Kultúra

2012.11.19. 17:38

Köztünk élnek

Balatonfüred - Új beszélgetéssorozatot indított útjára november 15-én, csütörtökön este a balatonfüredi Városi Könyvtár, Köztünk élnek címmel.

Karl Ákos

A sorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a városban és a környéken élő írókra, művészekre, tudósokra, értelmiségiekre, akikkel nap mint nap találkozhatnak a fürediek, de keveset tudnak arról, hogy mivel is foglalkoznak.
 
A sorozat első vendége Tóbiás Krisztián Balatonfüreden élő költő volt, akivel Ladányi István irodalmár, a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének docense beszélgetett. Mivel mindketten a Vajdaságból települtek át Magyarországra, először a szülőföldhöz, illetve az új környezethez való viszonyukról esett szó.

Tóbiás mind szülővárosában, a bánáti Csókán, mind új környezetében, Balatonfüreden otthon érzi magát, és a kétlakiságot nem problémaként, hanem adottságként éli meg. A 34 éves költő eddigi életútja nem volt vargabetűktől mentes, így hallottunk élményeiről a délszláv háború eseményei, kanadai emigrációs próbálkozásai, színinövendék időszaka, színházi, műtőssegédi és egyéb próbálkozásai kapcsán. Persze a beszélgetés javarésze elsősorban a költészettel foglalkozott.


 
Három megjelent verseskötete ellenére Tóbiás nem tartja magától értetődőnek a versírást, mindegyik kötete új kihívást jelentett számára, és teljesen más hangon szólalt meg bennük. Első kötetét, a Versec címűt a sokirányú próbálkozások jellemzik. A másodikban a vassjani nevet kapott lírai hős hangján beszél a vidéki kisember 20. századi megpróbáltatásairól, sajátos világlátásáról. A harmadik kötet, a Túliratok versei egy-egy magyar költő versének a továbbírása, az eredeti versek soraihoz írt kommentárok, kiegészítések, átértelmezések. Miközben Tóbiás a költészet dolgaiban naiv, spontán természetességgel megszólaló költőként beszélt magáról, Ladányi rámutatott, hogy korántsem beavatatlan és "ártatlan" költői játékokról van szó Tóbiás Krisztián esetében, hanem igen tudatos és átgondolt versépítkezésről.
 
Az est zárásaként a költő és beszélgetőtársa együtt olvastak fel a Túliratok sajátosan párbeszédes szerkezetű verseiből, Ladányi a mások költeményeiből felhasznált verssorokat, Tóbiás pedig az általa írt kommentárokat, kiegészítéseket szólaltatva meg.

Ezek is érdekelhetik