Gazdaság

2015.11.24. 16:49

Zászlóshajó a háborgó tengeren - A pápai húsgyár elvesztette versenyképességét

Pápa – A jogelődjeivel együtt 1913-ban létrejövő pápai húsipari vállalkozás évtizedeken keresztül az iparág zászlóshajója volt. Az elmúlt évtized azonban inkább a bizonytalanságról, mint a stabilitásról szólt. A város képviselő-testülete – mint a többségi tulajdonosi jogok gyakorlója – a november 6-i ülésén a társaságokat fenyegető fizetésképtelenségi helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft., valamint a Pápai Hús 1913 Kft. esetében felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi.

Tremmer Tamás

A Pápai Hús Rt. több mint százéves múltra tekinthet vissza. A társaság jogelődjét 1913-ban a Pápa városában működő hentes és mészáros kisiparosok alapították, Városi Közvágóhíd néven. A tevékenység 1933-ban bővült a bacongyártással, amikor a Poels és Társa cég az üzemet bérbe vette. 1935-ben kezdték meg a konzervgyártó üzem kialakítását, melyben dobozolt sonkát és lapockát gyártottak, főleg külföldi piacra. Az 1949-es államosítást követően az üzem a pápai Húsipari Vállalat nevet kapta. 1963-ban egyesült a Pápai Húsipari Vállalat az addig önállóan működő veszprémi és keszthelyi vállalattal.

A pápai központú Veszprém megyei Húsipari Vállalat 1968-ban kezdte meg a dobozolt sonka-lapocka exportját az Egyesült Államok piacára, ami azután a 70-es években tovább bővült a nyugat-európai piacokkal is.

1977. január 1-jétől a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter kombináttá nyilvánította az üzemet.

A társaságot 1992-ben privatizálták, majd ezt követően részvénytársasággá alakult. 2004 augusztusában a Pápai Hús Zrt.-ben – az Iványi és Társai Kft.-n keresztül – többségi részesedést szerzett a Carnex.

Először úgy tűnt, a folyamatosan fejlődő vállalat ezzel a további lendületet kap, ehhez képest 2004-ben 600 millió forintot meghaladó veszteséggel zártak. A 2005-ös árbevételük azonban  nagyságrendekkel haladta meg az egy évvel korábbit. Ez biztosíthatta volna az alapját egy majd’ egymilliárdos beruházásnak: egy kétezer tonnás hűtőház felépítése szerepelt a terveikben, amit a Pápai Ipari Park területén lévő ingatlanukon kívántak megvalósítani. Az objektumot már meg is terveztették, de az első kapavágásig sem jutottak el.

A Magyarország második legnagyobb húsfeldolgozó kapacitását magáénak mondható Carnex-csoport azonban túlvállalta magát, a tulajdonukba tartozó társaságok (Borsi Hús Rt., Falcotrade Rt., Miskolci Hűtőipari Rt., Zalabaromfi Rt.) együttesen több mint hárommilliárd forint veszteséget halmoztak fel 2006-ra.

Mindez Pápán is éreztette hatását. A cég – a tulajdonosok nyomására – fedezetet ajánlott fel az egyik, időközben csődbe ment Carnex-érdekeltség hitelére. Az adóssághullám a pápai húsgyárat is maga alá temette.

A pápai húsgyár 2006. december 14-től került felszámolási eljárás alá. Az eljárás kezdetén négy napot állt a cég, félő volt, hogy elveszítik beszállítóikat, az értékesítési csatornáikat. A felszámoló Vectigalis Zrt. 500 millió forint készfizető kezességével sikerült újraindítani a termelést, ennek köszönhetően piacon tudtak maradni. A felszámolási eljárása alatt teljes kapacitással dolgoztak, közben pedig egy reorganizációs programot is végrehajtottak. Bő egy év munkájával sikerült piacképes állapotba hozni a vállalatot.

A felszámoló 2008. november 14-én zárult pályázattal értékesítésre hirdette meg a társaságot az összes vagyonelemével (ingatlanok, gépek, berendezések, valamint a márkanév, védjegyek, a szabadalmi jogok, sertésállomány), illetve a készletekkel együtt. A vételár ötmilliárd forint volt.

A húsgyár megmentése érdekében széles körű összefogás jött létre Pápán. A vevő Pápai Hús Élelmiszer Feldolgozó 1913 Kft.-ben tulajdonrésszel rendelkezett a Dedeko Kft. (amelyet nyolc húsgyári vezető hozott létre), a Nyugat-Agro Kft. (31 sertéstenyésztő céget, magánszemélyt tömörít), a pápai önkormányzat, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Pápai Vízmű Zrt.  Az új tulajdonos 2009. január 1-jétől vette át a vállalatot.

Milliárdos fejlesztési igények

A pápai húsgyár elvesztette versenyképességét

Pápa – A város képviselő-testülete – mint a többségi tulajdonosi jogok gyakorlója – a november 6-i ülésén a társaságokat fenyegető fizetésképtelenségi helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft., valamint a Pápai Hús 1913 Kft. esetében felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi. Áldozó Tamás polgármestert az ide vezető útról és a jövőbeli kilátásokról kérdeztük.

A felszámolási eljárást követően 2009. január 1-jétől vette át a pápai gyár működtetését a Pápai Hús 1913 Kft. – Mivel e társaságnak nem volt elegendő pénze arra, hogy a húsgyár eszközeit megvásárolja, ezért közel 4,7 milliárd forint államilag garantált hitelt vettek fel – tájékoztatott Áldozó Tamás polgármester.

2012 végére a társaság működése elnehezült. Ekkor született meg a döntés arról, hogy a város az államtól kapott 1,5 milliárd forintot törzstőkeemelés formájában eljuttatja a vállalathoz, így stabilizálva annak működését. Áldozó Tamás jelezte, a tárgyalások nehézkesen haladtak, mire az egyezség megszületett.

A pápai önkormányzat két részletben (2013 áprilisában és júniusában) 1,3 milliárd forintot a társaság rendelkezésére bocsátott. Ezzel majd százszázalékos tulajdonossá váltak. Azonban rövid időn belül kiderült: az összeg, amit elhelyeztek a cégben, semmire sem elég, ugyanis a Politzer József és Kiss Zoltánné vezette cég ennél sokkal nagyobb adósságot halmozott fel. Ez is indokolta, hogy a társaság május 30-i rendkívüli közgyűlésén az ügyvezető igazgatót leváltották, az új ügyvezető pedig másnap a gazdasági vezetőt is felmentette.

A vállalat gazdasági helyzete azonban továbbra sem stabilizálódott, ezért a Pápai Hús 1913 Kft. 2013. július 9-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez. A törvényszék a csődeljárás lefolytatását végzésben elrendelte, vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki. Ezzel a társaságot ideiglenes fizetési haladék illette meg. A polgármester közölte: amikor a csődeljárást kérték, összességében 4,6 milliárd forintot meghaladó volt a társaság tartozása.

Áldozó Tamás a csődeljárásmegindítása előtt feljelentést tetta Nemzeti Nyomozó Irodánál.A polgármester szerint az oroszembargó is komoly érvágástjelentett a pápai húsipari cégnek
Archív fotó: Penovác Károly

2013. július 11-én fejezték be a Pápai Hús 1913 Kft. csődeljárását. A Veszprém Megyei Bíróság az egyezséget jóváhagyta. Ennek köszönhetően a társaság hitelt kapott, amiből 1,314 milliárd forintot fizettek ki a beszállítóknak, 490 milliót pedig a közműszolgáltatóknak. A hitelből a korábban felvett hiteleket is törlesztettek. Mindez azt is jelenti, hogy abból a 3,7 milliárd forintból, amit az MFB-től kapott a cég, abból egy fillér sem került a társaságba, holott erre az időpontra a magyar államnak már nyolcmilliárdot meghaladó forrásjuttatásába került a pápai hús életben tartása.

A termelés folytatódott, amihez ugyancsak pénz kellett. Tavaly július elején 500 millió forint értékben forgóeszközhitelt kapott, illetve az önkormányzat 200 millió forintos tagi kölcsönt adott. A kötelezettségek kifizetését követően 446 millió forint állt a társaság rendelkezésére. Azonban a sikeres csődegyezséget követően a szükséges reorganizáció elmaradt, a társaságok tartalékai november elejére kimerültek.

Pápa Város Önkormányzatának képviselő-testülete – mint a többségi tulajdonosi jogok gyakorlója – 2015. november 6-i ülésén a társaságokat fenyegető fizetésképtelenségi helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft., valamint a Pápai Hús 1913 Kft. esetében egyaránt felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi a Veszprém Megyei Törvényszéknél. A Veszprém Megyei Bíróság az október 23-i Cégközlönyben tette közzé a felszámolási eljárás megindításáról szóló jogerős végzést. A bíróság által kijelölt felszámoló mindkét társaság esetében a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., a felszámolóbiztos Szegőné Kemerle Judit. Neki ismerős a terep, hiszen a szakember a korábbi felszámolási eljárás során már dolgozott a gyárban. Mostantól nem a tulajdonos önkormányzat, illetve az általa választott menedzsment hozza meg a döntéseket, hanem a felszámoló, aki már egyeztetett Áldozó Tamással. Reményét fejezte ki, hogy a felszámolási eljárás a termelés folytatása mellett megy végbe. Közben azon kell dogozniuk közösen, hogy mindazt, amit a pápai hús, a brand jelent, értékelje a piac, s legyen olyan befektető, akinek fontos, hogy ezt megvegye és megújítsa.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat jó tulajdonosa tud-e lenni egy ilyen gazdasági társaságnak, a polgármester önkritikusan válaszolt. Szerinte egy versenyszférában működő társaságnak az önkormányzat nagyon nehezen lehet jó tulajdonosa. Az a jó tulajdonos ilyen esetben, amely képes arra, hogy pótlólagos forrásokat tudjon bevonni beruházásokra. A fejlesztési igények több milliárd forintra rúgnak, az önkormányzat ezt a nagyságrendet nem tudja biztosítani.

Jelezte, azt is végig kell gondolni, mi történt a tulajdonosváltásoknál. Az önkormányzatnál azt látták, valami nincs rendjén. Ezért a csődeljárás megindítása előtt a polgármester feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, számos, a gazdálkodás rendjét, a számviteli szabályokat érintő, s más, a Büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmények gyanúja miatt. A nyomozás megindult; ennek menetéről nincsenek információik, de az eljárás még nem zárult le.

Mi lehet az oka, hogy a folyamatos hitelek, tőkeinjekciók ellenére sem tudott eredményt felmutatni a cég? Áldozó Tamás az okok között megemlítette az orosz embargót, amely komoly érvágás volt a társaságnak. Ugyanakkor a pápai húsgyár két évtizede azzal a problémával küzd, hogy nagyságrendileg számottevő beruházás nem történt. A gépek és a technológia nincs azon a szinten, amit a versenypiaci körülmények megkívánnak. A logisztikai rendszer zavaros és fenntarthatatlan, az energetika pazarló. Gyakorlatilag a gyár elvesztette versenyképességét.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!