testvérvárosi meghívás

2018.06.27. 07:00

Az országhatáron túl is sikereket aratott az ajkai iskola kórusa

Az ajkai Borsos Miklós Általános Iskola nagy- kórusa a közelmúltban a település osztrák testvérvárosában, Weizben lépett fel a helyi zeneiskolában.

Borsos Renáta

AJKAAz ajkai Borsos Miklós Általános Iskola nagykórusa aközelmúltban atelepülésosztrák testvérvárosában, Weizben lépett fel ahelyi zeneiskolában. Ameghívásnak örömmel tettek eleget az énekkarosok, akiket az Ajka és Weiz közötti testvérkapcsolatokértfelelős megbízott, EngelbertMaier fogadott. Anagykórus előadása elnyerteaközönségtetszését –tudta meglapunkGrőbernéAdorján Renáta kórusvezetőtől.Műsorukatmegközelítőleg300diák éstanáraikvastapssalhálálták meg. Azelőadottdalokközött Grőber József németn yelvenismertetteaközönséggel, hogy milyen művekethallhattak. Baranyai Ferenc művész márt öbba lkalommal is fellépett ak órussal együtt,í gy aweizielőadáson is közreműködésévels zínesítetteaműsort.AkórustzongoránMartin Grünwald,ahelyiiskolaegyik tanára kísérte. Ah allgatóságtetszésnyilvánításátráadás művek előadásávalhonorálták azénekesek. –Tudtunkon kívülegy helyih íres zenésznek,z enekari vezetőnek, AloisJ.Hochstrassernek afiaism egtekintette hangversenyünket.E lnyertük atetszését,ésfelkéréstkaptunk arra,hogyazeneszerzőkövetkező művében szerepeljünk –jegyeztemegakórusvezető. Akoncertu tánv árosnézés várt az ajkaic sapatra.J ártak Bärnbachban,a holm egtekintették aSzent Barbara-templomot.Kirándulásuknapjaéppen egybeesettA usztriában egy nemzetiünneppel, ígyagyerekekmegcsodálhatták anépviseletbe öltözött osztrákokat, ésegybányászzenekarmuzsikájátisélvezhették atemplom és környezetének szépségei mellett. Ausztriam ásodik legnagyobb városát,Grazotis megtekintették.Av árbant alálhatóóratornyotazüvegfalú lifttel közelítették meg, ahonnanc sodálatosk ilátás nyílt av árosra. Záróprogramként pedigm esevonaton utaztak. Természetesen az angolosok angolul, míganémetesek németül hallgathatták af élórás vonatozáss orán elhangzott ismereteket. Ar övid utazás alkalmávalfelébresztettekegy óriást,fénytderítettekazerdei állatokra, és mége gy Ezeregyéjszakáti déző,c sodalámpásokkal teli báli forgataghoz isvoltszerencséjük. –AzA usztriában töltött időaze mlékezetes koncertszerepléssel ésazaktívkikapcsolódással rengeteg élményt adott számunkra. Köszönettel tartozunkt ámogatóinknak, Ajka és Weiz önkormányzatának, az Ifjúságért,aJövőért Alapítványnak, valaminta z NKA-nak–mondtaGrőberné AdorjánRenáta. BRM Ahallgatóság tetszésnyilvánítását ráadásművek előadásával honorálták az énekesek Fotó: iskola

A meghívásnak örömmel tettek eleget az énekkarosok, akiket az Ajka és Weiz közötti testvérkapcsolatokért felelős megbízott, Engelbert Maier fogadott.

A nagykórus előadása elnyerte a közönség tetszését – tudta meg lapunk Grőberné Adorján Renáta kórusvezetőtől. Műsorukat megközelítőleg 300 diák és tanáraik vastapssal hálálták meg. Az előadott dalok között Grőber József német nyelven ismertette a közönséggel, hogy milyen műveket hallhattak. Baranyai Ferenc művész már több alkalommal is fellépett a kórussal együtt, így

a weizi előadáson is közreműködésével színesítette a műsort. A kórust zongorán Martin Grünwald, a helyi iskola egyik tanára kísérte. A hallgatóság tetszésnyilvánítását ráadás művek előadásával honorálták az énekesek.

A hallgatóság tetszésnyilvánítását ráadásművek előadásával honorálták az énekesek Fotó: iskola

– Tudtunkon kívül egy helyi híres zenésznek, zenekari vezetőnek, Alois J. Hochstrassernek a fia is megtekintette hangversenyünket. Elnyertük a tetszését, és felkérést kaptunk arra, hogy a zeneszerző következő művében szerepeljünk – jegyezte meg a kórusvezető.

A koncert után városnézés várt az ajkai csapatra. Jártak Bärnbachban, ahol megtekintették a Szent Barbara-templomot. Kirándulásuk napja éppen egybeesett Ausztriában egy nemzeti ünneppel, így a gyerekek megcsodálhatták a népviseletbe öltözött osztrákokat, és egy bányászzenekar muzsikáját is élvezhették a templom és környezetének szépségei mellett. Ausztria második legnagyobb városát, Grazot is megtekintették. A várban található óratornyot az üvegfalú lifttel közelítették meg, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. Záróprogramként pedig mesevonaton utaztak. Természetesen az angolosok angolul, míg a németesek németül hallgathatták a félórás vonatozás során elhangzott ismereteket. A rövid utazás alkalmával felébresztettek egy óriást, fényt derítettek az erdei állatokra, és még egy Ezeregyéjszakát idéző, csodalámpásokkal teli báli forgataghoz is volt szerencséjük.

– Az Ausztriában töltött idő az emlékezetes koncertszerepléssel és az aktív kikapcsolódással rengeteg élményt adott számunkra. Köszönettel tartozunk támogatóinknak, Ajka és Weiz önkormányzatának, az Ifjúságért, a Jövőért Alapítványnak, valamint az NKA-nak – mondta Grőberné Adorján Renáta.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában