Olvasó

2013.04.22. 15:26

Isten és a haza szolgálója volt

Hatvan évvel ezelőtt az argentínai Platanosban megtért teremtő istenéhez dr. Luttor Ferenc apostoli protonotárius, pápai követ, Balatonfüred egykori plébánosa.

Az egész életében szeretett istenét és nemzetét szolgáló főpap 1886. március 26-án született Székesfehérváron, teológiai tanulmányait Veszprémben és Bécsben végezte. 1908-ban pappá szentelték, 1909-ben doktorrá avatták.

A Veszprém vármegyei Pápán káplánként kezdte papi pályáját, majd karkáplán lett Veszprémben. 1912-től történelmi és régészeti tanulmányokat folytatott Rómában, 1913-tól püspöki könyvtáros Veszprémben. Az I. világháborúban a szerb harctéren tábori lelkészként szolgált, hazatérve a szemináriumban tanított. 1918. november 1-jétől Balatonfüred plébánosa, tevékenysége eredményeként megépült a Krisztus Király tiszteletére szentelt neoromán templom, a plébánia és az iskola is.

1928 végétől Rómában a Magyar Királyság szentszéki követségének egyházjogi tanácsosa, mellette 1930-tól a Keleti Kongregáció tagja és a Collegium Hungaricum egyházi szakosztályának igazgatója, 1935-től a Propaganda Fidei bizottság tanácsosa, s egyúttal apostoli főjegyző. 1937-től a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend káplánja. 1944 végétől a vatikáni magyar misszió vezetője, mely feladatát egészen addig ellátta, amíg ezt a szovjet megszállás alatt álló Magyarországról el nem tiltották neki. Diplomáciai tevékenységének köszönhetően számos politikus, művész, egyházi és közéleti személyiség kerülte el a szovjetek bosszúját. Őszentsége kívánságára 1947-ben Buenos Airesbe érkezett, ahol a második világháború magyar menekültjeinek lelki gondozását látta el.

Az argentínai magyarok kulturális és közösségi életének meghatározó egyéniségévé vált, megalapította az Egyesületközi Tanácsot, amelynek haláláig elnöke volt.  Szülőhazájától messze fejezte be földi pályafutását, a magyar Angolkisasszonyok Intézetének kápolnájában helyezték örök nyugalomra.

vitéz Pintér Kornél,
Lovas

Ezek is érdekelhetik