.

MTI

A vörösiszap katasztrófa kapcsán lapunkban már többször foglalkoztunk azzal, hogy egy, a MAL Zrt. ellen indított kártérítési perben a Fővárosi Bíróság ideiglenes intézkedésként a felperes által megjelölt kárösszeg több mint felének, tízmillió forintnak a kifizetésére kötelezte a céget. A bíróság korábbi tájékoztatása szerint a végzés nem jogerős, ugyanakkor az összeget a fellebbezésre tekintet nélkül ki kell fizetni a károsult számára.

Dr. Ruttner György ügyvéd, a Mal Zrt. jogi képviselője szombaton este közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, mely szerint az intézkedést jogsértőnek tartják, mert elmaradt a másik fél meghallgatása. A fentiek miatt fellebbezést nyújtottak be, és minden további intézkedésével megvárják az ügyben II. fokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla döntését.
A közlemény teljes szövegét az alábbiakban adjuk közre.
 
"KÖZLEMÉNY A MAL ZRT. ELLEN HOZOTT IDEIGLENES INTÉZKEDÉS KAPCSÁN
A Fővárosi Bíróság október 20-án - kettő nap(!) alatt meghozott - előzetesen végrehajthatónak minősített végzésével arra kötelezte a Mal Zrt.-t, hogy fizessen meg Konkoly József devecseri lakosnak 10.000.000,- Ft-ot. A megindított perről és a Mal Zrt.-t kötelező végzésről a cég és annak jogi képviselője először az október 28-i Népszabadság c. napilapból értesült.

A Fővárosi Bíróság marasztaló végzését -  a keresetlevéllel és a november 30-i első tárgyalásra szóló idézéssel együtt - a Mal Zrt. csak jóval  a fenti marasztaló határozat meghozatalát követően, az újságcikk megjelenését követő napon: október 29-én vette át, így ezen perről csak ekkor, utólag szerzett tudomást. A végzés ellen a Mal Zrt.  a kézhezvétel napján, azonnal fellebbezést nyújtott be, a Fővárosi Ítélőtáblától kérve annak jogszabálysértés miatti hatályon kívül helyezését. A magyar jogrendszer ugyanis - az európai civilizált országok jogrendszereivel egyezően - a polgári jogviták kontradiktórius eljárásban történő eldöntését tekinti alapelvnek ahol - az ókori görög demokrácia gyökeréig visszanyúlóan - általános elvvé vált a "hallgattassék meg a másik fél is".

(Az ókori Róma is átvette ezt az alapelvet, amelyet az európai jogrendszerek mintájának tekintett római jog "audiatur et altera pars" jogelvként fogalmazott meg.) A civilizált országok polgári perrendtartásai ugyanezen alapelvet követve a "másik fél" megnyilatkozási lehetőségét kötelezően írják elő, amelyekkel egyezően a Magyar Köztársaság Polgári Perrendtartása e jogintézménynél akképpen rendelkezik, hogy "A Bíróság döntése előtt a feleket személyesen meghallgatja, illetve lehetővé teszi, hogy a kérelemre írásban nyilatkozzanak".

A felek meghallgatása rendkívül sürgős szükség esetében, rendkívül szűk körben (alperesi mulasztás esetében) ugyan mellőzhető, azonban a kérelemre történő írásbeli nyilatkozási lehetőséget a felek számára mindenképpen lehetővé kell tenni, melytől a Mal Zrt.-t a jelen esetben megfosztották. Ugyanis a rendkívüli gyorsasággal meghozott bírói végzés a fenti jogelveken lép át és ténylegesen egyik fél érdekét sem szolgálja, mert azt nyilvánvaló jogszabálysértés miatt hatályon kívül kell helyezni.

A Mal Zrt. bármilyen további intézkedésével megvárja az ügyben II. fokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla döntését, mert bízik abban, hogy a természeti katasztrófa nyomán a tározóból kiömlött vörösiszap - a térség elöntésével okozott óriási károkon felül - legalább az ország jogrendszerében nem okoz károkat, annak jogintézményeit nem veszélyezteti.

Dr. Ruttner György ügyvéd,
a Mal Zrt. jogi képviselője"

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!