Márkus Mihály esperesi székfoglalójában a gyülekezetek erősítését hangsúlyozta

Márkus Mihály lelkipásztor 2021-től hat éven át esperesként vezeti a Pápai Református Egyházmegyét, igyekezvén több figyelmet fordítani a közösségi kapcsolatokra.

Laskovics Márió

A Pápai Református Egyházmegye ünnepi istentiszteletén és közgyűlésén Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke beiktatta Márkus Mihály lelkipásztort esperesi tisztébe múlt vasárnap a református templomban.

Márkus Mihályt Steinbach József püspök iktatta be esperesi tisztébe Fotó: Laskovics Márió/Napló

Az emberlét egyik jellemzője, hogy elfáradunk. Még az is, aki Jézust szolgálja. Fontos a kikapcsolódás a szent szolgálatból. De vannak olyan időszakok, amikor nem lehet pihenni, mert sok a szűkölködő. A fáradtságot igen, a szűkölködést viszont emberi erővel nem lehet kipihenni, mert valami alapvető, lényegi hiányzik, felülről jövő segítség kell a megszűnéséhez – emelte ki Márkus Mihály nyugalmazott püspök köszöntőjét követő igehirdetésében a jelenlegi püspök, hozzátéve, szükség van az egységre, az együtt szolgálásra Isten országának építésében. Fontos, hogy egy irányba haladjunk, hiszen Jézus Krisztus halad előttünk.

Máté László egyházkerületi főjegyző imádságát követően Márkus Mihály letette az esperesi esküt, majd fogadta Steinbach József áldását. Továbbá esküt tettek az egyházmegye újonnan megválasztott tisztviselői, így Tóth József gondnok, Lay Gábor világi főjegyző, Tóth András lelkészi jegyző, Gilicze Tamás, Móricz Attila, Sándor József, Vecsey Katalin lelkészi tanácsosok, Buda Imre Csáfordy Ferenc, Horváth Mária, Vántsa Előd világi tanácsosok, Helmanné Enner Margit számvevő, Ferenczi Alpár, Békefi Imre, Tunnerné Buzás Éva, Farkasdi-Sáhó Katalin intézményi képviselők, valamint Albert András, Füstös Gábor, Gilicze Tamás, Szakács Sándor, Böröczky Miklós és Somogyi Natália bírák.

Esküt tett Tóth József gondnok, és az egyházmegye újonnan megválasztott tisztviselői, bírái Fotó: Laskovics Márió/Napló

Márkus Mihály esperesi székfoglaló beszédében úgy fogalmazott, óriási kihívás megőrizni az egyház rendjét a rájuk bízott városokban a Krisztus szeretetére. Isten terve békesség és reményteli jövő, de ehhez a vele való kapcsolatunkat kell erősíteni.

Csak akkor nem sodródunk el, ha tudjuk, hova tartunk. Nagy küzdelmekben vannak a lelkészek a sok feladat, lelki nehézség, az egység hiánya miatt. Egymást támogató szeretettel kell odaállnunk a másik mellé, meg kell tanulnunk együtt örülni a másik sikereinek, eredményeinek. Újjá kell építenünk a közösségeinket, áldozatok árán, fontossági sorrendet felállítva. A lelkészek legfőbb feladata az igehirdetés, a gyülekezetek építése, a misszió végzése legyen. Segíteni szeretnénk a gyülekezeteket ebben képzésekkel, támogatásokkal, odafigyeléssel, egymás talentumainak megismerésével, felhasználásával, szervező stratégiával – foglalta össze céljait Márkus Mihály esperes, kiemelve a lelkészek anyagi megbecsülését.

Többek között Áldozó Tamás polgármester is gratulált Márkus Mihály kinevezéséhez Fotó: Laskovics Márió/Napló

A közgyűlés végén köszönetet mondtak a korábbi tisztségviselőknek, illetve köszöntötték az esperest és a gondnokot. Többek között felszólalt Imre Bálint esperes, Köntös László gyűjteményi igazgató, Áldozó Tamás polgármester, Mail József katolikus apát-plébános és Polgárdi Sándor evangélikus esperes. Kövér László, az Országgyűlés elnökének köszöntő levelét Pálfi Zsuzsanna lelkészi főjegyző olvasta fel. A program szeretetvendégséggel zárult a teológiai akadémia udvarán.

Friss hírek Veszprém Megyéből

A dosszié további cikkei

Friss hírek Veszprém Megyéből

A dosszié további cikkei

Ezek is érdekelhetik