22°
11°

Messze visz az út

A megye gazdasági szerepelőinek továbbra is gondot okoz a közlekedési infrastruktúra hiányossága. Továbbra sincs a megyét átszelő 2x2 sávos főútvonal, hiányzik a villamosítás az észak-balatoni, illetve a pápai szakaszon.

Akár örülhetnének is a közlekedők, hiszen javában épül a várpalotai elkerülő. Ha minden a tervek szerint halad, bő egy év múlva már 2×2 sávos út halad el a város mellett. A közelmúltban átadták a székesfehérvári elkerülőt is, ami ugyancsak jó hír, Kicsit korábban a Márkó-Herend szakaszt avatták. Mégis hiányérzetünk van. Talán nem véletlenül, hiszen ezekre a beruházásokra évtizedeket vártunk. Ráadásul Veszprém eddig mintha kimaradt volna a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséből. A körgyűrű állapota lepusztult, az aszfaltréteg állapota kívánnivalót hagy maga után. És nem is igazán látszik, mikor kap a város 2×2 sávos gyorsforgalmi elkerülőt. De a 8-as főútvonal megyei szakaszára is ráférne a bővítés, fejlesztés.

Dr. Markovszky György kamarai elnök legutóbbi éppen a küldöttgyűlésen fogalmazta meg, hogy a kamara minden erőfeszítése ellenére a 8-as főút fejlesztése nem a kívánt mértékben halad. Miközben az ország nyolc autópályája közül hat elérte vagy rövidesen eléri az országhatárt, az M8-M4 tengely, különösen az előbbi jelentős elmaradásban van. Kijelentette, nem mondhatnak le arról, hogy ez az út, a megye gazdasági ütőere mielőbb 2×2 sávos gyorsforgalmivá váljék.

A tisztánlátás érdekében megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-ét, ahonnan tájékoztatást kértünk a közeljövő fejlesztéseivel kapcsolatban. Loppert Dániel kommunikációs igazgató közölte, a NIF Zrt-ét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bízza meg kivitelezési feladatokkal. A NIF beruházásban valósult meg a székesfehérvári elkerülő III., befejező üteme. A hét kilométer hosszú, új nyomvonalon megépült 2×2 forgalmi sávos út 2016 júliusában készült el. Az elkerülő út megnyitásával teljes mértékben elkerülhető az M7-es autópályát, valamint a 63. és a 8. számú főutakat összekötő út, így a menetidő várhatóan 8-10 perccel csökken.

A várpalotai elkerülő két építési ütemben készül. A beruházás első ütemének keretében az 5,9 kilométer hosszú főpálya mellett 2,4 kilométer egyéb országos, illetve 2,35 kilométer szervizút is épül. A bekötőutak különszintű csomóponttal csatlakoznak az új nyomvonalhoz. Két új vasúti hidat és a három nagyobb közúti felüljárót emelnek, melyek 80-140 méter hosszúak lesznek. Több mint 600 méter hosszban zajvédő falat is létesítenek.

A biztonságos 2×2 sávos, 110 km/órás tervezési sebességgel, fizikai elválasztással kialakítandó elkerülő második ütemében a 3,4 kilométeres főpálya mellett 1,5 kilométer egyéb országos út és 1,9 kilométer szervizút is épül. Pétfürdőnél különszintű csomópont lesz, kialakítanak egy-egy közúti-, gyalogos és kerékpáros aluljárót is.

Az első ütem kivitelezési munkálatai az ütemtervnek megfelelően haladnak. Az itt érintett közel egy kilométeres szakaszon már az elkészült új nyomvonal jobb pályája. A második ütem közműkiváltási munkálatai megkezdődtek, elindultak a földmunkálatok is. Az elkerülőt várhatóan 2018 februárjától már használhatják az erre közlekedők.

Úgy tudjuk, a régóta várt veszprémi elkerülő beruházást egyelőre konzerválták. Loppert Dániel elmondta, a 8–72. számú főutak csomópontja és a Márkó elkerülő közötti szakaszon 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek kivitelezési feladatainak ellátása keretében 12,3 kilométeren, 2×2 forgalmi sávos, osztott pályás, elsőrendű, óránkénti 110 kilométeres tervezési sebességű, kiemelt főútra épülne át a szakasz. A pályán öt különszintű csomópont létesülne, azaz a kiemelten balesetveszélyes, szintbeli csomópontok megszűnnének. A szakasz jogerős építési és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a kiviteli tervek jóváhagyása megtörtént. A tender tervek rendelkezésre állnak, a területszerzés megtörtént. A szakasz kivitelezésére a NIF Zrt. jelenleg nem kapott megbízást.

A Devecserben és környékén felújított utak idén szeptember végi ünnepélyes átadásán Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója és Kovács Zoltán államtitkár államtitkár

A 8. sz. főút Márkó és Herend közötti 5,3 kilométeres szakasza határidőre elkészült. A régi szakaszt 2×2 sávra építették át, középső fizikai elválasztó sáv létesítésével. A beruházás során kettő különszintű csomópont és egy gyalogos aluljáró épült.

A 8 sz. főút Herend–Jánosháza közötti szakaszára engedélyezési tervvel rendelkezik NIF Zrt., az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az építési engedélyezési terv a szakasz 2×2 forgalmi sávra történő bővítését és a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítését tartalmazza. Kivitelezésére a NIF Zrt. jelenleg nem kapott megbízást.

Gyulafirátót, Kádárta tehermentesítését évtizede várja a lakosság. A beruházás építési engedéllyel rendelkezett. A kommunikációs igazgató megerősítette, a 82-es átkötés út- és hídépítési engedélyei (kivéve Székesfehérvár-Szombathely MÁV vasútvonal feletti híd) lejártak. Az építési engedélyek meghosszabbítására illetve újbóli megszerzésére jelenleg nem áll rendelkezésre forrás.

A megye ugyancsak neuralgikus pontja a 83-as főt Győr-Pápa közötti szakasza. Ennek fejlesztéséről kormányhatározat rendelkezik. A 2×2 sávos főút Pápa–Győr, M1 autópálya közötti 37,6 kilométer hosszon, a településeket elkerülve épül meg. Az előkészítés várhatóan november elején megkezdődik. A tervezés során megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési terv, tender terv készül, valamint befejezésül az építési engedély megszerzése. A nyomvonal az érintett településeket elkerüli, az út keresztmetszete, a csomópontok száma és típusa a tanulmányterv, engedélyezési terv kidolgozása során lesz meghatározva. A fejlesztés uniós és hazai források felhasználásával valósul meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában.

A várpalotai elkerülő második szakaszának az alapkövét októberben tették le. 2018 tavaszára elkészülnek a beruházással

A 710-es balatoni elkerülő közvetlen csatlakoztatása az M7-hez – idei kezdéssel és 2018. év végi befejezéssel – ugyancsak szerepel kormányhatározatban. A meglévő 710. számú főút bekötése egy új, különszintű csomóponttal valósul meg. Új gyűjtő-elosztó sávok, valamint a csomópontban egy új autópálya feletti híd épül. A 710. sz. főút bekötő szakasza 2,223 kilométer hosszban 2×1 sávval épül meg. A 710. sz. főút és a 7205 jelű összekötő út keresztezésénél szintbeni körforgalmi csomópont épül a 7205 j. út korrekciójával. A 710-es főút alatt, különszinten vezetik át a Budapest-Balaton kerékpárútat, így a kerékpáros és az autós forgalom egymás akadályoztatása nélkül haladhat. A fejlesztés megvalósításával várhatóan megszűnik a 71. sz. főúti csomópontban a nyári időszakban gyakran tapasztalható torlódás.

Az építési engedélyek rendelkezésre állnak, a területvásárlások megtörténtek. Az engedélyezési és a kivitelezési tervek rendelkezésre állnak. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Jelenleg a munkaterületen régészek dolgoznak, folyik a próbafeltárás és a lőszermentesítés. A beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg.

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal fejlesztése megtörtént, a fehérvári pályaudvar új vágányokat kap, az állomás épületét felújítják. Mindezzel az év végéig elkészülnek. Hogyan tovább? – kérdeztük. A Székesfehérvár–Boba vonalszakasz átépítése a 2014-2020-as időszakban CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) forrásból támogatott projektlistán a támogatási kereten kívülre került, így ebben az uniós ciklusban a tervezett fejlesztések nem valósulhatnak meg. A megtervezett műszaki tartalomra az építési engedély kiadás alatt áll. Őskü településen átvezető nyomvonal esetében a lakossági tiltakozások hatására az építési engedélyezési eljárás megszűnt.

22°
11°
Közepesen felhős
P
20°
Sz
14°
V
14°
H
15°

Hirdetés

Hooligans Symphonic – Hooligans és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
kormányszóvívő
Egy-két hónapon belül minden elbocsátott közszolga helyzete rendeződik
49/49 / 7 órája
Új szerelmes regényt mutatott be Temesi Ferenc
Egy olyan szerelem története, amely egy rövid kamaszkori diákszerelemként kezdődik, majd csupán negyven év elteltével teljesedik be.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR KÁLMÁN 77 éves korában hosszú betegség után 2018. október 7-én elhunyt. Gyászmise a várpalotai római katolikus templomban október 27-én 7 órakor lesz. Gyászló szerettei
Szomorúan tudatom, hogy testvérem DEBRECZENYI LÁSZLÓ MIHÁLY (Lala) ács szakmunkásként a VÁÉV és az Építő Szövetkezet elismert, megbecsült dolgozója volt éltének 86. évében elhunyt. Életére jellemző volt a magánéleti teljesítménye. Az 1956-os eseményekként is elismeréssel voltak, éppúgy mint a Dózsavárosi Polgárőr szolgálatban. Gyászmisét gyermekei a Károly templomban október 19-én 12 órakor tartják, mindjárt utána a Dózsavárosi temetőben helyezik urnáját felesége sz. Főczény Margit koporsója mellé. Szűk családi körben. Emlékezzünk Lacira-Lalára kezeinek munkáját megszámlálhatatlan épület őrzi. Jancsi öcséd és a többi hozzátartozók
"Az élet vándorbotját letettem, nem fáj többé a földi gyötrelem. Most hozzám hajolt az örök szeretet és magához vette fáradt lelkemet. Akik szerettek és emlékeznek rám, mondjatok értem egy imát. Emlékem itt hagyom köztetek, mindenkitől búcsúzom, Isten veletek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WEINGARTNER BÉLÁNÉ született Simon Izabella 80 éves korában örökre megpihent. Végső búcsút veszünk tőle 2018. október 20-án, szombaton 8:30 órakor a veszprémi Szent Margit-templomban tartandó gyászmise, gyászszertartás keretében. Hamvait kívánsága szerint a szentbékkállai temetőben 2018. október 20-án, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
"Én nem haltam meg, az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek.” Szomorúsággal szívünkben tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy drága szerettünk DEBRECZENYI LÁSZLÓ életének 86. évében itt hagyott bennünket. Hamvaitól 2018. október 19-én, pénteken 12 órakor búcsúzunk a veszprémi Károly templomban. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. Végső búcsút szűk családi körben veszünk Tőle. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. POLGÁR JÁNOSNÉ szül.: Schvarcz Anna életének 81. évében türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2018. október 19-én 16 órakor lesz a zirci felső temetőben, előtte a szentmise 15 órakor kezdődik a Bazilikában. Gyászoló család
"Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÍSZLINGER MIHÁLY 68 éves korában csendesen megpihent. Végső búcsút október 18-án, csütörtökön a 15.15 órakor kezdődő gyászmise után, 16 órakor veszünk tőle a herendi temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOÓR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Erzsébet 74 éves korában csendesen megpihent. Utolsó útjára kísérjük 2018. október 20-án, szombaton 13.15 órakor a vászolyi temetőben. Gyászmise, temetés előtt 12.45 órakor lesz. Gyászoló család
"Az elmúlás fáj, de ha valakit igazán szeretünk, azt el kell engedni." Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy TAMÁS VENDEL JÁNOS életének 75. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2018. október 19-én 13 órakor lesz a balatonarácsi katolikus temetőben. Gyászoló család
"Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JENŐNÉ született Kiss Aranka életének 79. évében elhunyt. Temetése 2018. október 17-én, szerdán 15 órakor lesz a dudari református temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KÖRMENDI IMRE 1942-2018 csendesen megpihent. Utolsó útjára kísérjük 2018. október 18-án, csütörtökön 15 órakor Balatonfüreden a református temetőben. Gyászoló szerettei
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik CZINKE ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család
"Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és nem feledünk téged." Szeretettel emlékezünk SZALAI KÁROLY halálának 3. évfordulójára. Szerető családod
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy PELCZER GYÖRGYNÉ szül. Kohlrusz Viola életének 71. évében hosszan tartó betetgség után elhunyt. Hamvait október 19-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az úrkúti temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HEGYI JÓZSEF ny. alezredes 88 éves korában elhunyt. Temetése október 18-án 14 órakor lesz a hajmáskéri Köztemetőben, katonai tiszteletadás mellett. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARLI ANTALNÉ szül. Bujtás Márta 78 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 17-én, szerdán 15 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARTOS JÓZSEFNÉ szül. Flóra Katalin életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2018. október 18-án 13 órakor lesz a veszprémi vámosi úti temető szóróparcellájában. Kérjük, hogy szeretett halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak. A gyászoló család
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JANK JÁNOS 72 éves korában tragikus hirtelenséggel váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. október 19-én 11 órakor lesz veszprémi Dózsavárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk temetésén részt vesznek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeznek. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHMIDT ANTALNÉ /szül.: Tőzsér Katalin / életének 83. évében elhunyt. Temetése: 2018. október 18.-án, 15.00 órakor lesz a berhidai temetőben. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy KOZÁRI PÁLNÉ szül. Kovács Éva életének 81. évében csendesen megpihent. Hamvait 2018. október 19-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Vámosi úti temetőben. Béke poraira. Gyászoló család
"Elfeledni téged soha nem lehet, De meg kell tanulni élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk ALBERT ZSOLT halálának 10. évfordulójára. Szerető édesapja és testvére
3000-ben is járt / 7 órája
Hazugságvizsgálatnak vetette alá magát az időutazó férfi
beigazolódott a kétely / 7 órája
Két hónappal később történhetett a Pompejit elpusztító vulkánkitörés
Tatabánya-Telekom Veszprém / 7 órája
Telekom: Történelmi vereség az NB I-ben!
B. Virág Rita
Három triplázó a Balatonakaliból / 8 órája
Több nagyarányú győzelem is született a megye III. osztály déli csoportjában
Bényi Kálmán
megyei I. / 8 órája
Továbbra is a Várpalotai BSK áll a tabella élén
Bényi Kálmán
Letették a névjegyüket / 9 órája
Három évtizedes fennállását ünnepli a balatonalmádi gimnázium
Marton Attila