Várpalota

2014.11.20. 08:56

Várpalota: Nem változott a bizottsági struktúra

Az önkormányzati bizottságok összetételére vonatkozó javaslatot is tárgyalta csütörtöki ülésén a várpalotai képviselő-testület. A döntés szerint a bizottsági struktúra nem változott az előző ciklushoz képest.

Szabó Péter Dániel

A Humán Erőforrás bizottság elnökének Galambos Szilviát, tagjainak Deák Istvánnét, Simon Ágnest és dr. Szalai Mariannát, míg külső tagoknak Bite Zoltánt, Ladvenicza Ferencnét és Mórocz Istvánt választották. A Jogi és ügyrendi bizottságot Treuer Imre vezeti majd, tagoknak pedig Kádár Istvánt és dr. Opsitos Istvánt delegálják. A Pénzügyi bizottság elnöke ismét Falussy Sándor lesz. A tagok Antal László, Simon Ágnes és Treuer Imre a külső tagok Eszes Zoltán, Danka János és Vikol Csilla. A Gazdasági bizottság elnökének Kádár Istvánt választotta a testület, tagnak Antal Lászlót, Galambos Istvánt és Galambos Szilviát, míg külső tagnak Béndekné Szalai Ilonát, Sipos Tamást és Tomojzer Tamást.

Talabér Márta polgármester és Katona Csaba alpolgármester a csütörtöki ülésen (Fotó: Szabó Péter Dániel)

Inota városrész önkormányzó testületét a választókerületben győztes dr. Opsitos István vezeti majd, a tagok Galambos Szilvia, Simon Ágnes és dr. Szalai Marianna a külső tagok Baloghné Csővári Barbara, Kovács Imre és Petneházy Beatrix lesznek.

A képviselők döntöttek az önkormányzati tulajdonú, illetve az önkormányzattal kapcsolatban lévő cégek felügyelő bizottsági tagjairól is. 2019. december 31-ig a Várpalotai Közüzemi Kft. és a Várpalotai Hulladékgazálkodási Kft. felügyelő bizottságában Antal László, Falussy Sándor és Keresztény Levente kap helyet,  míg a Thury-Vár Nonprofit Kft. hasonló testületében Galambos István, Kovácsné Mészáros Zsuzsanna és Németh-Kovács Anita kap helyet.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. felügyelő bizottságát Csóti Tamás Lászlóné, Csöngető Petra és Homoki Ferencné alkotja, a Várpalotai Városbiztonság Kft. testületében pedig Beck Richárd, Kiss György és Kósa János dolgozik majd.  A Pannon Várszínház Kft. felügyelő bizottságba Galambos Istvánt, a Bakony Gaszt Zrt. felügyelő bizottságába Kádár Istvánt delegálja a testület. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. igazgatóságába dr. Kovács Gergelyt delegálja a település.

Ezek is érdekelhetik