folynak az előzetes tárgyalások

2020.11.09. 17:30

Alapítványi fenntartású lesz a Pannon Egyetem?

A Pannon Egyetem modellváltása, a döntés nem az intézmény kompetenciája lesz, tájékoztatott Gelencsér András rektor az egyetem alapítványi formában való működésével kapcsolatban.

Balla Emőke

A Budapesti Corvinus Egyetem után idén augusztusban a parlament hat, korábban alapítványi fenntartásba adott egyetem esetében lehetővé tette, hogy a felsőoktatási intézményeket működtető közérdekű vagyonkezelő alapítványok az állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelőivé váljanak. Az innovációs minisztérium szerint az új finanszírozási formában az intézmények rugalmasabban működhetnek, gyorsabban reagálhatnak térségük gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek. A modellváltó egyetemeken továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés, az oktatók pedig teljesítményalapú, megemelt bérezésben részesülnek – véli a tárca.

A napokban felröppent hírek szerint újabb egyetemek lehetnek alapítványi fenntartásúak. Az Oktatói Hálózat közleményében elutasítja az állami egyetemek „privatizálására” irányuló jelenlegi kormányzati lépéseket. Úgy fogalmaz: „A progresszívnek feltüntetett, az egyetemek autonómiáját látszólag növelő, modellváltásnak nevezett folyamat valójában felszámolja az egyetemi autonómiát. A modellváltás ugyanis azt jelenti, hogy az egyetemek fenntartói jogait, amelyeket eddig az állam nevében az illetékes miniszter gyakorolt, a kormány által létrehozott alapítványok veszik át, hogy azokat az ugyancsak a kormány által kinevezett kuratórium gyakorolja. Ráadásul a kuratórium jogai jóval erősebbek az állam korábbi fenntartói jogainál. Szemben az állami egyetemekkel, a magánegyetem szenátusának még egyetértési joga sem maradt a rektori pályázatokkal, a szervezeti és működési szabályzattal, az intézményfejlesztési tervvel, vagy a költségvetéssel kapcsolatban.”

Úgy tudjuk, a veszprémi Pannon Egyetemet is érinti a modellváltás. Megkeresésünkre Gelencsér András rektor az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz: „A Pannon Egyetem vezetéséhez valóban érkezett jelzés arról, hogy a kormányzatnak szándékában áll a közeljövőben a Pannon Egyetemet más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan alapítványi fenntartásúvá alakítani. Erről a szándékról kibővített vezetői értekezleten számolt be Navracsics Tibor, majd az ott elhangzottakról a rektor haladéktalanul tájékoztatta az egyetem Szenátusát is azzal a kéréssel, hogy azok legyenek az egyetem polgárai számára is nyilvánosak. Az alapítványi fenntartásúvá történő átalakítás kockázataival és lehetőségeivel már az elmúlt tanévben is foglalkozott a Rektori Tanács. Ott az az egyhangú döntés született, hogy az egyetem nem kívánja önmagától kezdeményezni a modellváltást, azaz az alapítványi fenntartásúvá válást, hanem kivár mindaddig, amíg nem látszanak egyértelműen az új modell előnyei az állami működési formához képest. Erre már nem kerülhet sor, úgy tűnik, a döntés nem az intézmény kompetenciája lesz. A kialakult helyzetben egyértelmű szándékunk, hogy garanciákat kapjunk arra, hogy a Nyugat-dunántúli régióban kiegyensúlyozottan és sikeresen működő, nemzetközileg elismert Pannon Egyetem saját, demokratikusan választott testületei által jóváhagyott célok és elvek mentén folytathassa tovább tevékenységét, és az egyetem polgárai összességében az átalakítás nyertesei legyenek. Ennek elérésében nem vagyunk teljesen eszköztelenek, előzetes tárgyalásaink eredményei biztatóak. Fontosnak tartjuk továbbá annak biztosítását, hogy a folyamat minden érdemi fázisa mindvégig nyitott legyen az egyetem döntéshozó testületei és az egyetem polgárai előtt.”

Ezek is érdekelhetik