Messze visz az út

A megye gazdasági szerepelőinek továbbra is gondot okoz a közlekedési infrastruktúra hiányossága. Továbbra sincs a megyét átszelő 2x2 sávos főútvonal, hiányzik a villamosítás az észak-balatoni, illetve a pápai szakaszon.

Akár örülhetnének is a közlekedők, hiszen javában épül a várpalotai elkerülő. Ha minden a tervek szerint halad, bő egy év múlva már 2×2 sávos út halad el a város mellett. A közelmúltban átadták a székesfehérvári elkerülőt is, ami ugyancsak jó hír, Kicsit korábban a Márkó-Herend szakaszt avatták. Mégis hiányérzetünk van. Talán nem véletlenül, hiszen ezekre a beruházásokra évtizedeket vártunk. Ráadásul Veszprém eddig mintha kimaradt volna a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséből. A körgyűrű állapota lepusztult, az aszfaltréteg állapota kívánnivalót hagy maga után. És nem is igazán látszik, mikor kap a város 2×2 sávos gyorsforgalmi elkerülőt. De a 8-as főútvonal megyei szakaszára is ráférne a bővítés, fejlesztés.

Dr. Markovszky György kamarai elnök legutóbbi éppen a küldöttgyűlésen fogalmazta meg, hogy a kamara minden erőfeszítése ellenére a 8-as főút fejlesztése nem a kívánt mértékben halad. Miközben az ország nyolc autópályája közül hat elérte vagy rövidesen eléri az országhatárt, az M8-M4 tengely, különösen az előbbi jelentős elmaradásban van. Kijelentette, nem mondhatnak le arról, hogy ez az út, a megye gazdasági ütőere mielőbb 2×2 sávos gyorsforgalmivá váljék.

A tisztánlátás érdekében megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-ét, ahonnan tájékoztatást kértünk a közeljövő fejlesztéseivel kapcsolatban. Loppert Dániel kommunikációs igazgató közölte, a NIF Zrt-ét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bízza meg kivitelezési feladatokkal. A NIF beruházásban valósult meg a székesfehérvári elkerülő III., befejező üteme. A hét kilométer hosszú, új nyomvonalon megépült 2×2 forgalmi sávos út 2016 júliusában készült el. Az elkerülő út megnyitásával teljes mértékben elkerülhető az M7-es autópályát, valamint a 63. és a 8. számú főutakat összekötő út, így a menetidő várhatóan 8-10 perccel csökken.

A várpalotai elkerülő két építési ütemben készül. A beruházás első ütemének keretében az 5,9 kilométer hosszú főpálya mellett 2,4 kilométer egyéb országos, illetve 2,35 kilométer szervizút is épül. A bekötőutak különszintű csomóponttal csatlakoznak az új nyomvonalhoz. Két új vasúti hidat és a három nagyobb közúti felüljárót emelnek, melyek 80-140 méter hosszúak lesznek. Több mint 600 méter hosszban zajvédő falat is létesítenek.

A biztonságos 2×2 sávos, 110 km/órás tervezési sebességgel, fizikai elválasztással kialakítandó elkerülő második ütemében a 3,4 kilométeres főpálya mellett 1,5 kilométer egyéb országos út és 1,9 kilométer szervizút is épül. Pétfürdőnél különszintű csomópont lesz, kialakítanak egy-egy közúti-, gyalogos és kerékpáros aluljárót is.

Az első ütem kivitelezési munkálatai az ütemtervnek megfelelően haladnak. Az itt érintett közel egy kilométeres szakaszon már az elkészült új nyomvonal jobb pályája. A második ütem közműkiváltási munkálatai megkezdődtek, elindultak a földmunkálatok is. Az elkerülőt várhatóan 2018 februárjától már használhatják az erre közlekedők.

Úgy tudjuk, a régóta várt veszprémi elkerülő beruházást egyelőre konzerválták. Loppert Dániel elmondta, a 8–72. számú főutak csomópontja és a Márkó elkerülő közötti szakaszon 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek kivitelezési feladatainak ellátása keretében 12,3 kilométeren, 2×2 forgalmi sávos, osztott pályás, elsőrendű, óránkénti 110 kilométeres tervezési sebességű, kiemelt főútra épülne át a szakasz. A pályán öt különszintű csomópont létesülne, azaz a kiemelten balesetveszélyes, szintbeli csomópontok megszűnnének. A szakasz jogerős építési és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a kiviteli tervek jóváhagyása megtörtént. A tender tervek rendelkezésre állnak, a területszerzés megtörtént. A szakasz kivitelezésére a NIF Zrt. jelenleg nem kapott megbízást.

A Devecserben és környékén felújított utak idén szeptember végi ünnepélyes átadásán Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója és Kovács Zoltán államtitkár államtitkár

A 8. sz. főút Márkó és Herend közötti 5,3 kilométeres szakasza határidőre elkészült. A régi szakaszt 2×2 sávra építették át, középső fizikai elválasztó sáv létesítésével. A beruházás során kettő különszintű csomópont és egy gyalogos aluljáró épült.

A 8 sz. főút Herend–Jánosháza közötti szakaszára engedélyezési tervvel rendelkezik NIF Zrt., az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az építési engedélyezési terv a szakasz 2×2 forgalmi sávra történő bővítését és a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítését tartalmazza. Kivitelezésére a NIF Zrt. jelenleg nem kapott megbízást.

Gyulafirátót, Kádárta tehermentesítését évtizede várja a lakosság. A beruházás építési engedéllyel rendelkezett. A kommunikációs igazgató megerősítette, a 82-es átkötés út- és hídépítési engedélyei (kivéve Székesfehérvár-Szombathely MÁV vasútvonal feletti híd) lejártak. Az építési engedélyek meghosszabbítására illetve újbóli megszerzésére jelenleg nem áll rendelkezésre forrás.

A megye ugyancsak neuralgikus pontja a 83-as főt Győr-Pápa közötti szakasza. Ennek fejlesztéséről kormányhatározat rendelkezik. A 2×2 sávos főút Pápa–Győr, M1 autópálya közötti 37,6 kilométer hosszon, a településeket elkerülve épül meg. Az előkészítés várhatóan november elején megkezdődik. A tervezés során megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési terv, tender terv készül, valamint befejezésül az építési engedély megszerzése. A nyomvonal az érintett településeket elkerüli, az út keresztmetszete, a csomópontok száma és típusa a tanulmányterv, engedélyezési terv kidolgozása során lesz meghatározva. A fejlesztés uniós és hazai források felhasználásával valósul meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában.

A várpalotai elkerülő második szakaszának az alapkövét októberben tették le. 2018 tavaszára elkészülnek a beruházással

A 710-es balatoni elkerülő közvetlen csatlakoztatása az M7-hez – idei kezdéssel és 2018. év végi befejezéssel – ugyancsak szerepel kormányhatározatban. A meglévő 710. számú főút bekötése egy új, különszintű csomóponttal valósul meg. Új gyűjtő-elosztó sávok, valamint a csomópontban egy új autópálya feletti híd épül. A 710. sz. főút bekötő szakasza 2,223 kilométer hosszban 2×1 sávval épül meg. A 710. sz. főút és a 7205 jelű összekötő út keresztezésénél szintbeni körforgalmi csomópont épül a 7205 j. út korrekciójával. A 710-es főút alatt, különszinten vezetik át a Budapest-Balaton kerékpárútat, így a kerékpáros és az autós forgalom egymás akadályoztatása nélkül haladhat. A fejlesztés megvalósításával várhatóan megszűnik a 71. sz. főúti csomópontban a nyári időszakban gyakran tapasztalható torlódás.

Az építési engedélyek rendelkezésre állnak, a területvásárlások megtörténtek. Az engedélyezési és a kivitelezési tervek rendelkezésre állnak. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Jelenleg a munkaterületen régészek dolgoznak, folyik a próbafeltárás és a lőszermentesítés. A beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg.

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal fejlesztése megtörtént, a fehérvári pályaudvar új vágányokat kap, az állomás épületét felújítják. Mindezzel az év végéig elkészülnek. Hogyan tovább? – kérdeztük. A Székesfehérvár–Boba vonalszakasz átépítése a 2014-2020-as időszakban CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) forrásból támogatott projektlistán a támogatási kereten kívülre került, így ebben az uniós ciklusban a tervezett fejlesztések nem valósulhatnak meg. A megtervezett műszaki tartalomra az építési engedély kiadás alatt áll. Őskü településen átvezető nyomvonal esetében a lakossági tiltakozások hatására az építési engedélyezési eljárás megszűnt.

szponzorált tartalom
Süssünk Borbás Marcsival!
az ország legnépszerűbb orvosa
Tandel Beáta: a vidéki embereknek is szükségük van jó szakemberekre
alkalmazkodóképesség / 3 órája
Különleges korallzátonyt fedeztek fel Olaszország partjainál
A korall fajta ismert volt a kutatók előtt, de azt nem tudták, hogy zátonyokat is képeznek.
Gyász
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik VELIK LŐRINC temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KNÓR LÁSZLÓNÉ szül. Tóth Valéria 70 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. március 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz a nyirádi temetőben. Gyászoló család
"Győzelmet vettél!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LUKÁCS JÓZSEF Picin kőműves mester türelemmel viselt betegségben szerettei körében csendesen megpihent. Utolsó földi útjára 2019. március 21-én 14.30-kor kísérjük a lovászpatonai temetőben. Előtte 13.45-kor engesztelő szentmise a helyi Római Katolikus templomban. Gyászoló család
„Elfeledni téged soha nem lehet, Hisz te voltál a jóság és szeretet, Csak meg kell tanulni élni nélküled." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN 87 éves korában csendesen megpihent. Hamvait március 23-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az ajkai új temetőben. Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KUTI KÁROLY életének 84. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára kísérjük 2019. március 22-én, pénteken 15 órakor Balatonarácson a református temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÁNTÓ SÁNDORNÉ Szül. Németh Irén 91 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. március 22-én, pénteken 13 órakor lesz Veszprémben, a Vámosi úti temetőben. Gyászmise a temetés napján 18 órakor lesz a Magyarok Nagyasszonya templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család.
"Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani..." (Váci Mihály) Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH FERENC a veszprémi vérellátó dolgozója tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. 2019. március 21-én 15 órakor búcsúzunk szeretett családtagunktól, barátunktól, kollégánktól a Dózsavárosi temetőben.
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ LAJOSNÉ szül. Csillik Mária életének 90. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2019. március 20-án, szerdán 15 órakor kísérjük a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család
"Oly csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JANZSÓ TIBOR 74. életévében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 2019. március 22-én, pénteken 15.30-kor lesz a kővágóörsi temetőben. Kérjük, hogy Tőle csak egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló család
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZÖMBIK KÁLMÁNNÉ szül. Papp Rozália 94 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatója 2019. március 22-én 16 órakor lesz Veszprémben a Magyarok Nagyasszonya Templomban. Ezúton megkérünk mindenkit, hogy kegyeletüket 1 szál virággal róják le. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk búcsúztatóján részt vesznek, fájdalmunkban bármily módon osztoznak. Gyászoló szerettei
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÓZSA IMRÉNÉ szül. Lőke Aranka 83 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése március 18-án 17 órakor lesz a somlóvecsei alsó temetőben. A gyászoló család
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELLER ÁDÁMNÉ szül. Krein Katalin 92 éves korában csendesen megpihent. Utolsó útjára 2019. március 19-én, a 16 órakor kezdődő gyászmise után, 16.30-kor kísérjük a bándi temetőben. A gyászoló család
PAX Megtört szívvel tudatjuk, hogy SZAKÁLY ÁRON okleveles olajmérnök 2019. március 12-én váratlanul elhunyt. Búcsúztatása a balatonalmádi Pinkóczi temetőben lesz 2019. március 20-án 14 órakor. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ MIKLÓSNÉ szül. Szarka Mária nyugalmazott tanárnő 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 22-én, pénteken 13 órakor lesz a pápai alsóvárosi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ MIKLÓSNÉ szül. Szarka Mária nyugalmazott tanárnő 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 22-én, pénteken 13 órakor lesz a pápai alsóvárosi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk FERTIG ÉVA halálának 1 éves évfodukójára. "Mióta elmentél a szívem majd meghasad. Nem megy a vers, nem mennek a rímelő szép szavak. Ahova nézek, mindenhol téged érezlek. Nézem a dolgidat és csak rád emlékezem. Nagyon hiányzol drágám! Jocó
"„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VALCZER SÁNDOR a Kögáz volt dolgozója életének 81. évében csendesen megpihent. Hamvait 2019. március 16-án, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a zirci Felső temetőben. Az engesztelő gyászmise a temetés napján 10 órakor lesz a zirci ciszterci Bazilikában. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS LÁSZLÓNÉ Szül.: Csanaki Izabella volt Robix dolgozó életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. március 20-án, szerdán 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARKÓ JÓZSEF 69 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. március 19-én, kedden 15 órakor lesz a Dózsavárosi temetőben. A temetés napján 14 órakor gyászmisét tartunk a Szent László templomban. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy drága feleségem DR. KOVÁCS MÁRTA volt ügyész, biztosítónál jogtanácsos, ügyvéd 2019. február 16-án 68 esztendős korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2019. március 23-án 11 órakor kísérjük Veszprémben a Vámosi úti temetőben.
Hamis nyugati narratívák / 3 órája
Odadobták az angolszászok Magyarországot a náciknak?
hogyan tovább? / 4 órája
Vajna Tímeának ki kell költöznie a bérelt budai villából
Hasznos / 5 órája
Programok, rendezvények Veszprém megyében
veol.hu
szenzációs siker / 5 órája
A pécsi mandulafát választották Európa legszebbjének
Asszociációk és érzések / 6 órája
A Cselédkorzó című előadáshoz egy nóta adta az ötletet
Polgár Bettina
A Bakony zöld aranya / 6 órája
Speciális szabályok vonatkoznak a medvehagyma szedésére
Polgár Bettina