Hírek

2015.11.26. 16:07

A polgárőr szövetség eljárást indított a megyei szövetség elnöke ellen

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) etikai bizottsága ismét eljárást indított a megyei szövetség elnöke, Kovács Imre ellen. A felvetett panaszok, megválaszolatlan kérdések évek óta foglalkoztatják az egyesület több mint kétezer tagját. Leginkább azokat, akik rendre kimaradnak a pénzosztásból, a jutalmakból, a gépkocsi-ajándékozásból.

Mátételki András

Tavaly terjedelmes írást tettünk közzé, amelyben Korponai László, a kapolcsi egyesület elnöke, a megyei szövetség akkori elnökhelyettese számolt be a rendkívül visszás történésekről, szabálytalanságokról. Mint például arról, hogyan kaphatta meg az egyik egyesület az Év megyei polgárőr egyesülete címet, amikor csak két éve alakultak, holott ehhez ötévi tagság kell(ett). A tavalyi riportban szó volt az elnök egyszemélyi döntéseiről, az eltűnt polgárőrökről: míg az országos központ 4200 személyről kapott jelentést, ezzel szemben az ingyenesen kiváltható igazolványt csak 2100-an igényelték. Ismeretlen tettes ellen vizsgálatot indítottak a győri nyomozók, ugyanis a megyei bűnüldözők elfogultság miatt nem foglalkozhattak Kovács gépkocsihasználatával. Az ügy lezárása előtt (!) már egy magas rangú veszprémi rendőr elszólta magát: az elnök papírjait rendben találták.

Úgy tűnik, a polgárőrség háza táján azóta sem történt sok változás, mert nyáron a városlőd-csehbányai egyesület elnöke, László Mihály, aki egyben a megyei szövetség etikai bizottságának a tagja (nem hivatalosan ő közöttük a második ember), bejelentést tett Kovács Imre ellen az OPSZ-nél hasonló okokra hivatkozva, mint annak idején Korponai.

– Nem pillanatnyi felindulásomban írtam meg azt a levelet, a tagság nyomására összegeztem a gondolataimat, amelyek évek óta felhalmozódtak bennünk – mondja a 63 éves vezető, akinek a munkáját a megyei főkapitány kétszer ismerte el Szent György plakettel az ajkai rendőrkapitányság javaslatára. Az OPSZ elnökétől a Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát 2009-ben kapta meg, a belügyminiszter pedig oklevelet adott neki a vörösiszap-katasztrófa idején végzett helytállásáért. Megyei szinten csupán két oklevéllel jutalmazták, az utolsót 2008-ban vette át. A jövőben ilyen „magas szintű” elismerésre se számíthat, vélekedik.

– Elnökünk nem szereti a kritikát, ezért sem hívtak meg az elmúlt három évben a jellemzően havonta megtartott elnökségi ülésekre, ahol véleményt mondhatnék. Ezt a szándékomat többször is jeleztem a területi koordinátor segítségével. Az etikai bizottság elnökét, Gombás Zoltánt hiába kérdeztem, hogy milyen döntések születtek, mindig ugyanazt hallom: semmi érdemleges nem történt. Az öttagú bizottságunk évek óta nem ülésezik, nincs munkatervünk sem. Egyszer megmondta nekem is Kovács, hogy nem kötelező működnie az etikai bizottságnak. Az egyik elnökségi tagunk pedig így vélekedett a sümegi Polgárőr-napon júliusban mások füle hallatára: Vannak kis titkok és nagy titkok. Ezt a véleményét szintén több személy előtt megerősítette a szeptember 20-án Nyirádon rendezett gyakorlaton.

László Mihály nem érti, hogy miért indult ellene támadás, ugyanis szabályos szerződést kötött az önkéntes tűzoltókkal 
Fotó: Mátételki András

Valóban, a mostani elnökséget is átláthatatlan köd veszi körül. A honlapjukról nem tudni meg, hogy milyen döntések születtek, így az sem derül ki – pedig civil szervezetről van szó –, hogy ki és milyen alapon kapott jutalmat, illetve érdemelte ki az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az OPSZ által adományozott használt autót. Az újakra sokan sikeresen pályáztak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnál (EMVA), illetve a Vidékfejlesztési Minisztériumnál.

– Most ősszel ismét közel 70 ezer forintra számítottunk, de nem kaptuk meg az öt környékbeli egyesületet (ide tartozik Ajka is) összefogó koordinátorunktól. Tőle tudom, hogy az elnök a pénzünket letiltotta azzal az indokkal, hogy eljárás folyik ellenem. Arról sem én, sem ő nem kapott tájékoztatást, hogy mivel vádolnak.

Ezért is döntött úgy László Mihály, hogy az új gépkocsi elnyerését célzó pályázatot nem a megyei szövetség által ajánlott pályázatíróval készíttetik el. Sikerrel jártak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál: szeptemberben kaptak egy Suzuki Vitarát, amelyhez nem kellett önrész. Az elmúlt nyolc évben László 100 ezer kilométert tett bele a saját Suzuki Swifjébe szolgálatba járás címén. Eddig a tizenhat tagú csapat tagjai is a saját járművüket használták a környékben, de bejártak Ajkára is, ha a rendőrök segítséget kértek tőlük.

Ha már a kocsinál tartunk, László előhozta, hogy a tagság egy részét változatlanul foglalkoztatja Kovács Imre gépkocsihasználata. Az érdekli őket, hogy vajon a budapesti útjait miképpen számolja el? Az ugyanis a berkeikben köztudott, hogy az egyik veszprémi csapat vezetője hozza-viszi őt rendszeresen Veszprém és a főváros között is. Néhányan feltételezik, hogy a megyei elnök és a „futára” külön-külön számolja el ezeket az utakat a megyei szövetség terhére. Azért is gyanús nekik ez, mert Kovács eddig csak a győri nyomozónak mutatta meg a menetleveleit, azt eddig más nem láthatta – Korponaiék is kérték tőle korábban ezeket a dokumentumokat, de nem kapták meg.

Megyeszerte híre ment annak, hogy a tavaly télen Bándon tartott szokásos évzáró-jutalmazó vacsorán három hölgy is megkapta a Polgárőr Érdemrend ezüst fokozatát, akik közül ketten nem is tagjai egyik egyesületnek sem. (Egyikük az egyik megyei elnökhelyettes neje, a másik pedig a megyei alelnök felesége.)

Sokan azt sem értik, hogy tavaly tavasszal miért Dézsi János területi koordinátor, a gyulakeszi egyesület elnöke, megyei elnökhelyettes és felesége (ő sem egyesületi tag) vette át a tapolcaiak két robogóját. Ha, tegyük fel, a tapolcai elnök nem ért rá, miért nem az egyik tagját küldte el maga helyett?

A felügyelőbizottság eddig nem sokat hallatott magáról, ám október elején ketten formaruhában megjelentek a devecseri bolhapiacon – nem véletlenül.

– Ez év derekán a használtcikk-piacot üzemeltető önkéntes tűzoltóság vezetője, Orbán János felkérte a devecseri polgárőröket, hogy segítsenek be a piac rendfenntartásába és a vagyonőrzésbe. Nem vállalták, mi viszont igen, így aztán egyesületi szinten együttműködési megállapodást kötöttünk vele június 22-én. Cserébe sok tízezer forintot érő technikai felszerelést kaptunk tőlük, amelyeket korábban a devecserieknek is felajánlottak. Ez valakinek nagyon nem tetszett, mert még az ajkai kapitányságra is behívtak ez ügyben, ahol mindent rendben találtak. Talán erről nem tudhattak a megyén, mert az egyik októberi szombaton felkeresett a piacon a felügyelőbizottság elnöke, Marton Tibor az egyik társával, s mint mondták, a megyei elnök felkérésére. Még fotót is készítettek rólam Engedély kell ehhez a munkához, tolmácsolták Kovács álláspontját. A törvény, ezen belül az alapszabályunk nem ír ilyet elő, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy például az önkéntes tűzoltókkal kössek együttműködési szereződést. Felajánlottam nekik a mindig nálam lévő szerződés átnézését, de nem voltak rá kíváncsiak. Az elnöktől aztán én is kaptam egy levelet, amiben szabálytalanságról ír, de nem nevezte meg a jogszabályt, amire hivatkoznia kellett volna. Milyen alapon kér bármit is számon rajtunk, hiszen a polgárőrségek civil, önálló jogi személyek! E témában nem ez volt az első, talán nem is az utolsó támadás, amit intéztek ellenem.

László Mihály ezen persze cseppet sem csodálkozik, hiszen Kovács évről évre kihúzza őt a jutalmazottak listájáról, s az egyesülete sem érdemelhette ki újból a Polgárőr falu címet. László ezért sem fogott vele kezet a sümegi Polgárőr-napon, ahol ismét magas rendőrségi elismerést kapott Töreki Sándor főkapitánytól.

A városlődi elnök levelére szeptemberben válaszolt Cseh István, az OPSZ etikai bizottságának elnöke: megerősített információk értékelése alapján valószínűsíthető Kovács Imre elnök részéről az etikai vétség elkövetése, ezért vele szemben az etikai eljárást elrendelem.

Ezek után megkerestük levélben Kovács Imrét, aki arra a kérdésre, hogy miért nem működik az etikai bizottság azt válaszolta, hogy munkájuk ad hoc jellegű, azt az élet tervezi. A továbbiakban ezt írja: László Mihály ellen a polgári törvénykönyv folyamatos megsértése, illetve az OPSZ gépjárműhasználat-szabályzatának be nem tartása végett indítottam eljárást. Megemlítem, hogy 2015. szeptember 29-re Dézsi János gazdasági elnökhelyettes, Marton Tibor megyei felügyelő bizottság elnöke, valamint Gombás Zoltán, az etikai bizottság elnöke meghallgatásra hívta Ajkára, a járási koordinátor helyiségébe László Mihály urat, a Városlődi Polgárőr Egyesület elnökét, ahol nem jelent meg. Elsősorban a folyamatos törvénysértésével kapcsolatban szerették volna meghallgatni.

Az alábbi állításának van egy „apró” szépséghibája, ami hiteltelenné tesz többeket: Gombás Zoltán sem volt ott a sikertelen meghallgatáson. Tájékoztatásukat példaértékűnek tekinti. Aki ránéz a megyei szövetség honlapjára, alighanem mást gondol. Ott kiemelt helyen az elnyert autókról, gumiabroncsokról és az október 23-i, fővárosi elismerésekről van szó. Az a tavalyi évről nem derül ki, hogy egyenként mennyit kaptak az egyesületek, csak a járások pénzét hozták nyilvánosságra. Az idei évről semmilyen adat nincs. Azzal indokolja a két hölgy elismerését, hogy ők példaértékűen segítették férjük munkáját. Ez rendben lenne, de vajon mit szólnak a 15–20 éve szolgáló tagok, akik még semmilyen elismerést nem kaptak?

„Én minden felterjesztés előtt szóba (sic!) tájékoztatom az országos elnök urat.” (Túrós Andrást – M. A.) Nem tűnik túl életszerűnek a kijelentése, ha arra gondolunk, hogy az ország minden megyéjéből – évente akár többször is – beolvassák az elnöknek a kitüntetésre javasoltak listáját. Azért vannak ugyanis a megyei elnökségek, területi felelősök, hogy ők bírálják el, kik érdemlik meg az elismeréseket.

Kovács szerint azért ment fel Dézsi János a feleségével a két robogóért a fővárosba, mert a tapolcaiak nem tudtak utánfutót biztosítani a szállításhoz. Válaszában arról is ír, hogy a városlődi egyesület belső vizsgálatot indított a gépkocsi használattal kapcsolatban. (Valóban foglalkoztak ezzel a témával: László Mihály készségesen állt a vizsgálat elé, ugyanis az ügy kizárólag a saját egyesületére tartozik. Az külön kérdés, hogy ki fogja előteremteni a könyvvizsgáló nem csekély tiszteletdíját.) Kovács válaszában vészjóslóan előrevetítette, hogy Lászlót ki fogják zárni a csapatából, ám erről jelenleg szó sincs Városlődön.

Az elnök továbbá határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy a budapesti utakat kétszer számolnák el. Felvetettük, hogy, ha lakhelye és Veszprém között a sajátjaként használt szolgálati gépkocsival meg tudja tenni a 38 kilométeres utat, akkor miért viteti el magát a fővárosba, illetve az ország más pontján havi rendszerességgel tartott országos elnökségi ülésekre, ráadásul ezzel kivonva az egyik veszprémi polgárőr vezetőt a napi szolgálatból.

– Elsősorban az egészségi állapotom miatt, valamint ezzel senkit nem vonunk ki a polgárőri tevékenység alól –, írja, majd hozzáteszi: ha aggódom a közbiztonságért, lépjek be polgárőrnek, szívesen látnának járőrszolgálatban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!