Hétvége

2007.01.06. 03:29

Kicsordult két pohár

Tudja, mit sajnálok legjobban ebben az egész ügyben? Azt a rengeteg energiát, ami ráment, és amit képviselőként jóval hasznosabb dolgokra is tudtam volna fordítani.

Dallos Zsuzsa

ÓéáJiratok böngészé- sével, mikor így fakadt ki Gángó István. Több mt kétéves peres ügye zárult le, másodfokú, jogerős döntéssel. A bíróság mindkét ellene felhozott vádpont alól felmentette, a felperest a perköltség viselésére kötelezte. Gángó István a révfülöpi képviselő-testület tagja. 2004 szeptemberében a község polgármestere perelte be, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt. Ám a történetet a helyi közszolga még egy kicsit ennél is messzebbről indítja. Az önkormányzatnak 1994 októbere óta tagja, bekerült a legutóbbi választásokon is. Indult a polgármesteri tisztségért is, de nem kapott elegendő szavazatot. Nem választották meg dr. Mihovics Istvánt sem, aki 1987-től tanácselnök volt, majd 1990-től polgármesterként kapott újra meg újra bizalmat - eleddig nagy többséggel. Gángó István a testületben általában kritikus hangot ütött meg, gyakran bírálta a polgármester irányítási stílusát, ellenvéleményét sohasem rejtette véka alá. Jelentkezett önálló javaslatokkal is, 2002-ben például Kiss Zoltán helyi lakossal, egy rendszerszer- vező közgazdásszal együtt koncepcionális javaslatot készített a révfülöpi fiatalok és idősebbek helyzetének javítására. Ebben többek között szociológiai felmérés készítését javasolták, amely alapja lett volna egy hosszú távú fejlesztési elképzelésnek. A tanulmányt Gángó István terjesztette a testület elé, de a képviselők a polgármester javaslatára elzárkóztak az anyag további megvitatásától. Egészen más véleményt fogalmazott viszont meg róla a Balatoni Szövetség akkori elnöke, dr. Bóka István. Ő a tanulmányt a maga műfajában úttörő jellegűnek, és minden település részéről támogatandónak ítélte. Gángó Istvánnál 2004-ben telt be a pohár. Úgy döntött, a polgármester és az önkormányzat ténykedésével kapcsolatos eddigi észrevételeit, bírálatait leírja, és a testület, valamint a falu elé terjeszti. Két évig rágódtam ezen, de végül arra jutottam, vagy megjelentetem, vagy lemondok a képviselőségről - fogalmaz. A négyoldalas anyagot önálló kiadvány formátumban szerkesztette meg, jól hangzó címet és alcímet adott neki: Révfülöpi árnyak, valamint Hiedelmek és tények Révfülöpről. Kétszáz példányban kinyomtatta, és bedobta a postaládákba. Csapatmunkában készült - adja tudomásomra, hogy nem egyedüli a községben, aki kritikával kezelte az előző ve- zetés ténykedését. A testület ezt a kiadványt is megtárgyalta és visszautasította. Viszont itt már Mihovics Istvánnál is betelt a pohár, úgy döntött, bíróság előtt védi meg becsületét. A Tapolcai Városi Bíróságon pár hónap elteltével, még az év decemberében megszületett az elsőfokú ítélet, mely semmiben nem marasztalta el Gángó Istvánt. Az indoklásában ez áll: A Baljós árnyak című kiadványban megfogalmazott állítások döntő többsége már korábban különböző alkalmakkor a képviselő-testület elé került, a kiadványban megfogalmazott ténytartalomnak megfelelően. ... Ha ezek korábban elhangzottak, annak rágalmazó, becsületsértő volta az elhangzás időpontjában is fenn kellett, hogy álljon. Majd később: ... az a következtetés is levonható, hogy a vádlott szándéka nem a polgármester emberi méltóságának, becsületének megsértésére irányult, hanem a közösség általa vélt érdekeinek érvényre juttatása motiválta. Az ítéletet a polgármester (és védője) megfellebbezte, ennek eredményeként másodfokon a megyei bíróság azt hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolyatására köte- lezte. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a magánvádló által sérelmezett kijelentések vonatkozásában gyakorlatilag nem állapított meg tényállást. Magyarul: az elhangzott vádak valóságtartalmát senki nem vizsgálta. Megtörtént viszont ez a megismételt, elsőfokú eljárásban. Mihovics István és védője hét pontban fogalmazta meg kifogásait Gángó István állításaival kapcsolatban. Dr. Vidosa Noémi tapolcai bíró mind a hét állítást külön-külön megvizsgálta. (Ugyanez a bírónő hozott a Medgyessy Péter miniszterelnököt le- árulózó 20 éves Loppert Dániel ellen rendkívül enyhe elmarasztaló ítéletet, csupán figyelmeztetésben részesítette. Másodfokon még ezt is túl szigorúnak találták, megszüntették az eljárást.) A bírónő úgy döntött, az 1. és a 7. pontban nincs szükség valóság- bizonyításra. Ezekben ilyen állítások hangzottak el: Révfülöpön polgármesteri diktatúra van ... Közismert, hogy a diktatúra célja a hatalom megszerzése és mindenáron való megtartása. ... A polgármester diktatórikus tevékenysége ránehezedik Révfülöp egész életére. Gyakorlatilag ő dönt minden kérdésben, és nem a képviselő-testület. Tevékenységének mozgatórugója a pénz és a hatalom, melyhez jól kiépített klientúrája nyújt segítséget. A bírónő szerint ezek a ténymegállapítások egyértelműen olyan bírálatot tar- talmaznak, amely belefér az alkotmányos véleménynyilvánítás szabadságába. A többi öt pontban szó esett például arról, hogy a polgármester a 2002-ben eltitkolta nyugdíjba vonulását, ugyan- ekkor, a választások előtt segélyeket osztott ki, hogy szemet hunyt a gázhálózat építésénél határidőcsúszás miatt fizetendő kötbér felett. Ezeket az állításokat a bíróság külön-külön megvizsgálta, és úgy döntött, nélkülözik a jogellenességet, amelyre a vádlott büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapíthatta volna. Ez az ítélet tavaly februárban született, tehát még a 2006-os önkormányzati választások előtt. Gángó István testületi ülésen jelentette be, hogy másodszor is megnyerte a pert, felmentették. A jegyzőkönyv tanúsága szerint erre a polgármester így reagált: A bizonyítási eljárás során be- igazolódott, hogy a képviselő úr félretájékoztatta a lakosságot egyértelműen. Egyben bejelentette, hogy ezt az íté- letet is megfellebbezték. A második, egyben jogerős, másodfokú végzés 2006 decemberében született, jóváhagyták az elsőfokú döntést. Dr. Nagy Lászlóné, a bírói tanács elnöke így fogalmazott: Az elsőfokú bíróság által kifejtett - példaszerű - in- doklással a másodfokú bíróság minden tekintetben egyetértett.Lapunk megkereste Mihovics Istvánt is. Több kérdést tettünk fel neki, például azt, véleménye szerint elvesztett pere közrejátszott-e abban, hogy közel húsz év után nem nyert a polgármester-választáson? Ő az alábbi nyilatko- zatot tette: A per folytatódik a személyhez fűződő jogok védelme tárgyában, különösen a jó hírnév védelmére tekintettel. Télen nyugodt, csendes a Balaton. Révfülöpön is. Csak az a bizonyos víz csordult ki, mellyel mind Gángó István, mind Mihovics István poha- ra megtelt. Persze az is lehet, hogy ez nem a Balaton vize volt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!