A szerkesztő ajánlja

2016.07.21. 16:03

EZT NÉZZÉK MEG! - elnevezésű fotópályázat részvételi - és játékszabályzata

PLT

”Játékszabályzat”

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A PÁLYÁZÓK  SZÁMÁRA

1.1. A Játékban olyan fotók vehetnek részt, amelyre a Játékosok szavazatokat adhatnak le, bármely Veszprém megye területén készült, a Pályázat leadásának évében, legalább egy személlyel a képen, a következő témában:

-         a megye legszebb tájai, helyei

A pályázók, a pályázati anyagot (fénykép és kísérőlevél a képkészítés, helyéről, idejéről, a képen szereplő személyekről, elérhetőségekről) július 14-étől küldheti el a [email protected] oldalra, vagy feltöltheti a www.veol.hu oldalon a pályázatra való jelentkezési űrlapon. A pályázati anyagok beküldésének végső határideje augusztus 21-e.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK JÁTÉKOSOK, SZAVAZÓK SZÁMÁRA

2.1. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 12..) (”Szervező”) által szervezett nyereményjátékban (”Játék”) Játékosként, szavazóként részt vehet:

- az a 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, Magyarországon adózó, a jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek megfelelő,

- a pályázaton az a magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatot, a Honlap Felhasználási Feltételeit.

2.2. Szavazás a megye legszebb helyeire, tájaira: a szavazó kategóriánként egy adott fényképre saját döntése szerint szavazhat, azonban egy fényképre 1 nap legfeljebb egy szavazatot adhat le (az adott fényképre leadott első szavazatát ugyanaznapi követő szavazatai tehát érvénytelenek). Egy Szavazó azonban tetszőleges számú pályázatra szavazhat a Játék során.

2.4. A Játékban pályázóként és szavazóként nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező, a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés);

(b) a Játék, illetve a Nyeremények átadásának lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).

3. A JÁTÉKOSOK ÁLTAL MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK

3.1. 3 db fényképezőgép

3.2 Az 1., 2., 3. helyezett, aki az online szavazáson, a veol.hu-n 2016.08.22-2016.09.04-ig a legtöbb szavazatot kapja. Az első 3 helyezett a 3.1. pontban feltüntetett ajándékok egyikét viheti haza.

3.3 A pályázatokra szavazók regisztráció nélkül adhatják le a voksukat a pályázatokra.

4. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. A Lebonyolító a szavazás zárását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a Regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertes Játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, Lebonyolító újabb értesítést küld a nyertes játékos részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Lebonyolító jogosult helyére a 4.2 bekezdés szerint tartaléknyertest (4., 5., 6. helyezett) beállítani.

Lebonyolító a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Lebonyolító ugyancsak jogosult a nyertes Játékos helyébe tartaléknyertest állítani. A nyeremények átadását Lebonyolító biztosítja a telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest (a szavazás rangsorában következő helyezettet) állítani, és ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

4.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a nyeremény átvételére az adott nyeremény tekintetében soron következő azon tartaléknyertest értesíti.

4.3. A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett az 5.2 pont alapján következő tartaléknyertes válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

4.4. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyeremény átvételére jogosult nyertes, illetve tartaléknyertes a szavazás zárásának napjától számított 90 naptári napig jogosult a nyereményre. Ez a határidő jogvesztő, azaz ezt követően a nyertes Játékos nem jogosult a nyereményre.

4.5. A jelen Játékban megnyerhető tárgynyeremények harmadik személyre át nem ruházhatóak és készpénzre vagy egyéb nyereményre sem válthatóak át.

5. A MEGYE LEGSZEBB HELYEI, TÁJAI

A Pályázok az alábbi kategóriában versenyeznek:

a) A megye legszebb helyei, tájai

5.1. A Játék alapján „A megye legszebb tájai, helyei” fotópályázat nyertese az a pályamű, amelyre a Szavazás Időtartama alatt a szavazók a legtöbb szavazatot adták le. Az első 3 helyezett a szavazást követően a 3.2 pontban feltüntetett nyeremények egyikét viheti haza.

6. KÖZÖS SZABÁLYOK

6.1. A Szervezőt a nyeremények, illetve díjak átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a Játékkal kapcsolatosan a Játékosok, illetve Szavazók vonatkozásában nem terheli.

6.2. A Szervező a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a Játékosok Által Megnyerhető Nyereményt nyújtó személlyel szemben érvényesítheti.

6.3. A nyeremények, díjak készpénzre nem válthatóak át és másra át nem ruházhatóak és egyéb nyereményre sem válthatóak át.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékszabályzatban, Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó. A Játékosok kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ennek, valamint a Játék tisztasága, valamint Szervező, illetve Lebonyolítója hírnevének védelme érdekében a Szervező, illetve Lebonyolító valamennyi szükséges intézkedést jogosult belátása szerint megtenni, így Szervező, illetve Lebonyolító különösen jogosult a jogszabályba ütköző, oda nem illő, jó hírnevet sértő tartalmat az Oldalról eltávolítani, az ezért felelős Játékost a Játékból kizárni.

7.2. A szavazás, azaz „A megye legszebb helyei, tájai” megtalálása a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint, a Szavazók szubjektív megítélése alapján történik és a szavazás kimenetelére, eredményére Szervezőnek nincs semmilyen ráhatása. Szervező és Lebonyolító ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár, továbbá a Játékos, illetve a Szavazó, illetve egyéb harmadik személy a szavazás módjával, eredményével kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Szervezővel szemben.

7.3. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Játékosok, illetve a Szurkolók érdekkörében felmerülő bármilyen akadályért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Ennek megfelelően a Szervező különösen nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek küldött üzenet, mert a Játékos, illetve a Szurkoló fiókja megtelt, nem megfelelő a szolgáltató kiszolgálási szintje, pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni a Játékos, illetve a Szurkoló számára az üzeneteket, vagy a Játékos, illetve a Szurkoló bármely okból nem fér hozzá fiókjához. A Szervező továbbá nem vállalnak felelősséget a Honlap működési hiányosságaiért és rendellenességeiért.

7.4. A Játékszabályzat – annak mindenkor hatályos és korábban hatályos tartalma szerint - megtalálható a Honlapon, és Játékos köteles tájékozódni a mindenkor hatályos Játékszabályzat, Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról, ill. azok esetleges módosulásáról, amely módosulások a Honlapon közzétételre kerülnek. A jelen pont szerinti szabályzatok ill. feltételek módosulása esetén a Játékos Játékban történő, ezen módosulásokat követő bármely aktivitásával automatikusan elfogadja a módosulásokat.

7.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztatassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen tömeges visszaélések gyanúja esetén. Azonban Szervező köteles a Játékosokat a Honlapon tájékoztatni.

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozata változatlanul érvényes és hatályos a Játékban résztvevőkre.

Kelt, Veszprém, 2016. július 12.

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!