Gazdaság

2006.10.24. 09:36

A szakképzés sikeréért

nincs nev

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tevékenységének, eredményeinek és törekvéseinek szélesebb körű megismertetése, valamint a különbözô partnerekkel folytatott együttműködés erôsítése céljából szakmai fórumot rendezett, melyre elôadónak Bihall Tamást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét, a szakképzési kollégium elnökét kérték fel. Meghívásunkat elfogadták a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ vezetôje mellett a megye szakképzô iskolái és a fenntartó önkormányzatok képviselôi, a felnôttképzéssel foglalkozó vállalkozások, valamint a tanulók gyakorlati képzését ellátó vállalkozások is. A rendezvényen megjelentek a kamara elnökségi tagjai, illetve a területi szakképzési együttműködési bizottság tagjai. A fórumot Kövécs Lajos, a VKIK alelnöke, a szakképzési és mestervizsga-bizottság elnöke nyitotta meg. A vendégek köszöntése után vázolta a kamara céljait, kiemelve a szakképzés területén eddig is megvalósult széles körű megyei összefogás fontosságát. Ezt követôen Kocsis Tamás, a szakképzési iroda vezetôje ismertette azt a munkát, amit a kamara munkatársai jogszabályi felhatalmazás, illetve saját kezdeményezés alapján végeznek. Elmondta, hogy a tanulószerzôdések száma nagymértékben emelkedett, s ez a képzôk számának növekedésével is járt. Tájékoztatást adott a képzôhelyek ellenôrzésével, akkreditálásával, valamint a szintvizsgák megszervezésével kapcsolatos teendôkrôl. Ismertette azokat a tapasztalatokat, amelyeket a szakképzési tanácsadói hálózat működtetése során szereztek. Bihall Tamás elôadásának témája az országos kamara szakképzési tevékenysége és törekvései volt. Kiemelte, hogy sikerült megvalósítani az országosan egységes színvonalú szakképzési hálózatot, amely képes a sokrétű feladatrendszer által megkövetelt munka ellátására. Ez, az országosan 140 fôs állomány, és az eddigi munka sikere adja az alapját a kamara további feladatvállalási törekvéseinek. Aláhúzta, hogy a tanulószerzôdések számának jelentôs növelése, a gazdálkodókkal és az iskolákkal való kapcsolattartás, a 16 OKJ-s szakma gondozásba vétele, a képzôhelyek rendszeres ellenôrzésének megszervezése, illetve az országosan egységes szintvizsgák elôkészítése, lebonyolítása olyan eredmények, amelyek bebizonyították, hogy a kamarának akarata mellett a képessége is adott a szakképzésben való, az eddigieknél szélesebb körű szerepvállalásra. Elmondta, hogy a szakképzés felügyeletét ellátó minisztériummal jó kapcsolatot alakítottak ki, mindkét fél törekszik az együttműködésre. A rövid távon elérendô célok között elsô helyen említette a szakmai vizsgabizottsági elnökök kamarai delegálását, amivel lehetôség nyílik a szakmaiság erôsítésére, valamint a további munkaadói érdekképviseleti szervezetek vizsgáztatásba történô bevonására. A kamara tervezi további 14 szakképesítés gondozásba vételét, valamint a területi integrált szakképzô központok működésében való szerepvállalást. A kamara a felnôttképzés területén is megfogalmazza igényeit,amelyekelsôsorban a gyakorlati képzés ellenôrzésére, illetve a képzôktôl független vizsgaközpontok kialakítására vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a szakképzés, a fizikai munka társadalmi presztízsét növelni lehessen, részt kell vállalni a pályaorientációban, a szakmai tanulmányi versenyek szervezésében, erôsíteni kell a mesterképzést. Természetesen a felsôfokú szakképzést is integrálni kell a képzési rendszerbe, meg kell valósítani a gyakorlatorientált oktatást, a vállalkozásokat minden szempontból érdekeltté kell tenni a minôségi képzés megvalósításában. Bihall Tamás kifejtette, hogy a kamara álláspontja szerint jelentôs elôrelépés, valódi reform csak minden szervezet együttes munkájával érhetô el. Az elôadások elhangzása után lehetôség volt a kérdések, javaslatok, vélemények megfogalmazására is. A téma fontosságát, s a rendezvény sikerét jelzi, hogy rendkívül sokan éltek ezzel. A fórum résztvevôi hozzászólásaikban szinte kivétel nélkül támogatták a kamara törekvéseit. Természetesen elhangzottak olyan felvetések is, melyek nincsenek teljes összhangban az elôadó által elmondottakkal, ám a jobbítás szándékát értékelték. K. T.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!