Hálával telt tanévkezdés

2021.09.02. 14:00

Új épületszárnnyal bővült a pápai evangélikus iskola

Hálaadó istentisztelettel ünnepelte meg az evangélikus gyülekezet az új óvodát és a húszéves iskolát, melynek felavatták az étkezőt, torna- és közösségi termet magába foglaló új épületszárnyát.

Laskovics Márió

A Pápai Evangélikus Egyházközség és a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartott kedden az evangélikus templomban, hálát adva az iskola húszéves fennállásáért és az új épületszárnyért, valamint Isten áldását kérték az induló Csodavár Evangélikus Óvodára.

Pablényi Edina magyargencsi-kemeneshőgyészi lelkész, Polgárdi Sándor esperes-gyülekezeti lelkész és Polgárdi-Németh Katalin iskolalelkész szolgálata az oltárnál Fotó: Laskovics Márió/Napló

Az ünnepélyes bevonulást, Polgárdi Sándor esperes-gyülekezeti lelkész, Polgárdi-Németh Katalin iskolalelkész és Pablényi Edina magyargencsi-kemeneshőgyészi lelkész liturgiai szolgálatát követően Szemerei János püspök igehirdetésében az élettel megajándékozó Isten általi csodás növekedést, gyarapodást emelte ki. – A növekedést mindig Isten adja. Mi, emberek nem tudunk olyan dolgokat, tárgyakat létrehozni, amelyek növekednek. Isten adja nekünk a felismeréseket, a testben, lélekben, hitben való növekedést is – tette hozzá.

Vajda Márta egyházi nevelési és oktatási osztályvezető örömét fejezte ki mind az óvodai, mind az iskolaépületi bővülés miatt. Köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy szakmai tudással és szeretettel bonyolították az átadás-átvételt. Az iskola régi vágya teljesült az új tornateremmel és ebédlővel, mert így van lehetőség közösségépítő sportra, rendezvényszervezésre.

Áldozó Tamás polgármester köszöntőjében elmondta, az önkormányzat a jövőben is nyitott arra, hogy a feladataikat, közszolgálatukat a történelmi felekezetekkel együtt lássák el. Az óvoda átadása példaértékűen zajlott le, azonban ez elsősorban az evangélikus gyülekezet érdeme.

A 300 millió forintból megvalósult új épületszárnyban étkező, torna- és közösségi terem kapott helyet Fotó: Laskovics Márió/Napló

Szücs Gábor igazgató fontos nevelési elveket osztott meg tanévnyitó beszédében: szabad hibázni, de a hibát ki kell javítani, és mindig hálásnak kell lenni. Ez egybecseng az iskola indulásakor mondottakra: gyermekközpontúság, szakszerűség, szeretet. – Kerek évfordulót ünneplünk, és nemcsak az évek száma egész, hanem iskolánk is egyre teljesebb. Luther Márton alapján: ha az iskoláink gyarapodnak, jól megy a dolgunk. Az evangélikus egyház büszkén mondhatja, hogy a háza tája Pápán is gyermekzsivajtól hangos, de ez később lesz szép okos, kedves, csendes szó, sőt még imádság is – fogalmazott az iskolaigazgató, hozzáfűzve, a több mint 300 millió forintos kivitelezésre két ütemben kaptak 240 millió forintot az egyháztól, a többit az iskola tartalékaiból állták.

Az új épületszárnyat Szemerei János püspök és Polgárdi Sándor esperes-gyülekezeti lelkész áldotta meg Fotó: Laskovics Márió/Napló

Az új épületszárnyat Szemerei János és Polgárdi Sándor áldotta meg. A nemzeti színű szalagot Szücs Gábor igazgató és Venczel Csaba egyházközségi felügyelő vágta át. A program fogadással, bejárással zárult.

Ezek is érdekelhetik