Beszélgetés a miniszterelnökkel

2019.05.25. 07:45

Orbán Viktor: a bevándorláspártiak mind ott lesznek, legyünk ott mi is!

Az európai baloldal azért akar kevert népességű Európát, mert valójában a nemzeteket akarja felszámolni.

Csermely Péter, MW

Fotó: Szecsődi Balázs

Márpedig Európa erejét a sikeres nemzetállamok adják. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtizedben nem lehet úgy politizálni Magyarországon, hogy nem a migrációt tartjuk a legfontosabb kérdésnek.

Ha az elmúlt években baloldali kormány lett volna Magyarországon, akkor most úgy néznének ki a városaink, mint egyes német vagy francia városok, mert százezrével lennének itt Afrikából vagy a Közel-Keletről érkezett migránsok

– nyilatkozta lapunknak Orbán Viktor miniszterelnök.

Miniszterelnök úr, a vasárnapi választást a Fidesz megnyeri, az ellenzéki pártok egyenként és valószínűleg összességükben is vereséget szenvednek. Mi lehet itt még tét a választók számára?

Az esélyeket valóra is kell váltani, és az mindig a választópolgárok feladata, majd ők döntik el, hogy valóban ez lesz-e az eredmény. És persze van még más tétje is a vasárnapi szavazásnak. Alkalmas például arra, hogy következtetést vonjunk le akár a kormány, akár az ellenzék munkájáról. Az is fontos tét, hogy

noha európai parlamenti képviselőket választunk, az eredmények meggyengíthetik vagy megerősíthetik a kormányokat, illetve kormányfőket az Európai Tanácsban. Magyarország ereje tehát az Európa jövőjéről zajló vitában attól függ, hogy a magyar választók miként döntenek vasárnap.

Az európai jövő legfontosabb kérdése a bevándorlás kérdése, vagyis hogy megőrizzük-e földrészünk kulturális identitását, keresztény alapokra épülő civilizációját. Ebben nagy vita van, mert sokan nem tartják fontosnak, ezért a bevándorlás ügyében képviselt magyar álláspont súlyát a vasárnapi eredmények fogják meghatározni. A szavazók akkor tudják megállítani a bevándorlást, ha bevándorlásellenes képviselőket küldenek Brüsszelbe. Nem mindegy, hogy gyermekeink és unokáink milyen Európában fognak felnőni. Akinek számít Magyarország és Európa jövője, annak vasárnap el kell mennie választani. A bevándorláspártiak mind ott lesznek, legyünk ott mi is.

Ön az európai és magyar politika legfontosabb kérdésének a bevándorlást tekinti. Nem túl drámai ez a helyzetértékelés? Magyarország déli határait kerítés védi, a magyar kormány pedig már sokszor kinyilvánította, hogy nem fogad be migránsokat. Nem mondhatjuk, hogy ez a kérdés meg van oldva?

Csak annyit mondhatunk, hogy egyelőre álljuk a sarat. Egyelőre. Az a nagyon erős brüsszeli törekvés, hogy egész Európát átalakítsák, folyamatos fenyegetést jelent számunkra.

Európában vannak olyan politikusok, pártok, kormányok, üzleti érdekcsoportok, értelmiségi hálózatok és szellemi központok, amelyek szerint Európának maga mögött kell hagynia a keresztény kultúrát és a nemzeti történelmi korszakot, és létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat, egy kevert népességű birodalmat, amelyben már sem a kereszténységre épülő identitás, sem a nemzethez tartozás nem jelent majd semmit, mert feloldódik és eltűnik.

Ez a törekvés nagyon erős, és Magyarországon is vannak képviselőik. Ők azok, akik brüsszeli mintára nem megállítani akarják a bevándorlást, hanem megszervezni. Az európai baloldal azért akar kevert népességű Európát, mert valójában a nemzeteket akarja felszámolni, márpedig Európa erejét a sikeres nemzetállamok adják. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtizedben nem lehet úgy politizálni Magyarországon, hogy nem a migrációt tartjuk a legfontosabb kérdésnek. De hogy teljesen világosan fogalmazzak: ha az elmúlt években baloldali kormány lett volna Magyarországon, akkor most úgy néznének ki a városaink, mint egyes német vagy francia városok, mert százezrével lennének itt Afrikából vagy a Közel-Keletről érkezett migránsok.

Ezt mindegyik baloldali párt tagadja, folyamatosan deklarálják, hogy nem bontanák le a kerítést és nem fogadnák el a kötelező betelepítési kvótát.

És ugyanezek a baloldali pártok Európában folyamatosan azokat a döntéseket támogatták és támogatják, amelyek a kevert népességek létrehozására irányulnak. Minden egyes alkalommal a bevándorláspárti erőkkel szavaztak együtt.

A magyar pártok képviselőjelöltjei közül csak a Fidesz politikusaira lehet számítani. Függetlenül attól, hogy éppen mit mondanak, a magyar ellenzék egésze beállt a bevándorláspártiak zászlaja mögé, Brüsszelt képviselik Magyarországon, és nem a magyar embereket Brüsszelben.

Márpedig Brüsszelben az asztalfiókok tele vannak a migrációt felgyorsító tervekkel. Migránskártya, migránsvízum, Soros bevándorláspárti szervezeteinek több milliárd eurós támogatása. Ezeket le kell állítani, a pénzt határvédelemre és a családok támogatására kell fordítani.

Ön az elmúlt évtizedekben egyesíteni tudta a magyar jobboldalt. Ugyanezt érzi a feladatának európai szinten?

Nem. Tudnunk kell, hogy mire van és mire nincs erőnk, és ez alapján kell a célokat kitűzni. Kizárólag azért foglalkozunk az európai politikai viszonyokkal, mert nekünk Magyarország fontos.

Itt Antall József definíciója érvényes, miszerint magyarok vagyunk, tehát európaiak. Csakis magyar szemüvegen át nézzük a világot, a külpolitikánk csakis magyar érdekeket képvisel.

Persze nagy segítség lenne, ha a bevándorlásról és Európa jövőjéről hozzánk hasonlóan gondolkodó pártok és politikusok, elsősorban Közép-Európában, megerősödnének. A vasárnapi választásnak az egyik tétje, hogy a közép-európai régióból érkező képviselők mekkora erőt tudnak majd Brüsszelben felmutatni, képes lesz-e arra ez a régió, hogy a német–francia együttműködést háromszereplőssé tegye.

Bármilyenek legyenek is az Európai Néppárt egyes pártjai és politikusai, a néppárt egy hatalmi központ. Jobb bent lenni a néppártban, mint kívül lenni. Ön fogalmazott egyszer úgy, hogy aki Brüsszelben nem ül az asztalnál, az gyorsan az étlapon találhatja magát, márpedig a néppárt mindig az asztalnál ül. Mindezeket mérlegelve: marad a Fidesz a néppártban?

Erre a kérdésre most még nem tudok válaszolni. Akkor maradunk a néppártban, ha Magyarországnak az az érdeke, hogy ott maradjunk.

Úgy gondolja, hogy a maradás vagy a távozás a Fideszen múlik?

Igen, rajtunk múlik. Ez pedig attól függ, hogy a néppárt merre mozdul. Ezt még nem tudjuk. A bevándorlás kérdése kettévágta az EPP-t, egyaránt vannak a bevándorlást támogató és ellenző jobbközép pártok, és ez feszíti szét a pártcsaládunkat. Ebben a helyzetben a kormányfők szerepe fog felértékelődni a pártokhoz képest, és ennek legmarkánsabb jele a visegrádi négyek megerősödése, amelynek keretein belül négy olyan miniszterelnök működik együtt, akik négy különböző pártcsalád tagjai.

Térjünk vissza Magyarországra. A magyar ellenzék ugyanolyan alakzatban vonul fel ön ellen, mint eddig mindig, bár tavaly óta sokkal dühösebbnek tűnnek.

Ezen nem kell meglepődni. Végül is a demokrácia két dolgot jelent egyszerre. Egyfelől az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a fontos közös döntésekben, és az akaratukat kifejezve meghatározzák, hogy milyen kormány jöjjön létre.

A mi kormányunkat egymás után háromszor választották meg, ez nyilván frusztrációt okoz azokban, akik sorozatban alulmaradnak.

Másfelől pedig a demokrácia azt is jelenti, hogy a választók döntése nyomán működőképes kormányok jöjjenek létre. 2010 előtt nem voltak ilyenek, mert akikbe az emberek a bizalmukat helyezték, a baloldali pártok és politikusok, nem tudtak stabil kormányokat létrehozni, és nagyon kevesen hiszik el róluk, hogy erre a jövőben képesek lennének. Ezért van az a furcsa helyzet, hogy

a magyar választásokon az szokott kiderülni, hogy valójában ellenzékváltó hangulat van, mert olyan pártok jelentik az ellenzéki kínálatot, amelyeknek nincsen programjuk, nincsenek eszméik, és a mai napig olyan ember áll az élükön, akinek a kezében elemeire hullott a magyar baloldal.

Mindezek ellenére én méltányolom az ellenzék törekvéseit, sokukban látom a szándékot, hogy hozzátegyenek valamit ahhoz a munkához, amellyel Magyarország helyzetét próbáljuk javítani. Csak nem találják ennek a módját, mert azt a kiindulópontot választották, hogy minden együttműködést megtagadnak a kormánnyal, és mindig mindenről csak rosszat tudnak mondani. Ez ugyan harcos stílus, viszont nemcsak a kormánnyal, hanem a magyar emberekkel is szembefordítja őket.

Az ellenzék pártjait egyetlen tényező köti össze, az ön iránt érzett gyűlölet. Ez azonban ma már olyan erős, hogy képes egy táborba terelni őket, baloldalt, zöldeket, Jobbikot. Erre épül az ellenzéki összefogás.

Túlértékelnek engem. Nem én akadályozom meg őket abban, hogy győzzenek, hanem a magyar emberek. Kilencedik éve nemzeti és keresztény alapokon álló, nagyon stabil kormánya van Magyarországnak, és meg kellene érteniük végre az ellenzéki politikusoknak és a mögöttük álló szellemi műhelyeknek, hogy ez nem valamiféle baleset, hanem ennek az országnak ez a kulturális identitása. Ez az a talapzat, ez az a magyar világ, amelynek a céljait, vágyait, törekvéseit kifejezi az a kormányzat, amelyet ma én vezetek. De ez nem a vezető személyén, nem rajtam múlik, hanem azon, hogy amit képviselünk, a hazaszeretet, az európai keresztény kultúra tisztelete, a családok támogatása, a munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatottságra való törekvés, a minimálbér emelése és a biztonság fő szempontokká emelése, ezek mind összhangban vannak a magyar emberek értékeivel.

Amit az ellenzék erőltet, az Európai Egyesült Államok, a bevándorlás, a gendertémák, hogy a férfi és a nő közötti hagyományos viszonyrendszer változzon meg, hogy a család egy variálható együttélési forma, hogy a nemzet nem más, mint kulturális tévedés, hogy a bevándorlás szép és jó, ezek mind olyan gondolatok, amelyek idegenek a magyar társadalom hatalmas többségének a gondolkodásától.

A magyarok nem akarják a soraikat migránsokkal feltölteni, hanem gyerekeket és unokákat akarnak, azt akarják, hogy a kormány ismerje el a családjukért tett erőfeszítéseiket, és védje meg a munkahelyeiket. A magyar és az európai jövő pedig azon múlik, hogy meg tudjuk-e őrizni a keresztény értékeken álló identitásunkat és kultúránkat.

Vasárnap Európa jövője a tét. Hétpontos programot állítottam össze a bevándorlás megállítására, ehhez kérem a magyarok támogatását.

Brüsszelben sokan fogják ezt ellenezni, úgyhogy erős támogatást kérek a magyar emberektől, mert csak az ő segítségükkel tudom ezt Brüsszelben képviselni.

Borítókép:

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mediaworks lapcsaládjának

Fotó: Szecsődi Balázs

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában